March 29th, 2015 by Oksasenkatu

aave2015_pieni

AAVE FESTIVAL 2015 ESITTÄÄ / PRESENTS:

JUHA VAN INGEN, MARKO VUOKOLA & JANNE SÄRKELÄ: SYKLIT / CYCLES
TI–SU / TUE–SUN 7.–12.4.2015 klo 13:00–18:00
(Avajaiset/Opening Ti/Tue 7.4. from 17:00 to 19:00)

SYKLIT-näyttely tuo yhteen kolme syklistä liikkuvan kuvan ja äänen teosta taiteilijoilta Juha van Ingen, Marko Vuokola ja Janne Särkelä.

CYCLES -exhibition brings together three cyclic works from the artists Juha van Ingen, Marko Vuokola and Janne Särkelä.

MARKO VUOKOLA: STILL WATER (Installaatio 1999-2000, 2 x video 2:08 loop, Edition 3 + a.p. 3/3)
Still Water on kahden videokanavan installaatio, jossa tv-monitorit on asetettu rinnakkain. Molemmissa ruuduissa nähdään mustavalkea videokuva lasillisesta vettä. Oikeanpuoleisessa kuvassa sekoitetaan lusikalla nestettä, mikä aiheuttaa vesipyörteen. Vasemmassa kuvassa kamera kiertää lasin ympäri nopeassa tahdissa

Marko Vuokola (s. 1967) tekee taidetta valokuvista videoon ja kuvanveistoon. Hänen töissään voi nähdä viittauksia modernistiseen maalaustaiteeseen ja käsitetaiteeseen. Marko Vuokola asuu ja työskentelee Helsingissä.

Installation of two video channels, TV-monitors are placed next to each other. Both monitors show a black and white video image of a glassful of water. A spoon stirs the water in the right image, creating a small whirlpool. The camera rotates quickly around the glass in the left image.

Marko Vuokola (b. 1967) has worked with many media, ranging from photographs to video and sculpture. His works refer to modernist painting as well as conceptualism. Marko Vuokola lives and works in Helsinki, Finland.

JUHA VAN INGEN: CYCLE (Installaatio 2005/2014, 2 x video 00:30 loop)
Monitori-installaatio Cyclessa nähdään kaksi vierekkäistä valkoista pistettä mustalla taustalla. Toinen piste suurenee ja toinen pienenee samanaikaisesti. Liike aikaansaa optisen harhan jossa pisteet näyttävät yhdessä liikkuvan ellipsin muotoista kehää. Kolme vierekkäin esitettävää, eri pituista animaatiota muodostavat oman hitaasti vaihtuvan, visuaalisen rytminsä. Cycle on digitaalinen rekonstruktio Galleri Leena Kuumolassa vuonna 2005 esillä olleesta installaatiosta. Sen ensimmäinen versio oli äänellä varustettu, Flash-animaationa tehty verkkoteos (2004).
Juha van Ingen (s. 1963) tutkii teoksissaan yllättäviä ja äkillisiä tilallis- ajallisia prosesseja. Van Ingenin (Dis)Integrator (1992) on strukturaalisen videotaiteen moderni klassikko. Van Ingen asuu ja työskentelee Helsingissä ja on suomalaisten liikkuvan kuvan taiteilijoiden FixC-osuuskunnan jäsen.

The image in Cycle is composed of two white dots side by side on black background. The scale of both dots change simultaneusly; the other dot becomes larger and the other smaller. As the loop is repeated the two dots seem to move in a continuous elliptical circle. Three loops are played side by side in slightly different speeds resulting in a slowly varying animation with its own visual rhythm. Cycle is a digital reconstruction of an installation exhibited in Galleri Leena Kuumola in the year 2005. The first version of the work was a Flash-animated web-animation (2004).

Juha van Ingen (b. 1963) explores in his art surprising and sudden spatial- temporal processes. Van Ingen´s (Dis)Integrator (1992) is a contemporary classic of structural video art. Van Ingen lives and works in Helsinki and is a founding member of a cooperative FixC of Finnish moving image artists.

