Archive for the ‘Tulevat / Upcoming’ Category

BIFI STUDIO & EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA

Monday, November 18th, 2019

*eng below*
joulukuun kuva nettisivut

BIFI STUDIO & EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA
Oksasenkatu 11 -galleriassa
5.-29.12. (myös itsenäisyyspäivänä)
Avajaiset 5.12. klo 17-20. Tervetuloa!

galleria avoinna
ke-pe 12-18
la-su 11-16
joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu

 

JOHANNES VARTOLA & EERO YLI-VAKKURI:

BIFI STUDIO

Puihin kytkeytyy valtavasti esteettisiä, taloudellisia, tieteellisiä ja henkisiä merkityksiä. Niiltä haetaan tietoa menneisyydestä ja odotetaan ratkaisuja akuutteihin ympäristömme tulevaisuutta koskeviin haasteisiin. Vartolan ja Yli-Vakkurin rakentamien bifi-laitteiden (biological fidelity) äärellä voi hiljentyä kuuntelemaan miltä puu kuulostaa kohdatessaan eri materiaaleja. Levysoittimen soitinpäinä toimivat puujalosteet, terät ja työkalut. Näyttelyvieraiden kuunneltavissa on kokoelma tuttuja puugenrejä. Näihin kuuluvat muun muassa sokkopuu, polttopuu, tehokasvatettu, paneeli, puistopuu, jämäpuu, viilu, kuoret, pintakäsitellyt ja vastaleikatut.

 

LAURI LINNA:

EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA: NÄPPÄIMISTÖ KASVEILLE

Historian kuluessa kasvien elämän ylläpitämiseksi on kehitetty useita teknologisia ratkaisuja: muinaisista kastelujärjestelmistä nykyaikaisiin tietokoneohjattuihin kasvihuoneisiin. Monissa järjestelmissä kasvien roolina on vain passivisesti tuottaa haluttuja asioita, kuten ruokaa tai kauneutta. Tässä näyttelyssä tuntomimosat (Mimosa pudica) voivat ohjata joitain ympäristössään tapahtuvia muutoksia kasveille tehdyn näppäimistön avulla. Tämä näppäimistö on sarja sensoreita jotka toimivat painonappien tavoin – nappia painetaan ja jotain tapahtuu.

Jotta on helpompi ymmärtää näppäimistön toimintaa, on tärkeää tietää, että kasvit liikkuvat, mutta usein hyvin hitaasti. Kun kasvin lehti liikkuu kasvinapin päälle, elektroninen järjestelmä käynnistää joko äänen tai sähkölaitteen. Nämä laitteet ja äänet ovat suunniteltu sopimaan kasvien aisteille.

On epäselvää ymmärtävätkö kasvit yhteyttä liikkeensä ja ympäristössä tapahtuvan muutoksen kanssa. Aikaisemmissa testeissä on kuitenkin havaittu kasvien pitävän joidenkin nappien painamisesta enemmän kuin toisten. Taustalla voi siis olla jonkinlaisia mieltymyksiä.

Ei niin yksinkertaisten puutarha on Linnan studio, joka koostuu viljelypalstasta sekä työhuoneesta, jotka Linna jakaa noin 50 eri kasvilajin kanssa. Yksittäisten kasvien määrää on vaikea arvioida. Puhumattakaan niistä lukuisista nimettömistä rikkakasveista. Ei niin yksinkertaisten puutarhan nimi viittaa Padovan yliopiston puutarhaan Orto Botanico di Padova, joka joskus käännetään englanniksi ”Garden of the Simples” eli yksinkertaisten puutarha. Tosin tämä Simples (kään. yksinkertaiset) viittaa yksinkertaisiin lääkekasveihin, mutta se myös resonoi sitä vanhaa perinnettä, jossa kasvit on nähnyt yksinkertaisina olentoina.

 

Taiteilijoista:

Johannes Vartolan taiteellinen työskentely keskittyy ihmisen luontosuhteiden filosofian sekä tilan ja paikan politiikan ympärille. Vartolan työskentelyn erikoisalueita ovat kokeellisuus, ääni, esitykset, installaatiot, yleisön osallistaminen ja dokumentaarisuus.

