Ella Tahkolahti: KESKIÖ

October 8th, 2015 by Oksasenkatu

 

Ok

-

Lauantaina 10.10. Oksasenkatu 11 galleriassa aukeaa Ella Tahkolahden näyttely Keskiö.

Ella Tahkolahti (s.1981 )on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2010. Tahkolahti on kuvataiteilija ja Oksasenkatu 11 -työryhmän jäsen. Hän työskentelee installaation ja performanssin parissa.
Viimeaikaisissa installaatioteoksissaan Tahkolahti on tutkinut tilan, kuvan ja katsojan suhdetta. Presentaation ja representaation eroa. Kolmiulotteista ja kaksiulotteista. Peiliä ja valoa. Luolaa. Mustaa neliötä. Neliötä. Asioiden ja maailman keskiötä.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto

Ella Tahkolahti: HUB

oct 11th -nov 1st 2015
opening sat oct 10th at 4-6 pm
opening hours wed- sun at 1-6 pm

On saturday October 10th at Oksasenkatu 11 gallery opens Ella Tahkolahtis exhibition Hub.

Ella Tahkolahti (born 1981) graduated from Finnish Academy of Fine Arts in 2010. She works with installation and performance and is a member of Oksasenkatu 11 group.
In her recent installation work Tahkolahti has been studying the relation between space, image and spectator. The difference between presentation and representation. The three-dimensional and the two-dimensional. Mirror and light. The cave. The black square. Square. The hub of things and the world.

The exhibition was supported by Finnish Cultural Foundation Uusimaa Regional fund

Mikko Itälahti ja Mari Vuolanto: Aika ei kulu – se kasautuu maisemaan

September 13th, 2015 by Oksasenkatu

mikkoitalahti

16.9. Näyttely aukeaa, yleisö on tervetullut seuraamaan teosten valmistumista.

keskiviikko 23.9. valmiin näyttelyn avaiset klo 18-20

perjantai 2.10. näyttely on viimeistä päivää avoinna.

Galleria on avoinna ke-su 12-18 – tervetuloa!


Maisema on sekä havainnon kohteena oleva ympäristö että sen kuva. Maiseman kuvat hallitsevat käsityksiämme maisemasta ja luovat ennakko-odotuksia suhtautumisessamme esteettiseen ympäristöömme. Perinteinen maisemakuva korostaa maiseman visuaalista ulottuvuutta, asettaa katsojan tarkkailijaksi ja jähmettää maiseman osaksi sosiaalisia käytäntöjä ja valtasuhteita.

Maisema ei kuitenkaan ole vain se, mikä kuvaksi eristetään ja kehystetään. Laajasti käsitettynä se on koko ympäröivä maailma, joka koetaan kaikilla aisteilla. Se on syvästi kulttuurinen käsite. Mielimaisemamme ilmentävät suhdettamme fyysiseen ympäristöön ja käsityksiämme siitä. Niihin heijastetaan inhimillisiä merkityksiä, jotka kertovat niin identiteeteistä kuin arvomaailmastakin.

Näyttelyn tarkoituksena on törmäyttää erilaisia näkökulmia ihmisen ja hänen ympäristönsä suhteen tarkastelussa. Kahden tekijän erilaiset lähtökohdat saattavat yhteen taiteen ja tutkimuksen tapoja nähdä luonnon ja kulttuurin vastakkainasetteluun liittyviä ongelmia.

Kokonaisuus on gallerian tilaan toteutettava installaatio, joka rakentuu näyttelyajan kuluessa valokuvien ja tekstien ympärille. Se on samalla avoin tila, johon kutsumme myös yleisöä osallistumaan tekemällä ja keskustelemalla.

