Avoin Haku 2018 / Open Call for 2018

OC_Haku2018

AVOIN HAKU OKSASENKATU 11 -GALLERIAN NÄYTTELYOHJELMAAN MAALIS-JOULUKUULLE 2018

Oksasenkatu 11 -gallerian vuoden 2018 teemana on valo. Valo voi esiintyä teoksissa materiaalina, aiheena, fysikaalisena ilmiönä, psykologisena tekijänä tai muuna lähtökohtana. Osa gallerian tilasta ei koskaan ole nähnyt päivänvaloa, joten ehdotukset voivat etsiä valoa myös gallerian sisältä.

Näyttelyehdotukset voivat koostua yhden tai useamman taiteilijan teoksista, uusista ja/tai jo muualla nähdyistä töistä, ne voivat olla viimeistä piirtoa myöten valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia tai vasta alussa olevia prosesseja. Näyttely voi täyttää koko tilan tai vain joko gallerian ylä- tai alakerran.

Galleriatila on taiteilijalle ilmainen. Oksasenkatu huolehtii perustiedotuksesta taiteilijoiden kanssa ja vastaa näyttelyn valvonnasta yhteensä viitenä päivänä. Muista kuluista ja näyttelyn vaatimista töistä vastaa taiteilija.

Näyttelyaika on kalenterikuukauden mittainen ja taiteilija voi itse päättää, kuinka paljon siitä hän käyttää rakennukseen ja kuinka paljon näyttelyyn. Taiteilija saa myös itse päättää näyttelyn aukioloajat ja -päivät. Huhtikuussa galleria on poikkeuksellisesti näyttelykäytössä vain 16.4.–30.4. joten tähän kuuhun sopii jokin lyhyempi projekti.

Tarkemmat tilatiedot: http://www.oksasenkatu11.fi

Ehdotukset viimeistään 12.12.2017 osoitteeseen praxisliinit@gmail.com. Laita ehdotukseen mukaan tieto tai arvio seuraavista
• Osallistuva/t taiteilija/t, mahdollinen muu työryhmä
• Näyttelysuunnitelma
• Missä kuussa haluaisit pitää näyttelyn, mitkä muut kuukaudet ovat mahdollisia
• Haluatko käyttöösi ylä- vai alakerran vai molemmat
• Ansioluettelo ja/tai muu lyhyt teksti omasta taiteellisesta toiminnasta

Helsingin Töölössä sijaitseva taiteilijavetoinen Oksasenkatu 11 -galleria perustettiin vuonna 2008. Gallerian tavoitteena on esitellä tuoreita, kokeellisia ja kunnianhimoisia esittämisen tapoja ilman kaupallisia pyrkimyksiä. Vuonna 2018 gallerian toiminnasta vastaavat Oksasenkadun vanhat tekijät Erika Erre, Hanna Marno ja Ella Tahkolahti sekä P14-kuraattoriryhmä Anastasia Isakova, Mia Kivinen, Ulla-Maija Pitkänen, Maria Savela ja Tintti Timonen.

OPEN CALL TO THE EXHIBITION PROGRAM OF OKSASENKATU 11 GALLERY MARCH TO DECEMBER 2018

The theme for the year 2018 in Oksasenkatu 11 is light – as material, theme, physical phenomena, psychological factor or another concept. Part of the gallery space has never been exposed to daylight, so the propositions may also try to find the light inside of the premises.

Exhibition propositions may consist of works of one or several artists, new or previously exhibited works, they may be finished up entities or processes in their very beginning. The exhibition may fill the whole gallery or just upstairs or downstairs.

The gallery space is free for the artist. Oksasenkatu accounts for the basic publicity with the artist and is responsible for altogether five days of overseeing the exhibition. The artist is responsible for all other work and costs.

Every artist (group) has the gallery at their disposal for a calendar month. It’s up to them how much of the time is used for building up the exhibition and when the exhibition is open for public. At the month of April, anyhow, the gallery is available only from 16th to 30th, so that time slot would suit for a shorter project.

More info on the gallery space: http://www.oksasenkatu11.fi/

Send your proposition by the 12th December 2017 to praxisliinit@gmail.com. Be sure to include:
• The name(s) of the participant(s)
• Outline of the exhibition
• Which month would you like to exhibit in? Which other month(s) would be possible?
• Which part of the gallery do you apply for: upstairs, downstairs or both?
• CV and/or short description of your artistic work so far

The artist lead gallery Oksasenkatu 11 in Töölö, Helsinki was based in 2008. The aim of the gallery is to present fresh, experimental and ambitious exhibitions without commercial pressure. The year 2018 brings new members to the lead of the gallery, as curator group P14 members Anastasia Isakova, Mia Kivinen, Maria Savela, Ulla-Maija Pitkänen and Tintti Timonen join veteran OK11ers Erika Erre, Hanna Marno and Ella Tahkolahti.

Comments are closed.