Archive for the ‘Tapahtumat / Events’ Category

Työ / Work : Jaana Kokko

Thursday, March 2nd, 2017

08.03.–30.03.2017

Avoinna Ke–pe  13–17  La–su 12–17                                                                     Open Wed–Fri 13-17  Sat–Sun 12–17

Avajaiset tiistaina 07.03.2017 klo 17–20, Tervetuloa!
Opening of the exhibition on Tuesday March 7, at 5–8 p.m, Welcome!

ludmilla 002

Jaana Kokko, 2014. Printmaker Ludmilla Akulina.                                                    Inkjet Print, Size 95×47,5 cm.

Artist Talk/ Taideluento  Thursday 23.3.2017, 5–7 p.m. (in English)

Näyttelyni Työ / Work koostuu kahdesta gallerian ala-ja yläkertaan limittäin rakennetusta teoskokonaisuudesta. Teoksissa pohdin tilaa sekä yhteiskunnallisena, arkkitehtuurisena konstruktiona, että ihmisten välisenä suhteena, joilla molemmilla on sidos sekä henkilökohtaisen että yhteisen poliittiseen historiaan.
Mikä on tilan kehollistunut, yhteiskunnallinen rakenne ja millaista liikettä tuo usein arkkitehtonisesti rajattu ja historiaan luotaava tila tänään tuottaa?    Entä miten pidämme huolta tilasta joka jää meidän väliimme?

Kokeellinen dokumenttini Satama / Haven (2015, 28 min, Tallinna, Viro) on kiinnittynyt arjen yksinkertaisuuteen, politiikkaan naisen kehossa ja naisen työssä jälkisosialistisessa, nykyisessä uusliberalistisessa yhteiskunnassa. Elokuva saa alkunsa vuonna 1999 Tallinnan Kalasatamassa ottamistani mustavalkoisista valokuvista, jonka unelmana on rakentaa oma talo neuvostotehdasraunioiden tiilistä. (Myöhemmin kävi ilmi, että samaisessa paikassa ohjaaja Andrej Tarkovski kuvasi elokuvansa Stalker alun vuonna 1979).

Naisilla on useita rooleja, niin elokuvassa kuin todellisuudessakin. Elokuvan henkilöistä olen kuvannut muotokuvat, työhön tai perheeseen yhdistyen (2013-2017).

Gallerian yläkerrassa on muotokuvia helsinkiläisistä lastenhoitajista. Seitsemässä dokumentaarisssa muotokuvaparissa (2017) utopia ja leikki ovat osa ’jokaista päivää’ ja ovat osaltaan muuttamassa ymmärrystämme arjen politiikasta.

Jaana Kokko on helsinkiläinen kuva- ja mediataiteilija. Hänen teoksiaan on ollut viimeaikoina esillä mm. Joensuun Taidemuseossa (2017), Kino Sopruksessa Tallinnassa (2017), Tallinnan Taidehallissa (2016), Exhibition laboratoryssa Helsingissä (2016) ja Optica Center for Contemporary Art:issa Montréalissa (2016).

Kokko tekee taiteellista tohtorintutkintoa Aalto yliopiston Taiteen ja Suunnittelun korkeakoulussa ehdottaakseen jotakin siitä mitä poliittinen ja sosiaalinen nykytaiteessa voisi olla, Hannah Arendtin poliittisen tilan –ajattelun matkaan saattamana.

Suurkiitos työskentelyni mahdollistamisesta: Koneen säätiö, Avek, Visek, Vironniemen päiväkoti.

My exhibition Work / Työ consists of art works overlapping each other within the two floors of the gallery.
In the works I consider space as a social and architectural construct as well as a relation between people, both of which are approaches bound to the histories of the personal and the shared. What is the social, embodied structure of space and what kind of movement does its architectural limitations and historical reverberations create today? How do we take care of the social space between us?

The experimental documentary Haven / Satama (2015, 28 min, Tallinn, Estonia) draws on the simplicity of everyday life and the politics of a woman’s body and her work in a present-day post-socialist, neoliberal society. The film begins with black and white photographs that I took in 1999 in the fishing harbour of Tallinn, capturing a woman’s dream to build her own house out of bricks from the ruins of Soviet factories. (I found out only later that director Andrei Tarkovsky had filmed the opening scenes of his film Stalker in the same place in 1979).

Women play several roles in the film, as they do in reality. I have made portraits of each of the film’s protagonists in relation to their line of work or their family life (2013-2017).