MIKKO ITÄLAHTI on ihmismaantieteilijä ja ympäristövalokuvaaja, jota kiinnostaa valokuva paikkakokemuksen tutkimusmenetelmänä. Hän on erityisesti kiinnostunut muuttuvasta aistimellisis-visuaalisesta kokemusympäristöstä lähtökohtana kulttuurimme kriisiytyneen ympäristösuhteen, ja sen vielä mahdollisten parannuskeinojen, ajattelulle. Itälahtea inspiroi muun muassa niin sanottuun oliokeskeiseen ontologiaan (Object Oriented Ontology) ja Felix Guattarin Kolmeen ekologiaan sisältyvä ajatus siitä, että luonnon ja kulttuurin mieltäminen toisistaan erillisinä on itsessään osa ongelmaa – ekologinen kriisi on yhtä lailla kulttuuris-yhteiskunnallinen kriisi, jonka ratkaisu vaatii paitsi uudenlaisia yhteiskunnallisia ajattelumalleja, myös uudenlaisia ympäristöesteettisiä ihanteita.

Mikko Itälahti on valmistunut kulttuurimaantieteilijäksi Helsingin yliopistosta v. 2012. Tällä hetkellä hän työskentelee väitöstutkijana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun valokuvataiteen osastolla. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee Suomen rautateiden muuttuvaa maisemakokemusta ja valokuvakulttuuria yhteiskunnan laajemman ympäristösuhteen ilmentäjinä, sekä tutkii valokuvaan perustuvan aktivistisen tutkimusotteen mahdollisuuksia vastustaa kokemuksellisen ympäristösuhteen heikkenemistä teknologisen kehityksen myötä.

MARI VUOLANTO on kuvataiteilja, ja työskentelee pääasiassa maalauksen ja piirustuksen keinoin. Hän käsittelee teoksissaan kuvien merkityksiä ja kuvaa kokemusta, jossa materiaalinen ja symbolinen tulevat näkyviksi samanaikaisesti. Hän pohtii erilaisia jaotteluja, joita ihmisen ruumis voi ilmentää: kulttuuri ja luonto, järjestys ja kaaos, järki ja vaisto. Hänen työskentelynsä taustalla on ajatus, että ruumiilla on perustavanlaatuinen tehtävä kulttuuristen prosessien kehittymisessä ja sosiaalisessa organisoitumisessa. Tämä on ilmeistä primitiivisissä kulttuureissa, joissa ruumis on kaikkien sosiaalisten käytäntöjen ytimessä, mutta se on totta myös meidän yhteiskunnassamme.

Vuolanto pyrkii asettamaan dialogiin aiheita ja viittauksia, jotka ovat maagisen ja rationaalisen välissä, eivätkä muuten kohtaisi. Vaikka teoksia ei ole tarkoitettu vastaukseksi mihinkään ajankohtaiseen todellisuuteen, etsii hän vuoropuhelua ajan ja historian kanssa tavoitellen ruumiillisen kokemuksen ulottuvuuksia. Hän on valmistunut Lahden Taideinstituutista vuonna 2000 ja opiskelee parhaillaan Turun Taideakatemiassa soveltavan taiteen koulutusohjelmassa.

www.cargocollective.com/marivuolanto

Helsinki Highlights

September 10th, 2015 by Oksasenkatu

habitare

Oksasenkatu 11 osallistuu Helsinki Art Fair – messuille Hanna Marnon ja Marja Patrikaisen yhteisteoksella Crazy Horse of Mary Jane.

Teos räjähtää ulos seinämistään, kuten intiaaniheimon poppamiehen, Rohkaisevan karhun varastamat 100 hevosta. Crazy Horse of Mary Jane on lähetetty intiaanipäälliikkö Hullun hevosen hengessä suojelemaan idealismia. Oksasenkatu 11 tavoitteena on tuoda yleisön eteen kokeellisempia esittämisen tapoja ilman kaupallisia pyrkimyksiä tai myyntitaidetta. Näyttelyyn osallistuminen tapahtuu kommenttina messuympäristöön.

Itsenäisten ja epäkaupallisesti toimivien (usein) kollektiivien kokeileva ote tuottaa keskustelua ja näkökulmia myös muille kuten instituutioille ja kaupallisille toimijoille. Nämä eri todellisuudet elävät rinnakkain ja sisäkkäin, käyden keskustelua keskenään. Tällä messuille sijoitetussa teoksessa Oksasenkatu 11 demonstroi suhdettaan ympäröivään. Paikkasidonnaisuus ja kokeellisuus luo muotonsa messujen muotoon, osallistuen keskusteluun nykytaiteen mahdollisuuksista.