JANNE SÄRKELÄ: LIFE CYCLE (Ääni-installaatio / Sound Installation)
Teoksessa tuodaan kuultavaksi ja nähtäväksi ihmisenä olemiseen liittyvä syklisyys. Kuukautiskiertoon liittyviä kipuja avataan äänen avulla. Maan, Kuun ja Auringon vuorovesivaikutus tehdään koettavaksi muuttamalla ääneksi dataa niiden kierrosta ja painovoimavaikutuksista, jotka muovaavat läpitunkevalla tavalla kokemustamme Maan asukkaina.

Janne Särkelä (s. 1977) on ambient-muusikko ja moninaisten vesien äänimatkaaja. Särkelä soittaa ambient-musiikkia livenä nimellä Sarana. Sarana on esiintynyt yli 10 vuoden ajan sekä ulkomaisten että kotimaisten psykedeelisen kulttuurin festivaalien chill-out tiloissa. Särkelä on toteuttanut ääni-installaatioita ja kuva-ääni -muunnoksia.

The work gives aural and visual forms to the cycles relating to being human. The pain during the menstruation (dysmenorrhea or painful periods) has it´s intimate lighting with the help of sound. The interaction between the Earth, Moon and the Sun becomes experienced by auralization of the data about their rotations and effects on gravity, part of the experience of being a habitant of the Earth.

Janne Särkelä (s. 1977) is an ambient music artist and a sound traveller of many kind of waters. He plays ambient music under the name Sarana. Sarana has been performing for 10 years in Finland and abroad in the chill-out spaces of psychedelic festivals. Särkelä has built sound installations and made sound-image transformations.

 

 

Sezgin Boynik and Minna Henriksson: Noise After Babel

February 28th, 2015 by Oksasenkatu

noise_after_babelnetti

Noise After Babel

Sezgin Boynik and Minna Henriksson

Gallery Oksasenkatu 11

7. – 29.3.2015

Open Thu-Sun 13-18 hrs

‘Noise After Babel’ is an exhibition as result of artistic-theoretical research. It examines multi-accentuality of language as the potential grounds for social engagement.

Babel, which is the fictitious state of homogenous language, is contrasted to heterogeneity of noise. In our project noise is not restricted to relate only to sound, but is a source of multilevel information. Rather than dealing with unilateral conception of language, our interest is in engaging with the kind of speech and communication that has multi-accentual form and dialogical nature. Our general metaphor for using the coupling ‘babel’ and ‘noise’ is based on conception of a perfectly working system of univocal state, which functions without coercions (babel), that after an intervention/change (‘loss of innocence’) is replaced by unwanted and unbearable situation (noise).

The exhibition is an outcome of an interdisciplinary project, which engages visual artists, theoreticians and linguists. Another outcome of the project is the book Noise After Babel – Language Unrestrained which can be viewed in the exhibition and will be published by Spector Books, Leipzig.

The project is authored by Sezgin Boynik and Minna Henriksson, and it contains contributions by Antti ‘Eze’ Eskelinen, Alpo Jaakola, Rastko Močnik, Eetu Viren and Milena Solomun as well as interviews with researchers Liban Ali Hersi, Minna Hjort, Ulla Horstia, Salli Kankaanpää, Mika Lähteenmäki, Lauri Siisiäinen and Klaas Ruppel.

Exhibition opening is on the 6th of March at 18-20 hrs.

In the opening experimental group Bir Iki will perform. Welcome!

Discussion and book presentation is held on 14th of March at 15:00 by Sezgin Boynik and Minna Henriksson together with authors Eetu Viren and Milena Solomun.

The project has funding from the Kone Foundation within the thematic scheme ‘Multilingualism and Art.’

Noise After Babel

Sezgin Boynik ja Minna Henriksson

Oksasenkatu 11 galleria

7. – 29.3.2015

Avoinna To-Su 13-18

‘Noise After Babel’ on näyttely taiteellis-teoreettisen projektin tuloksena. Sen aiheena on kielen moniaksenttisuus mahdollisuutena sosiaaliselle vuorovaikutukselle.