On the second floor of the gallery, there are portraits of nannies working in Helsinki. Seven pairs of documentary portraits (2017) show how utopias and playfulness take part in the mundane and change our understandings of everyday life.

Jaana Kokko is a Helsinki-based visual and media artist. She has recently exhibited in Joensuu Art Museum (2017), Tallinna Kunstihoone (2016), Exhibition Laboratory Helsinki (2016) and the Optica Center for Contemporary Art in Montréal (2016).

Kokko is conducting an artistic doctoral degree at the School of Art, Design and Architecture at Aalto University in order to suggest something about the political and social in contemporary art, her research fuelled by Hannah Arendt’s thoughts on political space.

Many thanks for enabling my work: Kone Foundation, Avek, Visek, Vironniemi Kindergarten, Helsinki.

www.jaanakokko.com

Simo Saarikoski : Distant Voices, Still Lives

Sunday, January 1st, 2017

wordpressdistant_kuva

07.01.-29.01.2017

Avoinna / Open: Ke-Su / Wed-Sun 14-18

Avajaiset / Opening:  Pe / Fri 06.01.2017 klo/at 17-19 Welcome!

”Distant Voices, Still Lives” on teoskokonaisuus, joka käyttää lainaa nimensä ja käyttää lähteenään Terence Daviesin klassikkoelokuvaa vuodelta 1988. Esikuvansa innoittamana se säilöö muistoja ja tutkii ajan kulumisen vaikutusta niiden merkitykseen. Millaisina muistamme elämän varrella kohdallemme osuneet ihmiset ja tapahtumat , sekä miten aika näitä muistoja muokkaa? Näyttelyn teokset eivät pyri nostalgisoimaan mennyttä, saati arvottamaan muistoja antamalla niille positiivista tai negatiivista latausta. Muistot vain ovat, ja näyttelyn yleisö kokee teokset omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa peilaten. Näyttelyn teokset muodostavat  yhtenäisen installaatiomaisen kokonaisuuden, joka koostuu videosta, äänimaisemasta ja ajattomiksi säilötyistä akvarellimuotokuvista.

”Se virtaa. Älä kysy mikä. Ei ole aikaa.” (Paavo Haavikko)

Simo Saarikoski (s.1980) työskentelee laaja-alaisesti kuvataiteen eri osa-alueilla. Omalla nimellä työskennellessään hän tutkii teoksissaan aikaa ja sen ilmiöitä, sekä ihmisen vaikutusta ympäristöönsä. Saarikoski käyttää medioinaan videota, ääntä ja akvarellimaalausta, tai kaikki ne yhteen kietovaa installaatiota. Hän on tehnyt performansseja Suomen lisäksi myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa, osana Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus -ryhmää. Vuonna 2011 taiteen valtionpalkitussa T.E.H.D.A.S. -kollektiivissa hän on toteuttanut lukuisia projekteja ja näyttelyitä (mm. ”Live & Dead Art” Porin Taidemuseossa 2014), sekä toiminut performanssitapahtumakuraattorina (mm. ABYSS & PERF –festivaalit Porissa). Keväällä 2017 Saarikoski työskentelee Lademoen Kunstnerwerksteder  -residenssissä Norjan Trondheimissa ja kesällä 2017 hän osallistuu Porin kulttuurisäädön kuratoimaan ”Totuus Suomesta” julkaisuun ja näyttelyyn.

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

 

”Distant Voices, Still Lives” is an exhibition, based on the classic movie under the same name by Terence Davies. As in the movie, the exhibition preserves memories and explores the effect time has on them. How do we remember people and events from our past and how time shapes our memories? The artworks in the exhibition do not seek to evoke nostalgia of the past nor to evaluate memories in terms of positive or negative. Memories just exist and the viewers can approach them based on their personal experience. The artworks in the exhibition form a coherent installation-like entity, which consists of video, sound and watercolour portraits.

”It flows. Do not ask what. There’s no time.” (Paavo Haavikko)

Simo Saarikoski (b.1980) works extensively in different fields of visual art. In his works he explores time and it’s phenomena, as well as human impact on the environment. Saarikoski uses video, sound and watercolour painting as separate media or in the form of installations. He has presented performances with the group – Messianic Research Centre for Visual Ethics around Europe and US. With the state art price winner (2011), art collective – T.E.H.D.A.S. he has realized several projects and exhibitions (e.g. “Live and Dead Art” in Pori Art Museum, 2014) and worked as a performance art event organizer and curator in Pori. During the Spring 2017 Saarikoski will work in LKV-residency in Trondheim, Norway. In the Summer 2017 he will take part in the publication and the exhibition “The Truth about Finland”, curated by Porin kulttuurisäätö.

http://simosaarikoski.wordpress.com

 

Rock, Memphis, Red : Harri Laakso

Tuesday, December 20th, 2016

harrilaakso

A Memphis Event

All of this happens in Memphis on Wednesday 9th November, the day after the big election. The day is bright, not sunny in the usual way, but a day when the sun seems to burn without illuminating. It seems as if light itself has come out of hiding, this once offering itself in the clarity it provides.

