Sezgin Boynik and Minna Henriksson: Noise After Babel

noise_after_babelnetti

Noise After Babel

Sezgin Boynik and Minna Henriksson

Gallery Oksasenkatu 11

7. – 29.3.2015

Open Thu-Sun 13-18 hrs

‘Noise After Babel’ is an exhibition as result of artistic-theoretical research. It examines multi-accentuality of language as the potential grounds for social engagement.

Babel, which is the fictitious state of homogenous language, is contrasted to heterogeneity of noise. In our project noise is not restricted to relate only to sound, but is a source of multilevel information. Rather than dealing with unilateral conception of language, our interest is in engaging with the kind of speech and communication that has multi-accentual form and dialogical nature. Our general metaphor for using the coupling ‘babel’ and ‘noise’ is based on conception of a perfectly working system of univocal state, which functions without coercions (babel), that after an intervention/change (‘loss of innocence’) is replaced by unwanted and unbearable situation (noise).

The exhibition is an outcome of an interdisciplinary project, which engages visual artists, theoreticians and linguists. Another outcome of the project is the book Noise After Babel – Language Unrestrained which can be viewed in the exhibition and will be published by Spector Books, Leipzig.

The project is authored by Sezgin Boynik and Minna Henriksson, and it contains contributions by Antti ‘Eze’ Eskelinen, Alpo Jaakola, Rastko Močnik, Eetu Viren and Milena Solomun as well as interviews with researchers Liban Ali Hersi, Minna Hjort, Ulla Horstia, Salli Kankaanpää, Mika Lähteenmäki, Lauri Siisiäinen and Klaas Ruppel.

Exhibition opening is on the 6th of March at 18-20 hrs.

In the opening experimental group Bir Iki will perform. Welcome!

Discussion and book presentation is held on 14th of March at 15:00 by Sezgin Boynik and Minna Henriksson together with authors Eetu Viren and Milena Solomun.

The project has funding from the Kone Foundation within the thematic scheme ‘Multilingualism and Art.’

Noise After Babel

Sezgin Boynik ja Minna Henriksson

Oksasenkatu 11 galleria

7. – 29.3.2015

Avoinna To-Su 13-18

‘Noise After Babel’ on näyttely taiteellis-teoreettisen projektin tuloksena. Sen aiheena on kielen moniaksenttisuus mahdollisuutena sosiaaliselle vuorovaikutukselle.

Baabeli on fiktiivinen tila homogeenisesta kielestä, joka vertautuu melun heterogeenisyyteen. Projektissamme melu ei rajoitu pelkästään ääneen, mutta on monitasoisen informaation lähde. Yksitasoisen käsityksen kielestä sijaan olemme kiinnostuneet muodoltaan moniaksenttisesta ja luonteeltaan dialogisesta puheesta ja kommunikaatiosta. Metaforana käyttämämme käsitepari ‘baabel’ ja ‘melu’ perustuu ymmärrykseen täydellisesti toimivasta yksiäänisestä systeemistä, joka toimii ilman pakkoa (baabel). Jonkin väliintulon/muutoksen (‘viattomuuden kadottamisen’) jälkeen systeemi korvautuu ei-toivotulla ja sietämättömällä tilanteella (melu).

Näyttely on poikkitieteellisen projektin tulos, johon on osallistunut kuvataiteilijoita, teoreetikkoja ja kieliteiteilijöitä. Projektin toinen lopputulema on kirja Noise After Babel – Language Unrestrained joka on osa näyttelyä ja jonka julkaisee Spector Books Leipzigissä.

Noise After Babel on Sezgin Boynikin ja Minna Henrikssonin pitkäaikainen projekti, johon ovat osallistuneet taiteilijat ja kirjoittajat Antti ‘Eze’ Eskelinen, Alpo Jaakola, Rastko Močnik, Eetu Viren ja Milena Solomun. Kirjaa varten olemme myös haastatelleet tutkijoita Liban Ali Hersi, Minna Hjort, Ulla Horstia, Salli Kankaanpää, Mika Lähteenmäki, Lauri Siisiäinen ja Klaas Ruppel.

Näyttelyn avajaiset ovat perjantaina 6. maaliskuuta klo 18-20:00. Avajaisissa esiintyy kokeellinen ryhmä Bir Iki. Tervetuloa!

Keskustelutilaisuus ja kirjan esittely on 14. maaliskuuta klo 15:00. Sezgin Boynikin ja Minna Henrikssonin kanssa keskustelemassa ovat kirjoittajat Eetu Viren ja Milena Solomun.

Projektilla on Koneen Säätiön rahoitus ja se on osa Koneen Säätiön teemaa ‘monikielisyys ja taide.’

Leave a Reply