BIFI STUDIO & EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA

*eng below*
joulukuun kuva nettisivut

BIFI STUDIO & EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA
Oksasenkatu 11 -galleriassa
5.-29.12. (myös itsenäisyyspäivänä)
Avajaiset 5.12. klo 17-20. Tervetuloa!

galleria avoinna
ke-pe 12-18
la-su 11-16
joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu

 

JOHANNES VARTOLA & EERO YLI-VAKKURI:

BIFI STUDIO

Puihin kytkeytyy valtavasti esteettisiä, taloudellisia, tieteellisiä ja henkisiä merkityksiä. Niiltä haetaan tietoa menneisyydestä ja odotetaan ratkaisuja akuutteihin ympäristömme tulevaisuutta koskeviin haasteisiin. Vartolan ja Yli-Vakkurin rakentamien bifi-laitteiden (biological fidelity) äärellä voi hiljentyä kuuntelemaan miltä puu kuulostaa kohdatessaan eri materiaaleja. Levysoittimen soitinpäinä toimivat puujalosteet, terät ja työkalut. Näyttelyvieraiden kuunneltavissa on kokoelma tuttuja puugenrejä. Näihin kuuluvat muun muassa sokkopuu, polttopuu, tehokasvatettu, paneeli, puistopuu, jämäpuu, viilu, kuoret, pintakäsitellyt ja vastaleikatut.

 

LAURI LINNA:

EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA: NÄPPÄIMISTÖ KASVEILLE

Historian kuluessa kasvien elämän ylläpitämiseksi on kehitetty useita teknologisia ratkaisuja: muinaisista kastelujärjestelmistä nykyaikaisiin tietokoneohjattuihin kasvihuoneisiin. Monissa järjestelmissä kasvien roolina on vain passivisesti tuottaa haluttuja asioita, kuten ruokaa tai kauneutta. Tässä näyttelyssä tuntomimosat (Mimosa pudica) voivat ohjata joitain ympäristössään tapahtuvia muutoksia kasveille tehdyn näppäimistön avulla. Tämä näppäimistö on sarja sensoreita jotka toimivat painonappien tavoin – nappia painetaan ja jotain tapahtuu.

Jotta on helpompi ymmärtää näppäimistön toimintaa, on tärkeää tietää, että kasvit liikkuvat, mutta usein hyvin hitaasti. Kun kasvin lehti liikkuu kasvinapin päälle, elektroninen järjestelmä käynnistää joko äänen tai sähkölaitteen. Nämä laitteet ja äänet ovat suunniteltu sopimaan kasvien aisteille.

On epäselvää ymmärtävätkö kasvit yhteyttä liikkeensä ja ympäristössä tapahtuvan muutoksen kanssa. Aikaisemmissa testeissä on kuitenkin havaittu kasvien pitävän joidenkin nappien painamisesta enemmän kuin toisten. Taustalla voi siis olla jonkinlaisia mieltymyksiä.

Ei niin yksinkertaisten puutarha on Linnan studio, joka koostuu viljelypalstasta sekä työhuoneesta, jotka Linna jakaa noin 50 eri kasvilajin kanssa. Yksittäisten kasvien määrää on vaikea arvioida. Puhumattakaan niistä lukuisista nimettömistä rikkakasveista. Ei niin yksinkertaisten puutarhan nimi viittaa Padovan yliopiston puutarhaan Orto Botanico di Padova, joka joskus käännetään englanniksi ”Garden of the Simples” eli yksinkertaisten puutarha. Tosin tämä Simples (kään. yksinkertaiset) viittaa yksinkertaisiin lääkekasveihin, mutta se myös resonoi sitä vanhaa perinnettä, jossa kasvit on nähnyt yksinkertaisina olentoina.

 

Taiteilijoista:

Johannes Vartolan taiteellinen työskentely keskittyy ihmisen luontosuhteiden filosofian sekä tilan ja paikan politiikan ympärille. Vartolan työskentelyn erikoisalueita ovat kokeellisuus, ääni, esitykset, installaatiot, yleisön osallistaminen ja dokumentaarisuus.