Last night everything was divided, even the moon was a half-moon and there were no stars in sight. To my surprise none of the downtown bars were eager to follow the election on their screens, “keeping it light instead”. Finally I found a place, off the main street, where the bartender agreed to turn on the news channel, but with the sound turned low. Everything happened in a silence wrapped in the clamor of sports events from the other screens.

I walk along the quiet Mulberry Street heading for the National Civil Rights Museum. Two blocks away from the Lorraine Motel and the events of April 1968 I see a man emptying what looks like an old warehouse or a factory. He wheels out a worn filing cabinet with a hand trolley. I observe him for a while until he notices me, stops, and comes over to introduce himself: “Murphy George”. I’m not sure which is his first name, but hesitate to ask.

Murphy George tells me that he is emptying what used to be an old cosmetics factory. The factory had manufactured cosmetics and hoodoo supplies geared towards the African-American community during the segregation. He is clearing away everything and taking it to the company’s new location.

Murphy George is interested in my camera and tells me that he also likes to take pictures. On his phone he shows me photographs that he has taken of a bridge nearby. He says that the bridge is especially beautiful in the evening, because recently it has been fitted with new colored lights. He suggests that I go there, and on the way visit a famous dive bar called Earnestine & Hazel’s, which he says used to be a brothel and which is supposedly still haunted. He says that many films were shot there.

My encounter with Murphy George lasts for maybe ten minutes. Then I leave. I know absolutely nothing more about him. I have now told everything.

An event happens at a particular place and it happens everywhere.

Tapahtuma Memphisissä

Kaikki tämä tapahtuu Memphisissä keskiviikkona 9. marraskuuta, vaalien jälkeisenä päivänä. Päivä on kirkas, muttei normaalilla tavalla aurinkoinen. Tuntuu, että aurinko polttaa, muttei valaise. Aivan kuin valo itse olisi tullut piilostaan ja tarjoaisi kerrankin  itsensä omassa kirkkaudessaan.

Eilinen ilta oli jakautunut, jopa kuu oli puolikuu, eikä tähtiä näkynyt. Keskustan baareissa ei yllättäen lähes kukaan ollut innostunut seuraamaan vaalilähetyksiä televisioista. ”Pidetään tunnelma mieluummin valoisana”, sanoivat. Lopulta löysin paikan sivukadulla, missä baarimikko suostui laittamaan myös uutiskanavan päälle, ilman ääntä tosin. Kaikki tapahtui hiljaisuudessa, joka oli kääritty ympäröivien urheilulähetysten meluun.

Kävelen pitkin Mulberry Streetiä kohti National Civil Rights  -museota. Kaksi korttelia ennen Lorraine –motellia ja huhtikuun 1968 tapahtumia näen miehen, joka tyhjentää vanhalta varastolta tai tehtaalta näyttävää rakennusta. Hän kärrää ulos kulunutta arkistokaappia. Katselen häntä hetken, kunnes hän huomaa minut, pysähtyy ja tulee esittäytymään: ”Murphy George.” En ole varma kumpi on miehen etunimi, mutta epäröin kysyä.

Murphy George kertoo tyhjentävänsä rakennusta, jossa aiemmin toimi kosmetiikkatehdas. Tehdas oli valmistanut kosmetiikkaa ja hoodoo-tarvikkeita, joita se rotuerottelun aikana kaupitteli afroamerikkalaiselle väestönosalle. Hän kertoo vievänsä kaiken pois, yrityksen uuteen sijaintiin.

Murphy George on kiinnostunut kamerastani ja kertoo myös itse ottavansa valokuvia. Puhelimestaan hän näyttää minulle kuvia, joita hän on ottanut lähellä olevasta sillasta. Hän sanoo, että silta on erityisen kaunis iltaisin, koska siihen on hiljattain asennettu värikäs valaistus. Hän ehdottaa, että menisin käymään siellä, ja että matkalla vierailisin myös kuuluisassa baarissa jonka nimi on Earnestine & Hazel’s. Hän kertoo paikan olleen aiemmin bordelli ja että siellä edelleen kuulemma kummittelee. Hän sanoo, että siellä on kuvattu monia elokuvia.