 

Eero Yli-Vakkuri on toteuttanut vuodesta 2007 alkaen tutkimuksellisia teoksia, joiden avulla hän pyrkii vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin sosiaalisesti ja ekologisesti. Osa tuotannoista on ymmärrettävissä performanssitaiteeksi, jotkut projektit ovat aineellistuneet yhteisöllisenä työpajatoimintana ja joistain jutuista on tuotettu lehtijulkaisuja tai videoita. Yhteistä töille on se, ettei hän yritä helpottaa yhteiskunnallisia ongelmia vaan pyrkii luomaan ratkaisuja, joiden avulla epäkohdat mahdollisesti korjaantuisivat. Hän työskentelee useimmiten yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja toimii ryhmissä. Vuodesta 2015 alkaen hän on työskennellyt äänten parissa pohtien, kuinka kaupunkitila koetaan ja jaetaan äänien kautta sekä minkälaisia yhteisöjä eri ne kutsuvat esiin.

 

Lauri Linna on helsinkiläinen taiteilija. Hän työskentelee kasvien, puutarhanhoidon, liikkuvan kuvan, äänen ja elektroniikan kanssa. Vuodesta 2014 alkaen hän tutkinut porkkanan ja ihmisen välistä suhdetta PORK KANA CAR ROT –projektissa. Muita kiinnostuksen kohteita ovat kasvien käyttäytyminen ja – äly, kasvien ja koneiden välinen suhde ja kasveihin liittyvä teknologia. Linna on taiteen maisteri Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) koulutusohjelmasta.

 

*english*

BIFI STUDIO & GARDEN OF THE NOT SO SIMPLES
At Oksasenkatu 11 Gallery
5.-29.12. (also Independence Day)
Opening 5.12. 17-20. Welcome!

gallery open
wed-fri 12-18
sat-sun 11-16
(25.-26.12. closed)

 

JOHANNES VARTOLA & EERO YLI-VAKKURI:

BIFI STUDIO

Trees are bound to signifcant aesthetic, economical, scientific and spiritual meanings. They hold information regarding the past and as such are expected to solve imminent challenges regarding the future of our environment. Vartola and Yli-Vakkuri have built specific bifi equipment ( biological fidelity) that offer the possibility to quiet down and listen to wood in contact with various materials. Different wooden products, blades and tools work as the cartridges of the turntable. The audience has access to a collection of familiar wood genres including: blind wood, burning wood, cultivated wood, panel, park wood, wood waste, veneer, barks, surface processed wood and green wood.

 

LAURI LINNA:

GARDEN OF THE NOT SO SIMPLES: KEYBOARD FOR PLANTS

Through out history a good amount of technology has been developed to support plant life: starting from simple irrigation systems of the ancient world to computer controlled green houses of the present day. In many of these systems the plants’ role is to passively produce desired things – be it food or beauty. In this exhibition the Mimosa pudica plants can now control some of the events happening around them through the Keyboard for Plants. The keyboard is a set of sensors that work the same way as pushing buttons: a button is pushed and something happens.

In order to understand better how the system works it is important to know that plants move, but usually very slowly. As the plant moves its leaf on top of a button, an electronic system turns on either a sounds or electrical equipment. The equipment and sounds are planned so that they suit the senses of the plants.

It is unclear can the plant understand the connection between its movement and the change in the space. But it is clear from previous tests that some buttons are pressed more often than others. So there might be a preference.

Garden of the Not So Simples is Linna’s studio. It consists of an allotment garden and a studio space. Linna shares the garden and studio with approx. 50 different plant species, excluding all the nameless weeds. It is difficult to count the number of individual plants. The name of the studio is a version of the Orto Botanico di Padova in Padua, Italy, sometimes translated as Garden of the Simples. Even though the name refers to simple medicinal plants, the name also resonates the tradition of thinking that plants are simple beings.

 

About artists:

Eero Yli-Vakkuri (b.1981) is a design oriented performance artist, who works primarily in public spaces. In the past he made annoying street interventions which made people uncomfortable, presently he is making a study of contemporary equestrian culture and advancing sustainable design through campaigns, workshops and artistic presentations. He prefers to work in groups and to develop interdisciplinary collaborations with specialists in different fields. From 2015 onwards he has been focusing on sounds in an effort to understand how they build communities.

