Relocating: Janne Lappalainen 4.8 – 27.8

webJanneLappalainensiirtyn5

Janne Lappalainen: RELOCATING 4.8. – 27.8.2017
Avoinna to-su 13-18, Taiteiden yönä to 24.8. klo 18-22
Avajaiset to 3.8. klo 18-20, Tervetuloa!

RELOCATING -installaatio on kuvaus matkasta ja liikkeestä, jonka tavoitteena on paikan ja elintilan löytäminen. Liike, liikkuminen ovat elinehtoja elämän jatkumiselle välillä uhan tai pakon saattelemana. Teoksessa kuvataan liikkeen pysähtymistä viimeiselle raiteelle tuntemattoman eteen. Se tuo esiin elollisen ja kuolevan raja-aseman.

Mitä seuraa kun liike pysähtyy?  Teos on kuvaus tapahtumasta, jossa materiaalinen ja ei-materiaalinen eroavat toisistaan. Mustan ja pelottavan seinän lävistävä valonsäde on väylä uuteen. Teos avaa näkökulman, jossa liike ja oleminen jatkuvat erilaisessa muodossa. Taiteilijan mukaan tätä voidaan tulkita kahdesta eri näkökulmasta: eräänlaisena maanpäällisenä ylösnousemuksena, jossa ihminen löytää uuden elämäntarkoituksen, tai kuoleman jälkeisenä siirtymisenä uuteen olomuotoon.
RELOCATING on materiaalisin keinoin suunniteltu kuvaus ei-materiaalisesta. Teoksen materiaaleina on käytetty käsiteltyjä huonekaluja sekä video- ja valoteoksia. Teos on jatko-osa taiteilijan ”Jos tähdet olisivat Jumalia” – näyttelylle, joka esitettiin entisen Lapinlahden sairaalan ruumishuoneella ”Kammiossa” kesällä 2016. Installaatio-teoksessa käsiteltiin kuoleman odotusta.

Lisätietoja Siirtyneet-näyttelystä 045-6395579 tai jannepl@hotmail.com
Janne Lappalainen on Helsingissä asuva taiteilija ja työskentelee Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamolla. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Keramiikka- ja lasisuunnittelun osastolta Taideteollisesta korkeakoulusta Helsingissä sekä sisustusarkkitehdiksi Metropolia ammattikorkeakoulusta Vantaalta. Hän on lisäksi opiskellut kuvanveistoa Hochschule für angewndte Kunstissa Wienissä. Hän työskentelee laaja-alaisesti eri kuvataiteen osa-alueilla, mutta on keskittynyt pääosin installaatioihin.
Paljon kiitoksia saamastani kannustuksesta ja avusta:
Paavo Pirttimaa, Urho Kähkönen, Sami Backman, Joshua Stein.

 

Janne Lappalainen: RELOCATING 4.8. – 27.8.2017

Open: Thursday–Sunday 1.00–6.00 pm, during the Night of the Arts 24.8. 6.00-10.00 pm
Exhibition opening: Thursday, 3.8., 6.00–8.00 pm

RELOCATING is an image of travel and movement, whose purpose is to find place and space for living. Movement and travel are an integral part of life. Movement and travel too sometimes take place under threat or duress. The work depicts motion that halts at the final step before the unknown. It highlights the boundary between living beings and death. What happens when motion stops? The work is an image of the moment in which material and immaterial diverge. The ray of light that pierces the black, disquieting wall is a pathway to the new. The work opens a perspective in which motion and being continue in a different form. According to the artist, this may be interpreted in two different ways: as a sort of earthly resurrection, in which man finds a new meaning of life, or as a transformation to a new state of being after death.
RELOCATING renders the immaterial by material means, including refashioned furniture, video and light art. The work is a sequel to the artist’s installation, If Stars Were Gods (Jos tähdet olisivat Jumalia), which was shown in summer 2016 at Kammio, the morgue of the former Lapinlahti
hospital. The work explored the expectation of death.
For additional information about RELOCATING, please contact Janne Lappalainen at +358-45-6395579 or jannepl@hotmail.com
Janne Lappalainen lives in Helsinki and works in an atelier at Lapinlahden Tilajakamo.

He completed his studies at the University for Art and Design in Helsinki with a Master of Arts at the Department of Ceramics and Glass Design. The artist also trained as an interior designer at Metropolia University of Applied Sciences in Vantaa.

He has studied sculpture at Vienna’s University of Applied Arts. Janne Lappalainen works in a wide variety of visual media with a focus on installations.
For their encouragement and help many thanks to:
Paavo Pirttimaa, Urho Kähkönen, Sami Backman, Joshua Stein.

Comments are closed.