Kohtaaminen Murphy Georgen kanssa kestää ehkä kymmenen minuuttia. Sitten lähden. En tiedä hänestä yhtään enempää.

Olen nyt kertonut kaiken.

Tapahtuma tapahtuu tietyssä paikassa ja se tapahtuu kaikkialla.

15657892_10154382727163752_648327242_o

15682593_10154382727078752_55403384_o

9.12 – 30.12.2016 – Wed – Sun 14-18 – Closed 24.12 & 25.15

Welcome!

 

 

 

JOSEFINA NELIMARKKA: Yet; predicted futurities tracked in poems

Tuesday, November 1st, 2016

josefina-nelimarkka_kutsu_ok11

TIHEYKSIÄ TULEVAISUUKSIEN LÄHETTYVILLÄ

Fyysinen ja virtuaalinen värin tila
A physical and virtual space of colour

4.11. – 27.11.16
Avajaiset / Vernissage: to / Thu 3.11. 18 – 20

To / Thu  17 – 19  Iltatee taiteilijan kanssa / Evening tea with artist
Pe / Fri    12 – 17
La / Sat    12 – 17
Su / sun   12 – 17

Tai sovittaessa / By appointment -> info@josefinanelimarkka.com

Yhteistyössä / In collaboration : Stereoscape Oy

www.josefinanelimarkka.com

TIHEYKSIÄ TULEVAISUUKSIEN LÄHETTYVILLÄ

Pitkin pituuspiiriä 60°10’35.2″ esittelee Josefina Nelimarkan viimeisimpiä märkiä maalauksia ja tekstejä. Uusi teoskokonaisuus on syntynyt valoherkkiä värejä, tähtien tähystystä ja märän maalauksen metodologioita yhdistelemällä. Väriprosessit ovat ajastettu ja linjattu astronomisiin tapahtumiin ja koordinaatistoon tallentaen sääsidonnaista tapahtumallisuutta silkin pinnalle. Suurikokoisten maalausten lisäksi kirjoitukset, valoheijastukset, pronssiobjektit ja muut teokset yhtä lailla ilmaisevat sattumallisuutta rinnakkaisuutena ja vastaavuutena. Jatkuvan virran alta löytyy tekstuaalisia vihjeita, aavistuksia ja uhkia matkasta, joka vielä ei edes alkanutkaan. Astuttuaan kelluttavaan väritilaan, potentiaalisuuteen, interaktiivisen virtuaalitodellisuuden avulla katsoja voi kurottaa kohti muinaista Argos Navis-tähdistöä. Fragmentit, dragonit ja ideaalit linkittyvät toisiinsa ja muodostavat jatkuvasti laajentuvan systeemikaavion näyttelyn liikkuessa fyysisen ja spekulatiivisen välillä.

Josefina Nelimarkka työskentelee yli maalauksen, tekstin ja tilan rajojen. Hänet tunnetaan värin materiaa, aikaa ja kieltä tutkivista teoksistaan, joissa taiteet ja tieteet sekoittuvat hetkellisiksi kokemuksiksi ja vuorovaikutuksellisiksi tiloiksi. Hän on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Royal College of Artin maalausosastolta Lontoossa heinäkuussa 2016 ja parhaillaan viimeistelee maisterin laajaa kirjallista työtä (In)activities, present, presence and presentation maalauksen kokemuksellisuudesta Kuvataideakatemiassa.

Viimeisimmät yksityisnäyttelyt ovat Between whiles that encounter kooten märän maalauksen prosesseja installaatioksi The Finnish Institute in Londonin tiloihin, interaktiivinen videoinstallaatio Precession (screensaver) muuttuen hetki hetkeltä Sinnessä Helsingissä aikaisemmin tänä vuonna ja jatkuva väri- ja lukuprosessi Wet painting impromptu osana Kuvan Kevät 15- lopputyönäyttelyä. Hänen teoksiaan ja kirjojaan on ollut esillä Helsingissä, Lontoossa ja Berliinissä paikkoina mm. Galleria FAFA, Ncontemporary, Lychee One, Centre for Recent Drawing, Flow Festival, OFFPRINT 15 / Tate Modern ja London Art Fair.