Baabeli on fiktiivinen tila homogeenisesta kielestä, joka vertautuu melun heterogeenisyyteen. Projektissamme melu ei rajoitu pelkästään ääneen, mutta on monitasoisen informaation lähde. Yksitasoisen käsityksen kielestä sijaan olemme kiinnostuneet muodoltaan moniaksenttisesta ja luonteeltaan dialogisesta puheesta ja kommunikaatiosta. Metaforana käyttämämme käsitepari ‘baabel’ ja ‘melu’ perustuu ymmärrykseen täydellisesti toimivasta yksiäänisestä systeemistä, joka toimii ilman pakkoa (baabel). Jonkin väliintulon/muutoksen (‘viattomuuden kadottamisen’) jälkeen systeemi korvautuu ei-toivotulla ja sietämättömällä tilanteella (melu).

Näyttely on poikkitieteellisen projektin tulos, johon on osallistunut kuvataiteilijoita, teoreetikkoja ja kieliteiteilijöitä. Projektin toinen lopputulema on kirja Noise After Babel – Language Unrestrained joka on osa näyttelyä ja jonka julkaisee Spector Books Leipzigissä.

Noise After Babel on Sezgin Boynikin ja Minna Henrikssonin pitkäaikainen projekti, johon ovat osallistuneet taiteilijat ja kirjoittajat Antti ‘Eze’ Eskelinen, Alpo Jaakola, Rastko Močnik, Eetu Viren ja Milena Solomun. Kirjaa varten olemme myös haastatelleet tutkijoita Liban Ali Hersi, Minna Hjort, Ulla Horstia, Salli Kankaanpää, Mika Lähteenmäki, Lauri Siisiäinen ja Klaas Ruppel.

Näyttelyn avajaiset ovat perjantaina 6. maaliskuuta klo 18-20:00. Avajaisissa esiintyy kokeellinen ryhmä Bir Iki. Tervetuloa!

Keskustelutilaisuus ja kirjan esittely on 14. maaliskuuta klo 15:00. Sezgin Boynikin ja Minna Henrikssonin kanssa keskustelemassa ovat kirjoittajat Eetu Viren ja Milena Solomun.

Projektilla on Koneen Säätiön rahoitus ja se on osa Koneen Säätiön teemaa ‘monikielisyys ja taide.’

OK 11 Open Call 1 EXHIBITION

February 9th, 2015 by Oksasenkatu

image1
Galleria Oksasenkatu 11
19.2 – 1.3.2015

ti-pe 15-19, la-su 13-17
tue-fri at 3-7pm, sat-sun at 1-5pm

Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 18.2 klo 18-20!
Welcome to the opening wednesday 18th of February at 6-8pm!

 

Ensimmäisessä Open Call -näyttelyhaussa etsimme teoksia, joiden syntymisessä performanssin akti oli ollut olennainen osa työskentelyprosessia. Etsimme teoksia, jotka olivat saaneet alkunsa performanssin inspiroimana, ja joissa esityksen jälki oli tavalla tai toisella johtanut uuteen teokseen.

Näyttely esittelee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen.

 

Open Call 1 taiteilijat:

Liisa Ahlfors / Outimaija Hakala / Meri Hietala ja Antti Ahonen / Katri Kainulainen ja Antti Ahonen / Karolina Kucia / Maximilian Latva / Pia Männikkö / Tuomo Rainio

 

:::

In the first open call we were looking for artworks in which an act of performance had been a vital part of the working process. We were looking for work that had been inspired by a performance, resulting in a new piece of art – for example, an installation, text, a drawing, a cartoon or audio work.

The exhibition shows different ways to approach the subject.