Teos sijoittuu Aura Seikulan kuratoimaan Helsinki Highlighs -installaatiokokonaisuuteen osana ArtHelsinkiä, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksella 10-13 Syyskuuta, 2015.

Gregoire Rousseau: SUPERPOSITION

August 20th, 2015 by Oksasenkatu

gregWWW

29/08-13/09/2015
Open from Wednesday to Sunday, 12-6pm
and Monday 07/09, 12-5pm

Welcome to opening on 28/08 6pm-8pm at Oksasenkatu 11 gallery.

“Superposition” exhibition originates from Quantum physics field. According to this theory, any given physical situation may be defined as superposition of different states all happening at the same time. The superposition reduces then to a single state becoming what we interpret as our reality.

The exhibition relates to this concept from the formal stand. An object possesses a specific function, form and volume, and visual representation. The works explore, or experiment with the relation between the function of an object, defined by its social usage, and its images as an alienated representation of the object.

My artistic practice involves electronic and electricity as a language to produce artworks; beginning in audio performance since 1999 when I designed a modulation of square wave oscillators: “green box”. Electricity, a very specific form of energy, be grasped; we can only experience manifestation of electricity; light, heat, sound, motion and sound.

“Superpostion” operates as an act of transformation, a sculptural process talking electricity.

 

Printed Circuit Board images in collaboration with Jarkko Räsänen.

Structure and material expert: Felipe Carvalho.
3D modeling expert: Gabriel De La Cruz
Electronic assistant: Daniel Urly.

Gregoire Rousseau.

Platonin Pidot: TRIALOGI

July 31st, 2015 by Oksasenkatu

Platonin Pidot:

TRIALOGI

 

TRIALOGI tutkii antiikin Kreikan kulttuurista perintöä nykytaiteen kontekstissa. Se on elävä installaatio, joka lähestyy filosofiaa Platonin aikalaisten tapaan elämän opiskeluna. Dialogia käyvät kolme arkkityyppistä voimaa: ylhäällä hallitsee kirkas Apollon, välissä hämärä Hermes ja alhaalla pimeä Dionysos.

 

Näyttelyn aikana taiteilijat työskentelevät galleriassa näiden arkkityyppien kanssa.
Rituaalit ja harjoitukset seuraavina aikoina:

to 6.8. klo 13-14.30 & 16-17.30
ti 11.8. klo 13-14.30
ke 12.8. klo 13-14.30
to 13.8. klo 13-14.30
pe 14.8. klo 13-14.30 & 16-17.30
la 15.8. klo 13-14.30 & 16-17.30
su 16.8. klo 13-14.30 & 16-17.30
ti 18.8. klo 13-14.30 & 16-17.30
ke 19.8. klo 13-14.30
Taiteiden yö 20.8. klo 18-21

 

Yläkerta: Apollon

 

Apollon oli Antiikin Kreikan auringonjumala – kirkkaan havainnon, ennustuksen ja runouden jumala. Mikään ei pakene Apollonin katsetta. Kuten jousesta sinkoava nuoli, vaikuttaa hänen voimansa etäisyyden päästä.

 

Apollonin Kirja kuljettaa lukijaansa kohti hereilläoloa ja ilmestystä, auttaen meitä tuntemaan ruumiissamme elävän ajan runouden.

 

Alakerta: Dionysos

 

Dionysos on vapauttaja – kasvillisuuden ja päihtymyksen jumala, joka saapuu salaa ja äkkiarvaamatta. Hän on myöntävä voima, joka elää, kuolee ja syntyy uudelleen. Hän purskahtaa esiin kreikkalaisen draaman peripeteian hetkessä, täsmälleen silloin kun paluuta ei enää ole; kun viini räjähtää ulos tynnyreistä, siemen falloksesta ja maito rinnoista.

 

Dionysisessa alamaailmassa rituaalimagia sitoo ruumiin ja hengen, alkuvoimainen transsi vapauttaa ne.

 

Välitila: Hermes

 

Hermes on jumalten viestinviejä ja matkalaisten suojelija, joka johdattaa sieluja aliseen. Hän kulkee tietoisen mielen ja alitajunnan välissä, elää rajatiloissa ja ilmestyy siksi mitä odottamattomimpiin paikkoihin.