Yet; predicted futurities tracked in poems

Along a longitude of 60°10’35.2″ presents recent paintings and text-based works by Josefina Nelimarkka. She has produced a new body of work by using light-sensitive colour techniques and stargazing together with her wet painting methodologies. Colour exposures are timed with and aligned to astronomical events and coordinates, recording the Weather-dependent eventuality on a surface of silk. In addition to her large-scale paintings, the other wall-based works, writings, projections and bronze objects accordingly manifest coincidence not as a violation of the schema but as parallelism. Underneath the incessant flow, one finds textual clues and threats of the journey yet-to-be-taken. After stepping into the floating colour space – a potentiality –interactive virtual reality allows the viewer to gaze Argos Navis, an ancient constellation.

What shows is multiple durations, unconquered territories and confusion when pigments dissolve, words collide and routes divide into numerous ends; thoughts in motion are presented as futurities:  the unsettled is seen as a dynamic state of being. Fragments, dragons and Ideals link to one another and form a neverending diagram of praxis and poeisis by the artist as the exhibition oscillates between the physical and the speculative.

Josefina Nelimarkka works across painting, text and spatial configuration. Known for works investigating the materia, time and language of colour as a spatiality in which arts and sciences merge into fleeting experiences and interactive places, her practice is multidisciplinary and sitesensitive. She has graduated from MA Painting at Royal College of Art in London in July 2016 and currently concluding her MFA thesis (In)activities, present, presence and presentation about experientality in painting at Academy of Fine Arts in Helsinki.

Her recent solo exhibitions are Between whiles that encounter collecting wet painting processes as an installation at The Finnish Institute in London, an interactive video installation Precession (screensaver) processing moment by moment at Sinne in Helsinki earlier this year and a continuous colouring and reading process Wet painting impromptu as part of Kuvan Kevät 15 graduation show. Her works and books have been exhibited at Galleria FAFA, Ncontemporary, Lychee One, Centre for Recent Drawing, Flow Festival, OFFPRINT 15 / Tate Modern and London Art Fair among other galleries and sites in Helsinki, London and Berlin.

Pia Euro, Works 2016, until 30.10.2016

Sunday, October 23rd, 2016

ok11_piaeuro

Suburbia – Lähiöperformansseja – Antti Ahonen ja Katri Kainulainen

Sunday, September 11th, 2016

juliste-mustalla-reunallapieni
Näyttely avoinna 10.9.-1.10.2016, tiistaista sunnuntaihin klo. 12-18.
Näyttelyn lopputapahtuma 30.9., ohjelmassa musiikkia ja live-performanssia, esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin.

Antti Ahonen ja Katri Kainulainen ovat koonneet näyttelyksi vuonna 2013 aloitetun projektinsa. SUBURBIA törmäyttää performanssitaiteen estetiikkaa yhteen helsinkiläisten lähiöiden estetiikan kanssa. Taiteilijat vierailijoineen ovat tutkineet performanssin muodostumista kokonaan uudeksi teokseksi valokuvan muodossa.

Kuvastoon ammennetaan inspiraatiota kliseisestä lähiöestetiikasta. Poseerauksista ja tilannekuvista koostuvassa kokonaisuudessa herkutellaan graffitien, betonin, pusikkokeitaiden ja parkkipaikkojen nuhruisella romantiikalla. Performansseja on kuvattu Pitäjänmäellä, Malmilla, Puotilassa, Itäkeskuksessa, Vuosaaressa,
Pohjois-Haagassa, Myllypurossa, Roihuvuoressa ja Roihupellossa.

Kainulainen ja Ahonen ovat työskennelleet yhdessä kohta vuosikymmenen ajan erilaisissa projekteissa.
Lähiöteemaa kaksikko tulkitsi toisiaan tasapainottavista lähtökohdista: Antti Ahosen intohimona ovat betoniarkkitehtuurin mahtipontiset, ryvettyneet pinnat, joita hän on valokuvannut vuosien ajan. Katri Kainulainen käsittelee performansseissaan yhteiskunnan harmaita alueita ja poimii teostensa sisällön hyvinvoinnin väliinputoajien, päihdeongelmienja  pienen ihmisen suurten tunteiden ristiaallokosta.

Antti Ahonen (s.1977) on yksi harvoista suomalaisista valokuvaajista, joka on erikoistunut juuri performanssitaiteen tallentamiseen. Hän on dokumentoinut merkittävän osan suomalaista elävää taidetta 2000-luvun alusta lähtien mm. Lį-basin, Teatterikorkeakoulun, TONIGHTin, Mad House Helsingin, Smeds Ensamblen ja Kansallisteatterin arkistoihin. Yli vuosikymmenen aikana hän on tallentanut satoja performansseja ja syventynyt performanssikuvaukseen omana taiteenlajinaan.