Johannes Vartolas (b.1985) artistic work is centered around issues in philosophy of human – nature relationships and politics of site and place. Vartola focuses on experimentality, sound, performances, installations, audience collaboration and documentaristic approaches

Lauri Linna is a Helsinki based artist. He works with plants, gardening, moving image, sound and electronics. Since 2014 he has been studying carrot – human relationship in his project PORK KANA CAR ROT. Other fields of interest are plant behavior and intelligence, plant-machine relationship and plant related technology. Linna is a Master of Arts from Aalto University’s Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) program.

Marko Timlin: AUDIBLE LIGHT

Friday, April 28th, 2017

AudibleLightBlog

06.05. – 28.05.2017

 

Avoinna to-su 13.00 – 18.00

Näyttelyn avajaiset perjantaina 5. toukokuuta klo 17-20. Tervetuloa!

 

_____-________-___–_______-_—-________–_—____–_-_______|_________

AUDIBLE LIGHT ||| lokeroi:

kineettinen ääni-installaatio, kokeellinen musiikki, tee-se-itse, vieraantunut teknologia, äänitaide…

AUDIBLE LIGHT on Marko Timlinin viimeisin taideteos, joka esitetään ensimmäistä kertaa toukokuussa 2017 Oksasenkatu 11:ssä. Se on laaja kineettinen ääni-installaatio, joka tuottaa ääntä suoraan valosta. Projektin alkuperäinen innoittaja oli Variophone, optinen syntetisaattori jonka kehitti venäläinen keksijä Evgeny Sholpo Leningradissa vuonna 1930.

AUDIBLE LIGHT muuntaa galleriatilan pohdinnan, tyyneyden ja rauhan tyyssijaksi. Suurikokoiset levyt pyörivät tasaisesti, tuottaen äänimaisemia jatkuvana virtana, kirjavien valokuvioiden valaistessa pimeää näyttelytilaa jossa äänen ja valon herkkä vuorovaikutus alkaa muistuttaa elävää organismia.

Pysähdymme,

kuuntelemme,

hengitämme,

venytämme…ajattomuutta…

__-___________-__________–__________|__-_____________-_—_____-______

Marko Timlin on äänitaiteilija, säveltäjä, esiintyjä sekä digitaalisten ja analogisten äänikoneiden rakentaja. Taiteilijana ja muusikkona hänen teoksensa koostuvat esityksistä itsetehtyjä soittimia hyödyntäen tai ääni-installaatioina ja multimedia-näytelminä.

Timlinin töitä on ollut esillä mm. Whitebox Galleryssa New Yorkissa, Sound&Sight -festivaaleilla Montréalissa, Kiasma-teatterissa Helsingissä, MIMstuudiossa Tallinnassa, Fylkingenissä Tukholmassa, Akusmata-äänitaidegalleriassa Helsingissä, Porin Taidemuseossa sekä Tampere Biennalessa.

www.timlin.de

Paljon kiitoksia:

Solomon Embafrash, fablab Aalto-yliopisto, Jani Purhonen, Ana Gutieszca ja Axel Patzak

Projekti on saanut tukea seuraavilta tahoilta:

Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Oskar Öflund -säätiö

– – – –

 

(EN)

06.05. – 28.05.2017

Open Thu–Sun 13.00 – 18.00

Opening of the exhibition on Friday May 5th, at 5–8 pm, Welcome!

 

_____-________-___–_______-_—-________–_—____–_-_______|_________

AUDIBLE LIGHT ||| file under:

kinetic sound installation, experimental music, DIY, alienated technology, sound art…

AUDIBLE LIGHT is Marko Timlin’s latest artwork presented for the first time in May 2017 in Oksasenkatu 11. It is a large-scale kinetic sound installation creating sound directly from light. This project was initially inspired by the Variophone instrument, an analog optical synthesizer developed by Russian inventor Evgeny Sholpo in 1930 in Leningrad.

AUDIBLE LIGHT turns the gallery space into a place of contemplation, tranquillity and calm. Big disks are turning gracefully producing continuously flowing soundscapes, vivid light patterns illuminate the darkened exhibition space and the delicate interplay between sound and light resemble a living organism.

We stop,

we listen,

we breathe,

we stretch…timelessness…

__-___________-__________–__________|__-_____________-_—_____-______

Marko Timlin is a sound artist, composer, performer and creator of digital and analogue sound machines. His artistic and musical work comprises concerts with self-made instruments, sound installations, and multimedia theatre plays.