 

Hermeksen kammioon laskeuduttaessa lähestytään alitajuntaa, jolloin sanat väistyvät unten, kuvien ja symbolien tieltä. Hermeettisen hämärän rajamailla mielikuvitus saa siivet kantapäihinsä.

 

TRIALOGI on syntynyt osana Todellisuuden tutkimuskeskuksen Platonin Pidot -hanketta. Platonin Pidot sai ensi-iltansa kahdeksanpäiväisen mysteerinäytelmän muodossa Teoreettisen teatterin konferenssissa New Yorkissa vuonna 2013. Näytelmän toinen editio on parhaillaan työn alla. Hanke liikkuu taiteen rajoilla; sen taustarakenne on mysteerikoulu, joka opinnot johtavat kohti absoluuttista kauneutta.

 

TRIALOGIN luovat Visa Knuuttila, Tuomas Laitinen ja Jani-Petteri Olkkonen.

 

www.todellisuus.fi/platos-symposium

ENGLISH:
Read the rest of this entry »

Valtio+

July 23rd, 2015 by Oksasenkatu

Oksasenkatu11
kuvat Ella T

Oksasenkatu 11 osallistuu Arte ry:n järjestämään Valtio+ ryhmänäyttelyyn Turun entisessä Lääninvankilassa Kakolanmäellä.

OK11 kutsui lyhyellä varoitusajalla osallistujiksi tulevan syksyn ja ensi vuoden taiteilijoita. Mukaan lähtivät: Mari Hokkanen, Katri Kainulainen, Visa Knuuttila, Maximilian Latva, Jani Anders Purhonen & Oceane Bruel, Jyrki Riekki, Grégoire Rousseau ja Ella Tahkolahti.

Lisää tietoa näyttelystä
http://www.titanik.fi/valtio-11-31-7-2015/
http://valtioplus.com/
https://www.facebook.com/events/855917491124327/

Näyttely on avoinna 31.7. saakka. Jos et ehdi paikalle, tässä tuntumaa: Read the rest of this entry »

Iiris Kaarlehto ja Inka Kynkäänniemi: Dear One Absent

July 8th, 2015 by Oksasenkatu

pearl-oyster-hand

(scroll down for english)

Open Call II

Galleria Oksasenkatu 11, Helsinki, 15.7. – 25.7. 2015

Halpaa käyttö- ja sisustustavaraa myyvän tanskalaisen Tiger-kauppaketjun liikkeestä löytyi toivomushelmipakkaus. Pahvisessa pakkauksessa on aikoja sitten kuollut simpukka läpinäkyvässä säilykepurkissa sekä kaulakoru, johon voi ripustaa simpukan sisältä löytyvän helmen. Helmen sävy ennustaa kantajalleen joko viisautta, menestystä, terveyttä, vaurautta tai rakkautta.

Näyttely avoinna ti-su klo 13-18

Tervetuloa avajaisiin tiistaina 14.7. klo 18 – 20!

pearl_oyster

Open Call II

Gallery Oksasenkatu 11, Helsinki, July 15th – July 25th 2015

We found a Wish Pearl Package from Tiger, a Danish chain shop selling cheap knickknacks. The cardboard box contains a long since dead pearl oyster in a transparent can, and a necklace with which you can hang the pearl found inside the oyster. Depending on its color the pearl predicts to its owner either wisdom, success, health, wealth, or love.

Exhibition is open Tue-Sun at 1pm – 6pm

Welcome to the opening on Tuesday July 14th at 6pm – 8pm!

Anna-Sofia Sysser: Yllätysparatiisi / Surprise Paradise

May 25th, 2015 by Pasi

yllätysparatiisiN

6.-14.6.2015
(English text below)

Avajaiset perjantaina 5.6. klo 18-20. Tervetuloa!

Yllätysparatiisi on näkemykseni mukainen kokoelma kauneutta ja yksi mahdollinen paratiisi. Innoittajina ovat olleet tropiikin maisemat ja äänet, paratiisilinnut, kauniit värit ja krääsän estetiikka.

Yllätysparatiisi juhlistaa värejä, vilpittömyyttä, iloa ja toivoa. Näyttely pitää sisällään esityksen, videota, ääntä, installaatioita sekä ”keitaan” kävijöille, joutilaaseen oleskeluun.