Katri Kainulainen (s.1978) on aktiivinen suomalaisen performanssitaiteen toimija, joka esiintyy kotimaisen ja kansainvälisen kentän performanssitapahtumissa. Kainulainen myös organisoi eri mittakaavan tapahtumia saaden aikaan sekä alueellista että kansainvälistä liikkuvuutta performanssitaiteen kentässä.

Viimeisimpiä kuratointitöitä ovat mm. Roi Vaaran kanssa kuratoitu Streetlevel – Performance Art in Public Space 2015 ja Paulon Säätiön kutsunäyttely 2013 Kuvataideakatemian galleriassa.

Vierailevat taiteilijat:
Horonkäristys, Outi-Illuusia Lilja, Maximilian Latva, Johannes Klaus, Meri Hietala
Mukana myös:
Arttu Kurttila, Irina Mutt, Kaz Ahmed, Maippi Ketola

Kiitos tuesta ja yhteistyöstä:
Oksasenkatu 11, Svenska kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus, Niilo Helanderin säätiö
Diamond Beverages.

SUBURBIA – Performances on the Outskirts

SUBURBIA juxtaposes two kinds of aesthetics: the one of performance art to the one that we recognize as typical to suburban areas.

The show presents performance photography at Oksasenkatu 11 gallery, 10.9.-1.10.2016.

Opening times: Tuesday to Sunday, 12-18

Also starring in SUBURBIA:
Horonkäristys
Outi-Illuusia Lilja
Maximilian Latva
Johannes Klaus
Meri Hietala
Arttu Kurttila
Irina Mutt
Kaz Ahmed
Maippi Ketola

Thank you:
Oksasenkatu 11
Svenska kulturfonden
Arts Promotion Centre Finland
Niilo Helanderin säätiö
Diamond Beverages

SYLI – Mari Hokkanen ja Sanni Priha

Sunday, July 31st, 2016

Syli_W3A6382_julistepieni

SYLI

Mari Hokkanen & Sanni Priha

12.-31.8.2016

Näyttely on avoinna Ke-Su 13-18

Avajaiset torstaina 11.8 18-21, Tervetuloa!

Näyttely on auki myös Taiteiden Yönä 25.8, luvassa erityisohjelmaa klo 18-21:30!

Syli on Mari Hokkasen ja Sanni Prihan elokuvaa, ääntä, valokuvaa ja esineitä yhdistelevä ja toimintaan kutsuva näyttelykokonaisuus.

Pöytälaatikkoon jääneistä ideoista, vuosien varrelta kerätyistä dokumenteista ja elämäkerrallisista välähdyksistä esiin tulleista löydöistä taiteilijat ovat rakentaneet elämän vaiheita ja haasteita esittäviä installaatioita. Teosten tarkoituksena on höllentää suhdettamme elämään.

Valokuvaaja Mari Hokkasen ja elokuvaohjaaja Sanni Prihan taiteellista työskentelyä yhdistää performanssi, tarinallisuus ja dokumentaarisuus. Syli on Mari Hokkasen ja Sanni Prihan ensimmäinen yhteinen taiteellinen ulostulo. Näyttely on toteutettu yhteistyössä äänisuunnittelija Viljami Lehtosen kanssa.

***

CRADLE

Mari Hokkanen & Sanni Priha

12.-31.8.2016

Exhibition is open Wed-Sun 13-18

Opening August 11th at 18-21PM, Welcome!

The exhibition will be open on the Night of the Arts on 25.8 at 18-21:30, with special performances! Details will follow.

Cradle is an exhibition of Mari Hokkanen and Sanni Priha´s recent collaboration, consisting of film, sound, photography and props inviting the audience to act.

From past ideas, documents collected over the years and biographical flashes the artists have constructed installations that simulate chapters and challenges from everyday life. The objective of the work is to soften our relationship towards daily experience.

Photographer Mari Hokkanen and film director Sanni Priha has a shared interest in performance, story telling and documentary. The exhibition is their first project together. The exhibition has been made in collaboration with sound artist Viljami Lehtonen.

Näyttelyä on tukenut / Exhibition is supported by

Untitled design

WASD

Friday, July 8th, 2016

WASD

WASD – Reija Meriläinen, Santeri Räisänen & Eetu Sihvonen

15.7.–30.7.2016

Näyttely on auki kaksi viikkoa 15.7.–30.7.2016 ti-su klo 12-18.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 14.7. klo 18!