His works have been presented amongst others at Whitebox Gallery New York, Sound&Sight Festival Montréal, Kiasma teatteri Helsinki, MIMstuudio Tallinn, Fylkingen Stockholm, Akusmata Sound Art Gallery Helsinki, Porin taidemuseo and Tampere Biennale.

www.timlin.de

Many thanks to:

Solomon Embafrash, fablab Aalto Yliopisto, Jani Purhonen, Ana Gutieszca and Axel Patzak

This project has been kindly supported by:

Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus and Oskar Öflund säätiö

 

Elina Vainio: DUGOUT

Monday, February 6th, 2017

elina-vainio-dugout-blog-sh

(FI)

näyttely Oksasenkatu 11 -galleriassa 10.-26.2.2017
avajaiset torstaina 9.2.2017 klo 17 – tervetuloa :)

–> avoinna to-su klo 11-17 <–

We have been so desensitized by a hundred and fifty years of ceaselessly expanding technical prowess that we think nothing less complex and showy than a computer or a jet bomber deserves to be called ”technology ” at all (…) as if paper, ink, wheels, knives, clocks, chairs, aspirin pills, were natural objects, born with us like our teeth and fingers.

  - Ursula K. Le Guin

Näyttelyn Dugout teokset käsittelevät maanalaista ja -päällistä kaivantaa, maansiirtoa, eroosiota ja pitkän aikavälin aikaa. Jäljittämällä näkymättömiä ja usein peruuttamattomia tapahtumasarjoja teokset alleviivaavat harhakuvia inhimillisestä valmiudesta kaikenkattaviin korjausliikkeisiin, mutta osoittavat elämän edellytysten kaventuessa myös mielikuvituksen ja kekseliäisyyden rajattomuuteen.

Näyttely on saanut tukea Koneen säätiöltä, Jani Purhoselta, Dan Davisilta, Matti Kuntulta ja Tiina Vainiolta.

 

– – – –
(EN)

 

exhibition at Oksasenkatu 11 gallery 10.-26.2.2017
opening on Thursday 9.2.2017 at 5pm – welcome :)

–> open Thu-Sun 11am-5pm <–

We have been so desensitized by a hundred and fifty years of ceaselessly expanding technical prowess that we think nothing less complex and showy than a computer or a jet bomber deserves to be called ”technology ” at all (…) as if paper, ink, wheels, knives, clocks, chairs, aspirin pills, were natural objects, born with us like our teeth and fingers.

  - Ursula K. Le Guin

The works in the exhibition Dugout deal with topics such as surface and underground mining, earthworks engineering, erosion and time in the long term. By tracing invisible and often irreversible processes, the works underscore our illusion of readiness for all-encompassing corrective measures, yet simultaneously point at the boundless imagination and resourcefulness when conditions for sustaining life get narrower.

The exhibition has been supported by the Kone Foundation, Jani Purhonen, Dan Davis, Matti Kunttu and Tiina Vainio.

Hermanni Keko & Joonas Siren: Pyhäinjäännös / Residue of Sacred

Wednesday, March 9th, 2016

12819302_10154017607013724_3429891590235594012_o

Go find a treasure at 60°10’29.7″N 25°00’56.7″E
dig a bone up
or mud inside plastic
golden organ
man is a relic
and that is
how things are
so
that is
things are
is
are
at

Opening Thu 17.3. at 6 PM

Open daily 12-6PM

Last day of the exhibition Thu 24.3.

Carolin Koss: EMERALD GREEN

Thursday, February 25th, 2016

Koss-blog

An exhibition by Carolin Koss
03.03.-13.03.16
Tue-Sun 12-19

Opening: 03.03.16 at 18:00
Press conference: 03.03.16 at 14:00

EMERALD GREEN is a 3-channel video installation about a dystopian world, where nature has been rendered extinct, breathable air has gotten scarce and the sun has vanished due to exploitation of natural resources and human error. The focus is on 3 people who try to survive and escape into their subconsciousness in order to re-imagine and rebuild the contaminated world they live in.

The video installation is an imaginary reaction to real issues such as air becoming more and more polluted, water resources running dry, oceans accumulating tons of plastic waste, the human body degrading through processed food and an obscured force steering the fate of the world.

