Light Misunderstandings: Ida Palojärvi

cof

7.3.-31.3.2018

Ti-Pe 14.00-18.00
Su-La 12.00-16.00

Avajaiset 6.3.2018 klo 17.00-19.00
Tervetuloa!

Ida Palojärven näyttely Light Misunderstandings koostuu kahdesta installaatiosta, joissa molemmissa käytetään valoa sekä teosten näkemisen mahdollistajana, niiden materiaalina, ja toisaalta katsomistilanteen häiritsijänä. Näyttelyn teokset jatkavat Palojärven viimeaikaisissa teoksissaan tarkastelemia peittymisen, löytymisen, estymisen ja mahdollistumisen teemoja.

Palojärvi on ollut kiinnostunut havainnoijan suhteesta havainnoituun ja havainnoinnin hankaloitumisesta tavalla, joka ei yksinomaan estä, vaan myös mahdollistaa asioiden löytämisen. Hän on teoksissaan pyrkinyt rajoittamaan joko ajallisesti tai tilallisesti katsojan näkökenttää ja näin koettelemaan sellaista katsomisen tapaa, joka perustuu katsojan kyvylle havainnoida teosta kaikilta puolin vailla ajallisia tai muita rajoituksia.

Ensimmäisen nyt nähtävillä olevista teoksista Palojärvi on installoinut näyttelytilan kattoon. Katsoja havaitsee katossa kynänjälkiä ja piirustuksen fragmentteja, mutta voimakas vastavalo estää muodostamasta nähdystä kokonaisuutta. Näyttelytilassa liikkuvalle katsojalle paljastuu uusia yksityiskohtia, mutta niiden summana on vain joukko yleisesti itämaiseksi luonnehdittavia tyylipiirteitä. Eksotisoivan katseen tavoittelema ylevän kokemus uhkaa jatkuvasti osoittautua identtiseksi matkatoimistojen esitteiden ja supermarkettien hedelmäosastojen halpojen myyntivalttien kanssa. Silti latistuneessa ja arkipäiväistyneessä muodossaankin eksoottisen kaipauksen kohteet jäävät osin läpitunkemattomiksi ja häiritseviksi. Näyttelyn toisessa teoksessa Palojärvi tarkastelee pitkään harvinaisten ja kalliiden, mutta nyt jos täysin arkipäiväistyneiden hedelmien merkityskatoa tarkoituksenaan johdattaa katsoja tuttuuden ja vierauden rajalle. Näyttelytilan hedelmäasetelmat muuntuvat näyttelyn aikana katsojien liikkeiden ja ajan kulumisen seurauksena.

Ida Palojärvi (s. 1981) on Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi valmistunut helsinkiläinen kuvataiteilija. Galleria Oksasenkatu 11:sta nähtävä näyttely on hänen kahdeksas yksityisnäyttelynsä. Palojärven edellinen yksityisnäyttely oli esillä Helsingin taidemuseon HAM-galleriassa elo-syyskuussa 2017. Yksityisnäyttelyiden lisäksi hän on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

Suomen Kulttuurirahasto ja Sun Effects ovat tukeneet näyttelyä.

////////////

7.3.-31.3.2018

Tues-Fri 14.00-18.00
Sat-Sun 12.00-16.00

Opening 6th of March 2018 17.00-19.00
Warmly welcome!

Ida Palojärvi’s exhibition Light Misunderstandings is comprised of two installations which use light as their key material. Light enables one to see the work but at the same time disrupts the moment of their perception. The installations featured in the exhibition continue Palojärvi’ themes of covering, finding, enabling and inhibiting, that are present also in her more recent work.

Palojärvi has been interested in the relation between the perceiving subject and the object being perceived in a way that does not merely inhibit but also enables things to be discovered. In her work, she has aimed to limit the field of vision of the observer either temporally or spatially and thus try the way of seeing based on the observer’s ability to perceive the work from all angels without temporal or other constraints.

First of the work now featured Palojärvi has installed to the ceiling of the exhibition space. The spectator perceives pencil marks and fragments of drawings on the ceiling but a strong reverse light prevents them from forming a whole from what one sees. New details are revealed to the spectator moving across the exhibition space but their sum is only a number of stylistic features which could be generally characterised as oriental. The sublime experience to which the exotizicing gaze aspires is constantly threated to turn out to be identical to brochures of travel agencies and cheap selling points of supermarket fruit sections. However, even in their banal and mundane forms, the objects of exotic longing remain partially impenetrable and uncanny. In the second work featured in the exhibition, Palojärvi leads the spectator to the border between familiar and strange by exploring the loss of meaning of fruits which have become a part of our everyday life after being for a long time rare and expensive. The fruit arrangements in the exhibition space are being transformed during the exhibition as a consequence of the movements of spectators and the passage of time.

Ida Palojärvi (born 1981) is an artist living in Helsinki who has graduated as Master of Fine Arts from the Academy of Fine Arts, Helsinki. The exhibition featured in Oksasenkatu 11 Gallery is her eighth solo exhibition. Palojärvi’s previous solo exhibition was featured in Helsinki Art Museum’s HAM-gallery in August-September 2017. In addition to solo exhibitions she has participated in numerous group exhibitions both in Finland and abroad.

Finnish Cultural Foundation and Sun Effects have supported the exhibition.

Comments are closed.