The exhibition is open for two weeks 15.7.–30.7.2016. Tue-Sun 12-18. Welcome to the opening on Thursday 14th of July at 6PM!

What A Silly Dare

WASD on kokeileva taiteellinen yhteistyö Reija Meriläisen, Santeri Räisäsen ja Eetu Sihvosen välillä. Reija Meriläinen on taiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, installaatioiden ja veistosten kanssa, joissa yhdistyy digitaalinen ja ruumiillinen.
Santeri Räisänen on tulevaisuuden teknologioista ammentava futuristi, jota
kiinnostaa teknologian ja inhimillisyyden rajapinnat. Eetu Sihvonen on GREXITin (exit graafisesta suunnittelusta) tehnyt taiteilija, joka on viimeaikoina käyttänyt medianaan 3D-animaatiota. Yhdessä he ovat alkaneet työstää interaktiivista videoinstallaatiota, joka käyttää hyödykseen videopelien mekaniikkaa ja estetiikkaa.
Teos tulee pääasiassa muodostumaan paikan päällä Oksasenkatu 11 -galleriassa, jossa kolmikko työskentelee tiiviisti seuraavan kahden viikon ajan.

When? After Some Days

We Ain’t Sorry, Duh

WASD is the first artistic collaboration between three creative individuals Reija Meriläinen, Santeri Räisänen, and Eetu Sihvonen. Reija Meriläinen is an artist working mainly with video and sculpture, creating installations that combine the physical and digital. Santeri Räisänen is a futurist with an eye for emerging technologies, who wants to blur the lines between the human and the artificial. Eetu Sihvonen is an artist who GREXITed (exit from graphic design), and has recently been using 3D graphics as his primary media. Together they have started to work on an interactive video installation that incorporates video game mechanics and aesthetics. For the most part, the work will be created in the Oksasenkatu 11
gallery, where the three will work intensely for the next two weeks.

While Awkward Summer Dreams

The exhibition is open for two weeks 15.7.–30.7.2016. Opening hours: Tue-Sun 12-18.
Welcome to the opening on Thursday 14th of July at 6PM!

www.reijamerilainen.com
www.eetusihvonen.tumblr.com

JENNI ESKOLA – MOVEMENT 8.6 – 29.6.2016

Tuesday, June 7th, 2016

Langat_nettikuva

Avoinna 8.6.-29.6.2016, ti-su klo 13-17,

Avajaiset 7.6. klo 17-21, Tervetuloa!

Open 8.6.-29.6.2016, tue-sun, at 13-17

Opening 7.6. at 17-21, Welcome!

Tässä näyttelyssä jäädään paikoilleen niin pitkäksi aikaa, että jalat eivät enää kanna, maalataan täydellinen vihreän sävy ja seurataan sen lakastumista, selvitellään solmuja perin pohjin loppuun saakka, sekä poltetaan vanhat piirustukset, valmistetaan jäljelle jäävästä tuhkasta mustetta ja jatketaan piirtämistä.

Oksasenkadulla esillä on videoita ja paperitöitä, joissa tarkkailun kohteena on muutos, joka tapahtuu jatkuvasti ympärillämme ja meissä itsessämme. Useimmiten liike on niin hidasta, että sitä on vaikea havaita ja vielä vaikeampaa käsittää. Sen ei haluaisi tapahtuvan tai sen haluaisi tapahtuvan paljon nopeammin. Kuitenkin se tapahtuu, ja siinä tahdissa kuin kuuluukin. Kaikki ajallaan, kaikki aikanaan, mikään ei ole pysyvää, mutta mikään ei myöskään katoa – muuttaa vain muotoaan.

Jenni Eskola (s.1982) on Porissa asuva kuvataiteilija, joka työskentelee monin materiaalein ja medioin. Usein teokset käsittelevät toistoa ja ainutkertaisuutta, tyhjyyttä ja sen täyttämistä, sekä kestämistä niin ajallisessa kuin fyysisessä merkityksessä. Tässä näyttelyssä keskitytään kestoon ja sen myötä näkyväksi tulevaan liikkeeseen. Aiemmin teoksia on ollut esillä mm. Amos Andersonin taidemuseossa, Helsingin taidemuseossa, galleria Forum Boxissa sekä Galerie Anhavalla. Teoksia on valtion, Helsingin taidemuseon, Saastamoisen säätiön ja Pro Artibus -säätiön kokoelmissa.