The three videos were realised over a period of 4 years in devoted collaboration with film students from Taik, filmmakers, artists and the support of AVEK, Suomen Kulttuurirahasto, Arts Promotion Center, Nygréns Stiftelse, Anita Snellman Foundation, Taik and Kuvataideakatemia.

CAROLIN KOSS (*1986) is a Helsinki based artist and filmmaker originally from Germany. Koss works with various mediums and often creates contemplative and aesthetic works, which explore the essence of humankind, dealing with sub-consciousness, instinctive behaviour and environmental issues. Her works recurrently have a dreamlike nature and captivate through symbolic language and stylised imagery. She completed her MFA degree at the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki in 2014. Her films and video works have been shown on various national and international exhibitions and film festivals e.g. in Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Poland, Germany, Great Britain, Italy, Spain, Macedonia, Colombia and New York. She recently exhibited at Landscape-Metropolis environmental art festival at G11 gallery in Berlin, at Future Memories exhibition at Palazzo Ca’ Zanardi in Venice and at Liquid Cities exhibition at XY Atelier Contemporary Art Gallery in New York.

Suvi Nurmi: Ekfrasis – erään taidetilan historia

Tuesday, February 9th, 2016

12622349_822891891171669_3319002358149501039_o

17. – 28.2.2016.
Avoinna ti-su klo 12-18.

Tervetuloa avajaisiin ti 16.2. klo 18-20!

Oksasenkatu 11:n persoonallisen galleriatilan ottamisesta taiteen käyttöön tulee kuluneeksi nyt tasan 20 vuotta. Kuvataiteilija Suvi Nurmen yksityisnäyttely pureutuu tilaa koskeviin muistoihin ja mielikuviin.

Vuonna 1996 tilassa aloitti toimintansa kulttimaineeseen kohonnut galleri leena kuumola, joka suosi kokeellista video- ja tilataidetta ja tarjosi taiteilijoille ilmaiset näyttelytilat ensimmäisenä galleriana Helsingissä. Samaa tinkimätöntä, epäkaupallista linjaa on jatkanut tilassa nykyään toimiva, taiteilijaryhmän vapaaehtoisvoimin pyörittämä Oksasenkatu 11. Välissä tila toimi hetken aikaa Kuvataideakatemian galleriana.

Kun Suvi Nurmi kutsuttiin pitämään yksityisnäyttely Oksasenkatu 11:ssä, hän otti lähtökohdakseen tilan värikkään historian ja etenkin ihmiset tapahtumien takana. Nurmi haastatteli yli kahtakymmentä henkilöä, joille tila oli tavalla tai toisella tuttu. Erityisesti taiteilijaa kiinnosti se, miten eri tavoin galleriatilan fyysiset puitteet sanallistettaisiin, kun apuna olisivat pelkät muistot ja mielikuvat.

Haastattelumateriaalia kertyi yli 15 tuntia. Mukana oli tilan entisiä ja nykyisiä pyörittäjiä, oman näyttelynsä Oksasenkadulla joskus pitäneitä taiteilijoita sekä satunnaisia näyttelyvieraita. Eräs haastateltavista oli työskennellyt tilassa 1990-luvun alkupuolella, kun siinä toimi antikvariaatti. Jututettavaksi pääsi myös Oksasenkatu 11:n entinen isännöitsijä, joka pystyi raottamaan talon historiaa 1950-luvulta saakka.

Viisi vuotta sitten Kuvataideakatemiasta valmistuneen Suvi Nurmen taiteesta tekee poikkeuksellista se, että hän työskentelee kuvataiteilijana sanojen keinoin. Myös tällä kertaa teksti on pääosassa niin kirjoitetussa kuin puhutussakin muodossa. Tässä näyttelyssä taiteilija kuitenkin laajentaa ilmaisuaan kuvallisempaan suuntaan, sillä yhtenä teoksena nähdään haastateltujen piirtämistä pohjapiirroksista muodostuva animaatio.

Näyttelyn nimi ”Ekfrasis” merkitsee kirjallisuudentutkimuksessa taideteoksen kuvailua sanojen keinoin. Käsite on toisinaan laajennettu tarkoittamaan myös muiden kohteiden, kuten rakennusten ja tilojen sanallista kuvausta.

