WYRD : RITUAL ART & OCCULTURE

WYRD

LUMOUTUMINEN - ESOTEERINEN NÄYTTELY

ENCHANTMENT – ESOTERIC EXHIBITION

Galleria Oksasenkatu 11

8.10-29.10.2017

avoinna/open

to-pe/thu-fri 14-18

la- su/sat-sun 12-16

Tervetuloa hiljaiseen avajaisjuhlaan lauantaina 7.10. klo 16-18
Welcome to silent opening on Saturday 7th of October at 16-18

Okkulttuurin konsepti pitää sisällään kaksi termiä: ”okkulttinen” viittaa länsimaiseen esoteeriseen traditioon, jossa tieto on mystistä ja piilotettua, ja ”kulttuuri” viittaa faktaan, että edellä mainittu traditio on osoittautunut uudelleentulemisen merkkejä tässä ajassa.

Näin on tapahtumassa/tapahtunut erityisesti länsimaissa, jotka ovat jatkuvasti vähemmän uskonnollisia, mutta joissa sen sijaan eri lähtökohdista johdettu hengellisyys on vahvassa nousussa. Ihminen tuntuu tarvitsevan pyhän kokemuksia. Toisin sanoen tämän päivän ihminen ei ole luopunut uskonnosta, vaan tullut eri tavalla uskonnolliseksi. Okkulttuurin tutkimuksen piirissä tätä prosessia tarkastellaan lumoutumisen tai uudelleen lumoutumisen moninaisina strategioina.

Taiteen kentässä okkulttuuri tarkoittaa toisiaan ruokkivaa monipuolista keskustelua uskonnon/pyhän ja taiteentekemisen välillä. Okkulttuuri on osa taiteellista työskentelyprosessia tuottaen uusia identiteettejä, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita. Toisin sanoen taiteesta tulee osa prosessia, jossa pyhän, maallisen, uskonnon, hengellisyyden ja muiden kategorioiden rajapintoja siirretään ja luodaan uudestaan.

-lähteenä teksti Wyrdin sivuilta, tutkija Nina Kokkinen, Turun Yliopisto

Suomalainen esoteerisen ja rituaalisen taiteen perinne on suhteessa pitkä, mutta siitä toisaalta tiedetään vähän ja toisaalta taiteilijat harvemmin ainakaan julkisesti kytkeytyvät siihen. Meidän tarkoituksenamme on neuvotella perinteen kanssa nykytaiteen kehyksessä. Dialogi perinteen kanssa toteutuu kahden taiteen muodon välisenä dialogina: kuvataiteen ja äänitaiteen. Molemmat kurottavat historiaan ja katsovat tulevaisuuteen samanaikaisesti.

Esitämme nyt Oksasenkadulla kuva- ja äänitaidetta yhdistävän esoteerisen taiteen näyttelyn.

Tervetuloa olemaan, aistimaan ja kokemaan. Kehotamme ottamaan aikaa ja olemaan rauhassa teostemme kanssa.

Näyttelyssä on kaksi kerrosta, kaksi teosta, kaksi maailmaa.
Voit kokea kerrokset itse valitsemassasi järjestyksessä.

RITUAALITAIDEKOLLEKTIIVI WYRD

Olemme Jani-Petteri Olkkonen (esitys- ja rituaalitaiteilija, teatteriohjaaja, s.1978) ja Jenny Suhonen (taidemaalari ja arkkitehti, s.1978). Muodostamme yhdessä rituaalitaidekollektiivi Wyrdin. Taiteemme kytkeytyy suomalaisen ja pohjoismaalaisen esoteerisen ja rituaalisen taiteen perinteeseen, ja neuvottelee tämän perinteen kanssa nykytaiteen kontekstissa ääni -ja kuvataiteen välisenä dialogina. Perustimme rituaalitaidekollektiivin Wyrd kesällä 2016, jolloin toteutimme kaksi esitykellistä teosta, mm. nimikkoteoksemme ”Wyrd” B-galleriassa Turussa. Sittemmin olemme esiintyneet mm. Angakoq III -performanssifestivaaleilla. Oksasenkadun ääntä ja kuvaa yhdistävä näyttely on ensimmäinen kolmen esoteerisen näyttelyn sarjaa. Seuraavat näyttelyt ovat tammikuussa 2018 Tampereella taidekeskus Mältinrannassa ja saman vuoden joulukuussa Vaasassa Black Wall Galleryssa.

www.wyrdritualart.com

ENGLISH:

The concept of occulture is constructed on the basis of two terms: “occult” refers to the western mystery/esoteric tradition concerned with arcane and hidden knowledge, and “culture” to the fact that this tradition has been becoming more popular in modern Western societies. The concept of occulture also opposes the simplified perception of Western culture as less religious and emphasizes instead, that it is becoming differently religious. Although institutional religions may be losing their significance, different forms of spirituality are taking part in ever growing process of re-enchantment.

In the field of art this means a close and multi-faceted dialog between religion and art-making,   in which one is feeding the other. In the hands of the artists occulture becomes a form of practice, that produces new identities, worldviews and power relations. In other words, art becomes a part of the processes in which the boundaries of the sacred, the secular, religion, spirituality and other categories are being shifted and created continuously anew.

-Nina Kokkinen, MA researcher/University of Turku, Finland

The Finnish esoteric and ritual tradition in art is long, but little is known, and the artists rarely knowingly engage in it. Our purpose is to negotiate with the tradition in the context of contemporary art. The dialogue with the tradition is realized in two forms of art: visual and sound art. Both reach out to the history and look to the future at the same time.

We are now showing an esoteric exhibition combining visual and sound art.
Welcome to be, to sense and experience. We invite you to take time and be in peace with our  art work.

In the exhibition there are two floors, two works, and two worlds.
You can choose in which order you experience the floors.

RITUAL ART COLLECTIVE WYRD

We are Jani-Petteri Olkkonen (performance- and ritual artist, theatre director b.1978) and Jenny Suhonen (visual artist, architect b.1978). Together we form a ritual art collective Wyrd. Our art is linked to the traditions of Finnish and Nordic esoteric and ritual art and it negotiates with this tradition int the context of contemporary art as interaction between visual and sound art.           We establish Wyrd in summer 2016 when we realized two performative works, the other being exhibition carrying our name ”Wyrd” at B-gallery in Turku. Since then we have performed among other places in Angaqok III -performance festival. The esoteric exhibition in OK11 is the first in a series of three. The following exhibitions are in January 2018 in Taidekeskus Mältinranta in Tampere and the same year in December in Black Wall Gallery in Vaasa.

www.wyrdritualart.com

Comments are closed.