Kiitos: Taiteen edistämiskeskus, Turun Hifistudio, Porin videotuki, Paulon säätiö, Svenska Kulturfonden ja Suomen kulttuurirahasto

****

På den här utställningen stannar man kvar så länge att benen inte längre bär, målar en fulländad grön nyans och följer hur den torkar, reder grundligt ut trassliga knutar till sista trådända, bränner gamla ritningar, gör bläck av askan och fortsätter att teckna. På Oksasenkatu 11 visas videor och pappersarbeten som fokuserar på den förändring som ständigt pågår i vår omgivning och inuti oss själva. Oftast är processen så långsam att den är svår att upptäcka och ännu svårare att begripa. Helst önskar man att den inte alls skulle ske eller att den skulle ske mycket snabbare. Likafullt sker den, och precis i den takt som den ska. Allt har sin tid, allt i sinom tid, ingenting är beständigt men ingenting försvinner heller – byter bara skepnad.

Jenni Eskola (f. 1982) är en bildkonstnär som bor i Björneborg och arbetar med varierande teknik och medier. Ofta behandlar hennes verk upprepning och unikhet, tomhet och hur tomhet fylls samt uthållighet i både tidslig och fysisk bemärkelse. Den här utställningen fokuserar på varaktighet och på den rörelse som synliggörs med den. Eskolas verk har tidigare visats bland annat på Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors konstmuseum, galleri Forum Box och Galerie Anhava. Hennes verk ingår i statens konstsamling, Helsingfors konstmuseums samling, Saastamoinens stiftelses samling och stiftelsen Pro Artibus samling.

Tack: Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Åbo Hifistudio, Videotuki Björneborg, Paulon säätiö, Finska Kulturfonden

*****

This exhibition is about staying rooted to one spot for so long that the legs give out, painting a perfect tone of green and seeing how it withers, painstakingly unravelling tangles up until the very end, and burning old drawings, making ink from their ashes and then continuing to draw. The show on Oksasenkatu 11 presents videos and paper works that take as their theme the change that is constantly happening around us and in us. For the most part, the process is so slow that it is difficult to perceive and even more difficult to understand. You would like it to not happen or to happen more quickly. Yet, it does happen, and precisely at the rate it is supposed to. Everything in time, everything in its own sweet time, nothing is permanent, yet nothing disappears – only its appearance changes.

Jenni Eskola (b.1982) lives and works in Pori. She works with a variety of materials and media. Often her works are about repetition and uniqueness, void and its filling, and endurance in its temporal and physical senses. The focus in this exhibition is on duration and the movement made visible by it. Eskola has previously exhibited her work at the Amos Anderson Art Museum, Helsinki Art Museum, Gallery Forum Box and Galerie Anhava. Her work is included in the State Art Collection and the collections of the Helsinki Art Museum, the Saastamoinen Foundation and the Pro Artibus Foundation.

Thanks: Arts Promotion Centre Finland, Hifistudio Turku, Pori videotuki, The Paulo Foundation, The Swedish Cultural Foundation in Finland and The Finnish Cultural Foundation

OPEN CALL 2017 for ART YOU CAN ENTER

Thursday, April 21st, 2016

OK11 is changing it’s operation model in 2017. All exhibition times will be annual open calls for site-specific art, art that you can get enter. We’re in full operation mode of applying funding.

We’re calling out for artists and art groups to exhibit in 2017. We’re looking for art that is built on site for the site and the different interpretations of the space.  The first open slot will be in April 2017.

Exhibition times including construction will be depending on the project from 4 to 6 weeks. We are offering the space, PR and assistance with the construction if necessary. If funding is provided for the gallery, a small stipend will be awarded for the exhibiting artist or group to cover some costs of the materials or accommodation.

Please keep in mind that arranging gallery attending is still a work in progress and depending on funding, thus the final responsibility of gallery attending lies on the artist.

Please submit

-a written description of the project max A4. The written description should include a list of basic materials needed and if the project requires assistance.

-3 images that support the application

-link to an online portfolio or website

-CV

Application materials should be submitted as pdf-files max. 2MB per file and may include a link to a video to be viewed online. Please keep your application as concise and short as possible as we are expecting to go through many.  Deadline for all applications is September 31st 2016 at 23:59. Please submit all applications to info@oksasenkatu11.fi. The applicants will be notified October 31st.

Looking forward to it,

OK11

Erika Erre, Pia Euro, Hanna Marno, Jenny Suhonen and Ella Tahkolahti

OPENCALL2017