Lisätietoja:
Suvi Nurmi, 0503801089 / nurmisuvi@gmail.com / http://suvinurmi.webs.com/ / https://www.facebook.com/nurmisuvi/

Lauri & Jenni Luhta: Besoins

Sunday, January 24th, 2016

besoins

Lauri & Jenni Luhta / Besoins – Uusia kuvia ja ääniä

Näyttely avoinna 3.2-14.2.2016, ke-su klo 12-18
Tervetuloa avajaisiin 2.2 klo 18-20!
Yleisöopastus su 14.2. klo 14:00

Besoins on Lauri ja Jenni Luhdan uusi kuvaa ja ääntä yhdistävä näyttelyteos. Teos rakentuu seinille ripustetuista digitaalisista tulosteista ja tilassa soivista äänistä, jotka kokonaisuutena täyttävät koko Oksasenkatu 11 -gallerian kaksikerroksisen tilan. Äänet ovat Laurin ja kuvat Jennin tekemiä. Osuudet on toteutettu niin, että ne voitaisiin esittää erillään, mutta niin ei tehdä. Besoins rinnastaa kuvan ja äänen, koska niiden aihe on havaittavasti yhtä. Koska aihe on havaittavasti yhtä, kuva ja ääni eivät tyhjennä toisiaan, vaan lujittavat otettaan vastaanotossaan. Besoins on näyttely joka kutsuu astumaan sisään, kulkemaan läpi ja tulemaan ulos, kukin tarpeidensa mukaan.

Lauri Luhta (s. 1980) on helsinkiläinen live- ja mediataiteilija, tapahtumien järjestäjä, arkistoija, humanisti, teologi ja olemisen vartija. Jenni Luhta (os. Markkanen, s. 1986) on helsinkiläinen kuva-, performanssi- ja moraalinen taiteilija. Lauri ja Jenni Luhta ovat työskennelleet yhdessä vuoden 2015 alusta lähtien. Yhteistyö on käsittänyt näyttelyitä, ääniesityksiä, esitettyä filosofiaa, performansseja ja performanssitapahtumia.

*******

Lauri & Jenni Luhta / Besoins – New images and sounds

exhibition open 3.2.-14.2. 2016, wed-sun 12-18
opening 2.2. 18-20 Welcome!
Guided tour sun 14.2. at 14:00

Besoins is the new exhibition work of Lauri and Jenni Luhta combining image and sound. The work consists of digital prints displayed on walls and sounds played in rooms, which, as a complete entity, fill the whole two-level space of Oksasenkatu 11 gallery.
Sounds are made by Lauri and pictures by Jenni. These portions are realised in such a way that they could well be presented separately, but that is not what is done here. Besoins juxtaposes image and sound, because their subject matter is perceptibly the
same. Because the topic is recognizably one, the image and the sound do not deplete each other, but instead strengthen their hold as they are received. Besoins is an exhibition that invites to step inside, pass through and come out, according to one’s needs.

Lauri Luhta (b. 1980) is Helsinki-based live and media artist, organizer of events, archivist, humanist, theologian and custodian of being. Jenni Luhta (nee Markkanen, b. 1986) is Helsinki-based visual, performance and moral artist. Lauri and Jenni Luhta have worked together since the beginning of 2015. Their collaboration has entailed exhibitions, sound performances, performed philosophy, performance art and performance events.

Daniel Moreira and Rita Castro Neves: LAKING

Saturday, December 26th, 2015

Laking_fb

Opening and artist book launch: 31st December from 18h till 22h.
31.12.2015 – 17.1.2016 | Thursday til Sunday | 2pm-6pm

Laking is the first collaborative exhibition by Portuguese artists Daniel Moreira and Rita Castro Neves, following an invitation by Oksassenkatu 11 artist-run gallery, in Helsinki, Finland. This invitation immediately raised questions about what it means to produce work in collaboration, with its dilution of authorship, the idiosyncrasies of different mediums of representation – drawing, photography, video, and the possibility of occupying a space between spaces of representation.