 

Eero Yli-Vakkuri on toteuttanut vuodesta 2007 alkaen tutkimuksellisia teoksia, joiden avulla hän pyrkii vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin sosiaalisesti ja ekologisesti. Osa tuotannoista on ymmärrettävissä performanssitaiteeksi, jotkut projektit ovat aineellistuneet yhteisöllisenä työpajatoimintana ja joistain jutuista on tuotettu lehtijulkaisuja tai videoita. Yhteistä töille on se, ettei hän yritä helpottaa yhteiskunnallisia ongelmia vaan pyrkii luomaan ratkaisuja, joiden avulla epäkohdat mahdollisesti korjaantuisivat. Hän työskentelee useimmiten yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja toimii ryhmissä. Vuodesta 2015 alkaen hän on työskennellyt äänten parissa pohtien, kuinka kaupunkitila koetaan ja jaetaan äänien kautta sekä minkälaisia yhteisöjä eri ne kutsuvat esiin.

 

Lauri Linna on helsinkiläinen taiteilija. Hän työskentelee kasvien, puutarhanhoidon, liikkuvan kuvan, äänen ja elektroniikan kanssa. Vuodesta 2014 alkaen hän tutkinut porkkanan ja ihmisen välistä suhdetta PORK KANA CAR ROT –projektissa. Muita kiinnostuksen kohteita ovat kasvien käyttäytyminen ja – äly, kasvien ja koneiden välinen suhde ja kasveihin liittyvä teknologia. Linna on taiteen maisteri Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) koulutusohjelmasta.

 

*english*

BIFI STUDIO & GARDEN OF THE NOT SO SIMPLES
At Oksasenkatu 11 Gallery
5.-29.12. (also Independence Day)
Opening 5.12. 17-20. Welcome!

gallery open
wed-fri 12-18
sat-sun 11-16
(25.-26.12. closed)

 

JOHANNES VARTOLA & EERO YLI-VAKKURI:

BIFI STUDIO

Trees are bound to signifcant aesthetic, economical, scientific and spiritual meanings. They hold information regarding the past and as such are expected to solve imminent challenges regarding the future of our environment. Vartola and Yli-Vakkuri have built specific bifi equipment ( biological fidelity) that offer the possibility to quiet down and listen to wood in contact with various materials. Different wooden products, blades and tools work as the cartridges of the turntable. The audience has access to a collection of familiar wood genres including: blind wood, burning wood, cultivated wood, panel, park wood, wood waste, veneer, barks, surface processed wood and green wood.

 

LAURI LINNA:

GARDEN OF THE NOT SO SIMPLES: KEYBOARD FOR PLANTS

Through out history a good amount of technology has been developed to support plant life: starting from simple irrigation systems of the ancient world to computer controlled green houses of the present day. In many of these systems the plants’ role is to passively produce desired things – be it food or beauty. In this exhibition the Mimosa pudica plants can now control some of the events happening around them through the Keyboard for Plants. The keyboard is a set of sensors that work the same way as pushing buttons: a button is pushed and something happens.

In order to understand better how the system works it is important to know that plants move, but usually very slowly. As the plant moves its leaf on top of a button, an electronic system turns on either a sounds or electrical equipment. The equipment and sounds are planned so that they suit the senses of the plants.

It is unclear can the plant understand the connection between its movement and the change in the space. But it is clear from previous tests that some buttons are pressed more often than others. So there might be a preference.

Garden of the Not So Simples is Linna’s studio. It consists of an allotment garden and a studio space. Linna shares the garden and studio with approx. 50 different plant species, excluding all the nameless weeds. It is difficult to count the number of individual plants. The name of the studio is a version of the Orto Botanico di Padova in Padua, Italy, sometimes translated as Garden of the Simples. Even though the name refers to simple medicinal plants, the name also resonates the tradition of thinking that plants are simple beings.

 

About artists:

Eero Yli-Vakkuri (b.1981) is a design oriented performance artist, who works primarily in public spaces. In the past he made annoying street interventions which made people uncomfortable, presently he is making a study of contemporary equestrian culture and advancing sustainable design through campaigns, workshops and artistic presentations. He prefers to work in groups and to develop interdisciplinary collaborations with specialists in different fields. From 2015 onwards he has been focusing on sounds in an effort to understand how they build communities.

Johannes Vartolas (b.1985) artistic work is centered around issues in philosophy of human – nature relationships and politics of site and place. Vartola focuses on experimentality, sound, performances, installations, audience collaboration and documentaristic approaches

Lauri Linna is a Helsinki based artist. He works with plants, gardening, moving image, sound and electronics. Since 2014 he has been studying carrot – human relationship in his project PORK KANA CAR ROT. Other fields of interest are plant behavior and intelligence, plant-machine relationship and plant related technology. Linna is a Master of Arts from Aalto University’s Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) program.

Comments are closed.