 

Open Call 1 artists:

Liisa Ahlfors / Outimaija Hakala / Meri Hietala ja Antti Ahonen / Katri Kainulainen ja Antti Ahonen / Karolina Kucia / Maximilian Latva / Pia Männikkö / Tuomo Rainio

gw>er / Mikko Varakas

January 27th, 2015 by Oksasenkatu

varakas

3.2. – 15.2.2015

Avoinna: ke – su 14 – 18

Open: Wed – Sun 2 pm – 6pm

Hoksaamismieli

Aloitan sanomalla “Puhelaatikko auki”. Samalla pidän auki omaa suutani. Jos keksit, että suu täytyy laittaa samalla tavalla auki (kiinni), kun sanoo avaavansa (sulkevansa) laatikon ja suunsa, sanon: “Oikein, niin puhelaatikko on auki (kiinni) ja pidän suutani auki ja kiinni.” Jos et avaa (sulje) suutasi, sanon: “Väärin, niin puhelaatikko ei ole auki (kiinni) kun suljen sen ja pidän sitä kiinni.” Tätä jatketaan, kunnes keksit leikin perusajatuksen ulkoisen ja sisäisen keskinäisestä vaihdosta. Käytät siis välttämättä muotoa muodon sisällä: A on (ei ole) A, jonka johdosta niitä myös kutsutaan toisiksiin ja ovat toistensa peittämiä vuoronperään. Kaikki tämä on hyvin ahdasta, eikä salli ääriä erottuvan ja erottamattoman välillä. Ne ovat toisista tietämättään liikahduksia kaksoisjäljitelmässä, suhteita itsessään – ja itsestään, joissa vuoron perään toinen toiselta evätään pysyvyys mielikuvan kautta, ja läsnäolo edellisen muunnoksessa (näkyy gall-ERI-oiden (irrallisia paikasta sanana) teoksissa eroina muotojen ja värien välillä). “Sinun on nyt parempi ymmärtää pitää suusi kiinni ja koettaa lopullisesti ymmärtää, että kyse on välikohtauksesta jonka salaisuuden säilytämme itsellämme, jos olet ottanut sanoistani vaarin.” Eli: teosten päälle maalataan jauhoperhosen siiveniskun ajaksi höyrysuunnikas (höyryn tiivistyminen pakkasella puhuttaessa ja sen mainitseminen ennakkoaikeista poiketen), erillinen teoksesta, erillinen osiltaan, edelleen erillinen eroistaan osiensa välillä. Tämän puolipeittävän “Kato kato kato! Kato, ku tää raottaa mua. Kato, ku tää alkaa menee tommoseks”:en luomaton hypoteesi toimii kanavana ei-annettuun ja on sama kuin taitava arvaus siitä mitä sen takana on.


The eureka mental

I begin by saying ”Open your speech box” concurrently holding my own mouth open. If you figure out that the process of opening your mouth involves opening (closing), when you say you open (close) the box and your mouth and I say: ”Correct, my speech box is open (closed) and I hold my mouth open and closed.” If you do not open (close) your mouth, I say: ”Incorrect, so the speech box is not open (closed) when I close it and keep it closed. We will repeat this until you figure out the rules of this game between the exchange of the exterior and the interior. Thus, you are utilizing form inside another form: A is (is not) A, therefore they are called the same and are obfuscated by one another in turns. All of this is very poky and doesn’t allow delineation between the distinct and the indistinct. They are momenta unaware of each other in a double duplication while maintaining corresponding involvement with and of each other. Turn by turn they keep back the action of one another through imagery and the presence of the shift change of the former (is visible in the gal-(diff-)er(ent)-ies (untied to a location as a word) pieces as differentiations of form and color). ”It would be better now if you finally got that you need to keep your mouth shut and understood that this scene is to be remained a secret that we keep to ourselves and that you have a complete comprehension of what I have voiced out.” Which is: for the duration of the flap of the wing of the flour moth the pieces are painted over with a steam parallelogram (condensation while speaking during frost and the mentioning of it without previous intention), different from the piece, different from its’ pieces, different from the differentiations of its’ pieces. This semi encasing ”Look look look! Look as it’s insinuating itself to me. LOOK, when it starts going like this” the its’ uncreated hypothesis acts as a channel for the untold and is also a well-worthy guesstimate as to what lies between.

varakasmikko.info

Fine Step / Federico Ortegon

January 7th, 2015 by Oksasenkatu

IMG_6367.JPG

Introduction

When the Spanish colonised the territory that is now Colombia, they used horses as transportation and as a weapon.
Aborigines hadn’t seen horses ever before.
In those first encounters they saw the rider and the horse as only one creature. A sort of Centaurus.

