Jarmo Ilmari Somppi: Päätäntö & Meri Ekola: Sensorial Activities 1

Oksiskuva toukokuu


12.5.-31.5.2018

Lämpimästi tervetuloa avajaisiin 11.5.2018 klo 17-19!

(Scroll down for English)

Jarmo Ilmari Somppi: Päätäntö

Tartu hetkeen niin se hajoaa käsissäsi.

Kun teen havaintoja todellisuudesta ja maalaan ne, ne ovat jo muuttuneet ja toisia, varisevat lattialle paljastaen altaan jotakin uutta. Ei ole loppua, ei alkua; on vain aika, jonka vietämme täällä, maalaten tai veistäen tai jotakin muuta tehden, kunnes olemme toisia kuin äsken.

Hitaasti tuhoutuva näyttely – sommitelmia valolla, ajalla ja liikkeellä maalipinnalle.

Jarmo Ilmari Somppi (s. 1970) on helsinkiläinen kuvanveistäjä. Hän rakentaa ekspressiivisesti tilateoksia, jotka ovat usein koettavissa monen aistin kautta.

Meri Ekola: Sensorial Activities 1

Sensorial Activities 1 on interaktiivinen installaatio, joka saattaa näkö- ja kuuloaistin yhdeksi kokemukselliseksi kokonaisuudeksi. Vuorovaikutus teoksen kanssa tapahtuu äänen avulla. Ihmisen ääni on yksilön persoonallinen piirre, johon jokaisella on henkilökohtainen suhde. Yhtä lailla se toimii ensisijaisena yksilöiden välisen kommunikoinnin välineenä ja julkisen olemuksen rajapintana. Teos ilmentää niin äänen intiimiä kuin kollektiivista ulottuvuutta.

Viimeaikaisissa töissään Meri Ekola on innostunut tarkastelemaan sitä, kuinka käsityksemme ympäröivästä maailmasta rakentuu moniaististen havaintojen varaan. Aikaisemmissa installaatioissaan hän on lähestynyt näkö- ja kuuloaistin liittoa eriyttämällä ärsykkeet toisistaan ja manipuloimalla niiden keskinäistä koherenssia. Sensorial Activities 1 on avaus kokeellisessa teossarjassa, jossa etsitään aisteja yhdistäviä havaintopolkuja. Kromestesia, kyky kokea auditiiviset impulssit kuulokuvan lisäksi väreinä, on toiminut nyt esillä olevan työn inspiraationa.

Meri Ekola (s. 1984) on koulutukseltaan valosuunnittelija ja työskennellyt alallaan etenkin näyttämötaiteiden saralla. Valosuunnittelijana työskentely on johdattanut hänet pohtimaan valon ilmaisullisia mahdollisuuksia ja laajentamaan taiteellista toimintaansa installaatioiden pariin.

Aukioloajat:
ke-pe klo 14-18
la-su klo 12-16

Lisätiedot: Katariina Timonen, 044 5733844, katariina.timonen@gmail.com

///////////////////////////////////////////////////////

Jarmo Ilmari Somppi: Conclusion
Meri Ekola: Sensorial Activities 1
12.5.-31.5.2018

Opening in May 11, 17.00-19.00. Warmly welcome!

Jarmo Ilmari Somppi: Conclusion

Seize the moment and it falls into pieces in your hands.

When I make observations about reality and paint them, they have already changed and are different, shedding on the floor and revealing something new from beneath. There is no end, no beginning; there’s just the time we spend here, painting or sculpting or doing something else until we are different than a moment ago.

Slowly perishing exhibition – compositions with light, time and movement on paintwork.

Jarmo Ilmari Somppi (s. 1970) is a sculptor living in Helsinki. He expressively builds spatial artworks that often can be experienced through many senses.

Meri Ekola: Sensorial Activities 1

Sensorial Activities 1 is an interactive installation which bonds the senses of sight and hearing into a single experience. The interaction with the piece happens through voice.

The voice is an unique feature of each individual that everyone has a personal relation to. It is as well a central medium of communication between people and the identifier of a public persona. The piece reflects both the intimate and the social dimension of the voice.

Recently in her work Meri Ekola has been drawn into observing how the perception of the surrounding world is built upon multisensorial understanding. In her previous installations she has been dealing with the connection of the vision and hearing by deconstructing their inherent relation and manipulating it. Sensorial Activities 1 starts a series of experiment driven works that seek perception connections between the senses. Chromesthesia, a sensorial ability in which heard sounds evoke an experience of colour, acts as the inspiration of this piece.

Meri Ekola has graduated as a lighting designer and worked in the profession mainly in the field of performing arts. Her work as a lighting designer has led her to question the expressive potential of lighting and to experiment with the medium of light in the installation context.

Opening hours:
Wed-Fri 14-18
Sat-Sun 12-16

Further information: Katariina Timonen, 044 5733844, katariina.timonen@gmail.com

Comments are closed.