Birds of Paradise -esityksessä tanssivat paratiisilinnut. Ne muuttavat muotoaan, ilakoivat, luovat hetkellisiä asuluomuksia ja tekevät toisilleen kohottavia huolenpitorituaaleja.

Esitys on juhla avoimelle ja kikattavalle kohtaamiselle. Ehkä se herättää toiveen olla useammin vapaa ja hassu sekä vähemmän kyyninen ja itsetietoinen.
Esitys soveltuu hyvin myös lapsille sekä vieraskieliselle yleisölle!
Esiintyjinä: Marjut Maristo, Enni Suominen & Sophia Wekesa

Näyttely avoinna:
pe 5.6. avajaiset klo 18-20
la 6.6. & su 7.6. klo 13-17
ti 9.6. – pe 12.6. klo 15-19
la 13.6. & su 14.6. klo 13-17

Birds of Paradise -esitykset:
Pe 5.6. klo 19
Su 7.6. klo 17
To 11.6. klo 19
Esitykset alkavat tasalta. Ovet ovat suljettuna esityksen aikana, joten olethan ajoissa paikalla. Vapaa pääsy!
Esityksen valmistelujen vuoksi gallerian alakerta sulkeutuu n. 15 min. ennen esitystä.

Lisäksi ohjelmassa:
La 6.6. & la 13.6. Opastetut kierrokset näyttelyssä klo 14. Oppaana Anna-Sofia Sysser.
Su 14.6. klo 14-16 Sulkijaispiknik ja taiteilijatapaaminen

On kesä, miksi emme eläisi elämämme parasta aikaa?

Anna-Sofia Sysser (s.1986) on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee esitystaiteen ja kuvataiteen parissa. www.annasofiasysser.com

Read the rest of this entry »

Relætion Studies

May 4th, 2015 by Jani Purhonen

nettiin465

Alisa Närvänen and Elina Peltonen have been working together in entwined ways under the name of ensæmble since 2011. They share a background in fashion and an interest in things where art and life collide.

“When making clothing we work with the negative of the body, enwrapping and encapsulating the physical figure. That is to say, we construct borders that follow the length of the arms, the width of the hips and the size of the feet. We work with centimeters and millimeters measured against the skin.

While remaining curious about the human scale and the negative form, our first solo exhibition questions the seeming solidity of the body. Rather, it sees its borders as being constantly shaped through contact with people around us. The exhibition presents a research of the subject and employs a variety of techniques from photography to sculpture. It collects both the processes and results of the investigation and presents a polyphonic inquiry into how we share space, bodies and life altogether.”

The exhibition has been supported by the Arts Promotion Centre Finland and is part of Pre Helsinki programme.

Digital sculpting in collaboration with Chih-han Hsu.

20. – 31.5.2015, tuesday to sunday 14-18.

Past One O’clock / part two

April 12th, 2015 by Oksasenkatu

Kresimir_OK11S

Kresimir Popovic
Past One O’clock / part two
3d video, prints, installation

Opening 17th April 2015 (Friday), 18-20h

Opened
Sat-Sun 18th-19th & Sat-Sun 25th-26th April 12-17h

Inspired by my everyday, I did a short 3d film that you can see in the gallery’s down floor. on the first floor, I’m showing some prints, mainly of 3d renderings and also showing some things that I have on my workbench and in banana-boxes piled up in my working room. Ideally I would not need any gallery to show that stuff, instead I would invite you to come home to me so you can look around and see what I do.

On my workbench I have lots of consumer electronic “garbage” that I open and than look at. I often read what is written on chips and try to find out what is their purpose by reading user manuals on-line.

- Kresimir, what is this?
– An old VHS-C camera… I found a cassette in it. Do you want to see on it.
– Yes, someone had it on their vacations… Just mountains. Is it in Latin America?
– I don’t know, maybe. Look, here they are at the hotel pool.
– That’s why camera smells like sun-lotion? OK. Stop it now, let’s try to charge it.

Abandoned electronics never had a chance to grow up,
to develop their full potential,
they never had real friends,
someone who would take them seriously.