The Colombian Fine Step horse is a breed. The Fine Step, or Paso Fino (in Spanish) is not the result of training, but of genetics and human selection.
The rhythm, the body and the temperament of these horses, is the result of a hundred-year process of transformation and realisation of aesthetic paradigms and social structures.

The Colombian landscape has changed radically in the last eighty years. The constant war, technological change, demographic explosion and the drug business (among other factors) have left the Paso Fino horses stepping on concrete tracks equipped with microphones to amplify the frantic knocking for crowds celebrating or criticising.

In “Fine Step for Muybridge” and “Concert for fine step horse and horn in four movements”, these elements come together in a sound, visual and sculptural territory.

IMG_6366.JPG

exhibition open Jan 10-25th, 2015
thu-fri 12-16, sat-sun 13-17

welcome to the opening on friday
Jan 9th, 7-9pm

näyttely auki 10-25. tammikuuta, 2015
to-pe 12-16, la-su 13-17

tervetuloa avajaisiin perjantaina
9. tammikuuta klo 19-21

December 29th, 2014 by Oksasenkatu

10678642_629872690473591_3661786488829265043_n

Tänä perjantaina tapahtuma Galleria Oksasenkadulla, tervetuloa!
Event this Friday at Galleria Oksasenkatu 11, welcome!

Kuvataiteilijat Maija Saksman ja Seppo Renvall herättelevät henkiin Galleria Leena Kuumolan ja Helsingin Elokuvapajan klubi-illan traditiota.
Open screening-iltoja järjestettiin kerran tai kahdesti vuodessa kymmenen vuoden ajan vuoteen 2005 asti. Erään katsojan mukaan oli iltoja, joissa ei näytetty yhtään huonoa videota, taso pidettiin yhteishengellä korkealla. Tapahtuma on perinteisesti avoin forum video- ja äänitaiteelle, keskeneräisyyskään ei haittaa ja tapahtuman aikana voi kommentoida avoimesti kokemaansa.
Open screeningiin voi tuoda videon, imperatiivi, (mielellään alle 10 min), mutta tervetuloa katsomaan ilmankin! Hyväksiluetut formaatit ovat: DVD, VHS, USB-liitännällä varustetut muistilevyt -ja tikut, hätätapauksessa myös netin kautta voidaan ladata videot, mutta mielellään ei youtube, esitystila kellarissa, jossa on huono nettiyhteys.
Gallerian pilkku tulee kello 21:45!
Lisätietoja marnohanna@gmail.com

Lisäksi illan ohjelmassa:
Lauluja Puille, kukille ja Eläimille (Maija Saksman ja Oksasenkadun orkesteri)
Sekä
Enkel esittely

Maija Saksmanin Avajaiset/JUHLAT/Loppiainen video näytteillä gallerian näyteikkunassa loppiaiseen, 6.1 saakka.

Artists Maija Saksman and Seppo Renvall are bringing back to life the open screening club of Gallery Leena Kuumola and Helsingin Elokuvapaja.
Open screenings were organized once or twice a year for ten years until 2005. According to a spectator, there were nights that not a single bad video was shown, and the standard was set high within the crowd. The event is traditionally an open forum for video and sound art, also unfinished projects are accepted, open commentary is accepted throughout the event.
Bring a video or sound, or just come watch, request for length max 10 min, acceptable formats are DVD, VHS, USB-portal external hard drives and sticks, in case of an emergency uploadable (rather no youtube) material through the internet, we ask you to consider that the screening room is in the basement with bad internet connection.
Last call at the gallery at 21:45!
Additional info marnohanna@gmail.com

Also in the program:

Lauluja Puille, kukille ja Eläimille (Maija Saksman and the Oksasenkatu Orchestra)
And
Enkel introduction

Opening/PARTY/epiphany video installation by Maija Saksman will remain as a gallery window display until the epiphany, 6.1.

