Noah Angell: Film Works

NAngell_slow_airs_still

Oksasenkatu 11 esittää lontoolaisen Noah Angellin yksityisnäyttelyn “Film Works”. Näyttely koostuu kolmesta videoteoksesta. Angell käyttää teoksiinsa kaikenlaista filmimateriaalia – mm. arkisto-, dokumentti-, fiktio- ja avantgarde-elokuvaa ja internet-materiaalia sekä erilaisia nauhoituksia videoiden ääninä. Materiaalin alkuperäinen konteksti muuttuu käsittelyn jälkeen. Eri lähteistä peräisin olevan kuvan ja äänen yhdistelmä tuottaa uuden merkityksen, ja samalla problematisoi niiden välisen ennakkoon oletetun yhteenkuuluvuuden.

“Slow airs” on vankila-elokuva, jonka materiaali on editoitu Frederik Wisemanin Titticut Follies-elokuvasta, ja yksityisestä spiritistisestä äänityksestä nimeltään From the Land of Light. Videoteos esittää elämän maan päällä olevan kuin huonosti johdettu vankimielisairaala.

“Each Dawn I Die” koostuu kokonaisuudessaan Kenzo Mizoguchin vuosien 1950 – 1955 elokuvien fade-in ja fade-out-kohtauksista. Lopputulos on elokuvallisen rakenteen kokeilu, joka sisältää viittauksia ruumiin ja politiikan sisäisten ja ulkoisten mekanismien sammuttamiseen / sensuuriin.

“Nocturnessa” kuulemme vietnamilaisen naisen äänen puhumassa englantia vahvalla ranskalaisella korostuksella. Ääni kontrastoituu näkymään lentokoneesta yötaivaalla, joka etsii maisemasta tuttuja hetkiä, samalla kun kansanlauluista, protestilauluista ja runoudesta editoitu monologi puhuu menettämisestä, sosiaalisen struktuurin hajoamisesta, ja kaikesta siitä mitä joskus tunsimme – ja mahdottomuudesta kuvata tätä kokemusta kielen avulla.

Lauantaina 1.10 kello 18.00 taiteilija pitää luennon / performanssin otsikolla:
Unohtaminen ja negatiivinen tila etnografisten kenttä-äänitysten piirissä.

Luento keskittyy historiallisen muistin aukkohin, väärinmuistamiseen, arkaiseen puheeseen ja historiallisen subjektin puutteeseen kenttä-äänityksissä. Tärkeänä osa luentoa on myös lauluja ja artikkeleja äänitetystä puheesta joiden aiheena on unohtaminen. Ohjelmaan kuluu äänityksiä Borneosta, Italiasta, Kreikasta, Malesiasta, Mexicosta, Uudesta Guineasta ja Yhdysvalloista.

************************************

Oksasenkatu 11 presents the solo exhibition of London based artist Noah Angell. The exhibition is titled Film Works and is comprised of three videos.

The videos use all manner of films – archival, documentary, cinema, avant-garde film, internet debris, etc. and recordings as source material, but the original context is missing. The fusing of image and sound from different sources produces new meaning, and at simultaneously suspends the assumed unity of the two.

“Slow airs” is a prison film composed from Frederick Wiseman’s Titticut Follies and ‘From the Land of Light’, a privately issued UK spiritualist recording. In it life on earth in the general sense is viewed as a poorly run prison for the criminally insane.

“Each Dawn I Die” is edited entirely of the fade outs and -ins of taken from the films made by Kenji Mizoguchi during the period of 1950-1955. What results is an experiment in filmic structure which contains
resonances pertaining to internal and external mechanisms of shutting down / censorship, of the body, and of the political.

In “Nocturne” we hear the voice of a Vietnamese woman speaking in English, with a strong French pronunciation. The voice is contrasted to a view from an airplane in the night time, scanning the landscape for familiar moments, while a monologue edited from folks songs, protest songs, and poetry speaks of loss, the disintegration of normalcy, of social structure, of all that one once knew, and the failure of language to adequately convey such an experience.

On saturday 1.10 at 18.00 the artist holds a lecture / performance with the title: “Forgetting and negative space within the ethnographic field recording.”

It focuses upon lapses in historical memory, misremembering, archaic speech, and the absence of the historical subject as heard in field recordings. Also prominently featured are songs and articles of recorded speech which take forgetfulness as their subject. Included in the program are recordings from Borneo, Italy, Greece, Malaysia, Mexico, New Guinea, and the United States.

Tags:

Leave a Reply