The experience of staying in a traditional Finnish summer cottage by the lake, by nature an idealized site, was the visual and emotional trigger for this new body of work. Anchored in real images from Finland and Portugal, we have been constructing a metaphorical space which explores the theme of landscape and its modes of representation. Thinking about the internalization of the idea of an exterior landscape (or is it the externalization of the idea of an interior landscape?) and referencing Caspar David Friedrich in general and the ruchenfigur in particular, the group of images in this show composed by photographs, drawing and vídeos, question the observer into discovering a place that is constructed from two places. Certainly not an hybrid, but imagined, who knows utopian.

The duplicity or polarity present in the project (lake-land, Portugal-Finland, drawing-photography, interior-exterior, container-contained, matter-contour, day-night, ice-earth, Daniel-Rita) is constantly opposed by the idea of a visceral aquatic fusionism.

As with relationships, to understand a lake, demands this double acceptance of fusion and dillution, and individuality.
The lake´s componentes such as algae, stones, animals, boats… are integrated and fused under one concept. But if it is true that all the elements form the lake and participate of it, they still keep their form and original nature, their individuality.The title of the exhibition Laking, plays with the words Lake and Lacking, in a new verb to lake. The idealized idea of a lake where in fusion we become one, always including the understanding of the impossibility of its full realization.
Laking, a verbal form that didn’t exist but now does.

(more…)

Egle Oddo & Timo Tuhkanen: H i n t e r l a n d s

Sunday, November 29th, 2015

Hinterlands_Oddo_Tuhkanen-2

Open Call III

5.12 – 20.12.2015
Open Wed-Sun 14-19
Opening on Friday 4.12 at 17:30 – 20:00, Welcome all!

There is a spot between the earth and the moon, and when you play a specific sound frequency you are transported away and disappear.
When you come back you hold an unknown object in your hands. The object is somewhat familiar to known objects, but its substance and ultimate identity are unknown.
The first to travel was Saint Olga, who came back after two years holding something like a seashell; it contained a mass of unknown information advancing the exploration of space. After her many others have been leaving. The project has been going on for several decades now. A space ship has been constructed around that spot. Waiting for those who return are those that never left; they tried to go but for some reason did not make it.
Only fragments of objects reappeared, new things for us to decipher.

Rule One: One entity per ride; no teams, no couples.

Rule Two: No artificial intelligences; whatever’s out there won’t stop for a smart machine, at least not the kind we know how to build.

Rule Three: Recording instruments are a waste of space; they always come back blank.

(from Hinterlands script for the exhibition)

OK 11 has been studied as a film location. Viewing its itinerary the authors have written a script inspired by William Gibson’s novel Hinterlands. During the building of the exhibition the script is played and filmed at the gallery.

The display at OK 11 consists of elements introduced in the space either preliminary or residual to the filming.

Practically filming has been used as a method for the production of the space.  The narrative is presented as residual of the cinematic action. The mental text, experienced in the itinerary of the exhibition forms the cinematic artifact.

Ella Tahkolahti: KESKIÖ

Thursday, October 8th, 2015

Keskiö_digiflyer_uus

Lauantaina 10.10. Oksasenkatu 11 galleriassa aukeaa Ella Tahkolahden näyttely Keskiö.

Ella Tahkolahti (s.1981 )on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2010. Tahkolahti on kuvataiteilija ja Oksasenkatu 11 -työryhmän jäsen. Hän työskentelee installaation ja performanssin parissa.
Viimeaikaisissa installaatioteoksissaan Tahkolahti on tutkinut tilan, kuvan ja katsojan suhdetta. Presentaation ja representaation eroa. Kolmiulotteista ja kaksiulotteista. Peiliä ja valoa. Luolaa. Mustaa neliötä. Neliötä. Asioiden ja maailman keskiötä.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto

Ella Tahkolahti: HUB

oct 11th -nov 1st 2015
opening sat oct 10th at 4-6 pm
opening hours wed- sun at 1-6 pm

On saturday October 10th at Oksasenkatu 11 gallery opens Ella Tahkolahtis exhibition Hub.

Ella Tahkolahti (born 1981) graduated from Finnish Academy of Fine Arts in 2010. She works with installation and performance and is a member of Oksasenkatu 11 group.
In her recent installation work Tahkolahti has been studying the relation between space, image and spectator. The difference between presentation and representation. The three-dimensional and the two-dimensional. Mirror and light. The cave. The black square. Square. The hub of things and the world.

The exhibition was supported by Finnish Cultural Foundation Uusimaa Regional fund