Pekka Niittyvirta & Saara-Maria Kariranta

December 15th, 2014 by Oksasenkatu

10687971_10152632721458040_201879971941434554_o

Installaatioita

Näyttelyn interaktiiviset teokset käsittelevät kommunikaatiota, näkymättömiä valtarakenteita ja valvontaa.

Avajaiset torstaina 18.12.2014

Avoinna 19.12.-31.12.2014 klo 14-18. Jouluaatto ja Joulupäivä suljettu.

….
Pekka Niittyvirta & Saara-Maria Kariranta – Installations
The interactive works of the exhibition deal with communication, invisible power structures and surveillance.
Open daily 19.12.-31.12. 2014 , 14-18 p.m. 24.-25.12. closed.
Opening Thursday 18.12. at 18-20 , welcome!

December 4th, 2014 by Oksasenkatu

 

1958438_615788281882032_2506934368380277761_n

Oksasenkatu 11 järjestää historiansa ensimmäisen open callin helmikuulle 2015.

Ensimmäisessä open call -näyttelyhaussa etsimme teoksia, joiden syntymisessä performanssin akti on ollut olennainen osa työskentelyprosessia. Etsimme teoksia jotka ovat saaneet alkunsa performanssin inspiroimana, ja joissa esityksen jälki on tavalla tai toisella johtanut uuteen teokseen joka voi olla esimerkiksi installaatio, teksti, piirustus, sarjakuva, ääniteos. Teos voi olla myös videotaltiointi livetilanteessa esitetystä performanssista, kameralle esitetty performanssi tai valokuva-dokumentaatio.

Oksasenkadun open call on ainutlaatuinen tilaisuus ideoida rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Haluamme edistää epätavallisia ilmaisutapoja. Tila on ilmainen. Open call on osoitettu kaikille taiteilijoille ja taideopiskelijoille. Hakija voi olla yksittäinen tekijä tai ryhmä. Voit esittää koko tilan käsittävää näyttelyä, tai yksittäistä teosta.

Näyttelyaika on 15.2 – 28.2.2015.
Hakemus lähetetään osoitteeseen info@oksasenkatu11.fi viimeistään 31.12.2014.

Lisätietoja
Pohjakaava

 

::: in ENGLISH :::

Oksasenkatu 11 is organizing its first open call for February 2015.

In the first open call we are looking for artworks in which an act of performance has been a vital part of the working process. We are looking for work that has been inspired by a performance, resulting in a new piece of art – for example, an installation, text, a drawing, a cartoon or audio work. The piece can also be a video documentation of a live performance, a performance executed for camera, or a photographic documentation.

The first OpenCall of Gallery Oksasenkatu 11 is a unique opportunity for bold and open-minded brainstorming. We want to encourage unusual ways of expression. The space is free of charge. The open call welcomes artists and art students in all stages of their career. The applicant can be an individual or a group. You can apply with an idea for an exhibition occupying the whole space, or with a single piece of work.

Exhibition will take place 15th -28th of February 2015. Send the application to info@oksasenkatu.fi. Application deadline is 31st December 2014.

Additional info
Floor plan

In A Narrow Circle Of Acquaintance

November 7th, 2014 by Oksasenkatu

10701979_1498310657120867_3007373968092370512_n

Aeron Bergman & Alejandra Salinas
In A Narrow Circle Of Acquaintance

Ruler exhibition at Oksasenkatu 11, Helsinki
14th – 30th of November 2014

Opening: November 13, 6 pm
Open hours: Thursday to Sunday, 2 pm – 6 pm and by appointment (rulersofruler@gmail.com)

Introduction:

“Thus, on the one hand, fashion signifies a union with those of the same status, the uniformity of a social circle characterized by it, and, in so doing, the closure of this group against those standing in a lower position which the higher group characterizes as not belonging to it. Just as the frame of a picture characterizes the work of art inwardly as a coherent, homogeneous, independent entity and, at the same time, outwardly severs all direct relations with the surrounding space… “
—Georg Simmel

Furthermore:

“Comfortable as a toothache.”
—Mark Twain

Addendum:

“Fashion elevates even the unimportant individual by making them the representative of a totality, the embodiment of a joint spirit.”
—Georg Simmel

Bergman & Salinas
We are an artist duo. We have lived in Toronto, New York, Detroit, London, Barcelona, Gothenburg, Oslo, Berlin and currently live in Seattle. Our work is interdisciplinary and logo-less. We like cats and the internet.

We have shown our work internationally such as: 4th Athens Biennale; 1st Bergen Assembly; Turku Biennial; Steirischer Herbst, Graz; Eastside Projects, Birmingham; Serralves Museum, Porto; ICC Tokyo; Taipei Fine Art
Museum; Van Abbemuseum, Eindhoven; Lincoln Center, New York; IASPIS, Stockholm; e-flux Berlin; MUDAM Luxembourg: Centre George Pompidou and Palais de Tokyo in Paris; IMO, Overgaden Institute for Contemporary Art and Nikolaj Kunsthal in Copenhagen; Henie Onstad Art Center, Kunstnernes Hus and 0047 in Oslo, among others.

In experimental sound we won an award of distinction in digital music at the Prix Ars Electronica in Linz, Austria. We have been commissioned to produce sound works by institutions such as WDR West German radio and
Swedish National Radio.

In 2011 we founded INCA, an artist-run space and artist in residency in Detroit, and in 2013 we founded INCA Seattle.

We are both currently faculty at the University of Washington, Bothell.

www.alejandra-aeron.com
www.incainstitute.org
www.rulerspace.com

Shadows in the Air / Risto Puurunen

October 2nd, 2014 by Oksasenkatu

1622819_10152701007637716_3051789713297005756_n

Risto Puurusen näyttely vie itsekoetun taianomaiselle matkalle, joissa 3D- lasien ja taskulamppujen avulla valjastetaan analogiseksi tietokonegrafiikan ja elokuvateollisuuden tarjoamaa maailmaa. Termi lisätty todellisuus (eng. augmented reality) saa uuden merkityksen, kun valmiiksi annetun maailman sijaan katsojan reaktiot – kulkusuunta, huomiopisteet, rasahdukset ja taskulampun valo määrittävät varjojen nousemista pimeydestä ilmaan.

Taiteilija on Cleaning Women-yhtyeen perustajajäsen ja “Shadows in the Air” -näyttely on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. Hänen aiempia töitään visuaalisen taiteen puolella on ollut mm. keväällä Meksikossa Kinobox Obscura-työryhmän kanssa käytetyistä filmikelojen kantolaukuista rakennettu 3D-camera obscura .

Näyttely on auki 5.-26.10. to-pe klo 16-19 ja la-su klo 12-18
Tervetuloa avajaisiin la 4.10. klo 17-20

Risto Puurunen’s exhibition takes you to enchanted voyage where the world offered by computer graphics and film industry has been harnessed to analogue via the use of 3-D glasses and flashlights. The term augmented reality receives a new meaning when instead of ready-made world, the viewer’s reactions -direction of travel, attention points, rustles, and the light from flashlight- define the ascent of shadows from darkness into air.

The artist is a founding member from the band Cleaning Women and “Shadows in the Air” is his first private exhibition. His previous works in the visual arts have for example been the 3D-camera obscura built from the
used carrying cases of film reels done this spring in Mexico with Kinobox Obscura group.

The exhibition is open October 5-26,
Thu-Fri 16:00-19:00 and Sat-Sun 12:00-18:00.
Welcome to the opening on Sat October 4th 17:00-20:00.