This sublime poverty of ours / Meidän ylevä köyhyytemme

Peachum&co

Oksasenkatu 11 & Ylioppilasteatteri esittää / presents:

A theatrical installation

työryhmä / working group: Hanne Granberg, Pipsu Isola, Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Ossi Koskelainen, Taneli Rautiainen, Nestori Syrjälä

näyttelijät / the actors: Heidi Ajanto, Geoffrey Erista, Reetta Koskinen, Marjukka Myllyntaus, Sohvi Roininen, Salla Rupponen

Suomi Gaala: Avajaiset ja ensi-iltabileet 6.12 Oksasenkadun kellarissa ensi-iltaesityksen jälkeen kello 21.30 -> /

Finland Gala: Opening and premiere party  6.12 in the basement of Oksasenkatu 21.30 ->

gallerian aukioloajat / opening hours:

ti-su klo / tue-sun 12-18, paitsi / except 10.12 12-14.30

esitykset / performances:

(esitykset suomeksi! / performances in finnish)

Huom! galleriatilat ovat vaikeakulkuiset eivätkä valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille.

ti 6.12.

to 8.12.

pe 9.12.

la 10.12 klo 15

ma 12.12.

ke 14. 12.

pe 16.12.

su 18.12.

Esitykset klo: 19.00 paitsi la 10.12. klo 15.00.

liput saa Ylioppilasteatterin sivuilta:

http://www.ylioppilasteatteri.fi/pub/ohjelmisto/esityskalenteri.php

in english below

“Meidän ylevä köyhyytemme” on teatraalinen installaatio, joka koostuu gallerianäyttelystä ja teatteriesityksestä galleriassa.Teos perustuu Bertolt Brechtin Kolmen pennin oopperaan (1928) ja Kerjäläisromaaniin (1934).

Teatteriesitys on rakennettu pelin muotoon – itsessään ambivalentti muoto aikana jolloin ns. crowdsourcing-tekniikat suodattavat elintärkeitä resursseja ihmisryhmistä. Nämä kurinpidon uudet muodot pyrkivät suoraan kontrolloimaan erilaisia elämän muotoja: eleitä, tunteita, liikkeitä, haluja. Osallistujien ruumiiden liikkeitä voidaan tarkastella näin kurjuuden perusliikkeinä (Brecht). Tilanteessa, jossa pelin säännöt määräävät selkeät rajat osallistujien liikkeille, vaikuttaa siltä että peli itse, tai kilpailun prinsiippi sinänsä, pelaa pelaajia eikä toisinpäin.

Näyttely-lavasteessa tapahtuva toiminta sijoittuu ajattomaan Lontooseen, jonka alamaailmaa hallitsee kaksi johtajaa, murtovaras Puukko-Mac ja Lontoon köyhin mies, Kerjäläiskuningas Jonathan Jeremias Peachum. Näyttely-lavaste muodostaa voimakentän, jossa jengien intressikonflikti kehkeytyy teatteriesityksen aikana. Muina aikoina, kun tilassa siis ei pelata, katsoja voi tarkastella lavasteeseen sisäänrakennettua narratiivia tietyn etäisyyden päästä, eri tuotantokäytäntöjen ja taloudellisten ajallisuuksien linkittymisenä. Vastoin tavanomaista ajatusta oletetusta puolueettomasta etäisyydestä, tässä tapauksessa katsojan osallistumattomuus peliin realisoituu nimenomaan astumisena lavasteeseen, keskelle kohtausta.

Teatteri-installaation tilassa Kapteeni Macheathin johtaman murtovarkaiden joukon laittomat aktiviteetit sekoittuvat suuren luokan liiketoimintaan, jota finanssimaailma tukee. Teatteriesityksen toiminta (joka perustuu Kolmen pennin oopperan tekstiin) sijoittuu “hämäriin vuosiin” tai “varhaisempaan aikaan”, jota Kertoja kuvailee ajallisesti myöhäisemmästä, kaikkitietävästä positiosta käsin. Eri aikatasojen eroja ei kuitenkaan milloinkaan selkeästi ilmaista, mistä johtuen nämä näennäisen yhteensopimattomat liiketoiminnan tavat ilmenevät kaikki tämänhetkisinä. Onko tässä kuvaus finanssikapitalismin varhaisvaiheista, sen jonkinlaisesta alkukohtauksesta (Ur-szene) vai onko kyseessä kenties synkkä loppupeli?  Vai ovatko nämä kaksi pikemminkin sama asia?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“This Sublime Poverty of Ours” is a theatrical installation that consists of a gallery exhibition and of a theatrical performance set into the exhibition. The piece is based on Bertold Brecht’s The Threepenny Opera (1928) and The Threepenny Novel (1934).

The performance is modeled as a participatory game – as such an ambivalent form in the times of various “crowdsourcing” techniques that extract vital resources from groups of human beings. These novel forms of discipline of the new, continuous capital intend to control directly forms of life: gestures, emotions, movements, desires. The body movements of such players can be characterized as basic movements of misery (Brecht). In a situation where the rules of the game impose strict restrictions on the movements of the players, the game, or the principle of Competition, appears to be playing the players and not vice versa.

The action taking place in the exhibition-as-set is situated in a timeless London whose underworld is dominated by two leaders, the robber Mac the Knife and “the poorest man of London”, the “Beggar King” J.J. Peachum. The exhibition-as-set is structured as a force field of the conflict of interests between these two men and their gangs, unfolding in the course of the theatrical performance. In the absence of the performance-game, the narration built into the set can be appreciated by the gallery spectator from a relative distance as a linkage of different practices of production and economic temporalities. In contrast to the conventional, supposed impartiality of the gallery visitor, in this case her non-participation is realized through stepping directly on to the scene.

The illegal activities of the mob of burglars, directed by the gang leader Mac, seemlessly blend into big business backed by finance in the space of the exhibition-as-set. The action of the theatrical performance (based on the Threepenny opera) is situated in the “semi-darkness” of an “earlier period” which The Narrator describes from a later, all-knowing perspective. The time passed between the different types of activities is however never clearly specified resulting in a contemporaneity of apparently incompatible business procedures. Is this a description of the early beginnings of financial capitalism, its Ur-szene, or perhaps one of a dark endgame? Or are these two rather the same thing?

IMG_9256_

This sublime poverty of ours / Meidän ylevä köyhyytemme
Oksasenkatu 11 & Ylioppilasteatteri esittää / presents:
A theatrical installation
työryhmä / working group: Hanne Granberg, Pipsu Isola, Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Ossi Koskelainen, Taneli Rautiainen, Nestori Syrjälä
näyttelijät / the actors:
Heidi Ajanto, Geoffrey Erista, Reetta Koskinen, Marjukka Myllyntaus, Sohvi Roininen, Salla Rupponen
Suomi Gaala: Avajaiset ja ensi-iltabileet 6.12 Oksasenkadun kellarissa ensi-iltaesityksen jälkeen kello 21.30 -> /
Finland Gala: Opening and premiere party  6.12 in the basement of Oksasenkatu 21.30 ->
gallerian aukioloajat / opening hours:
ti-su klo / tue-sun 12-18, paitsi / except 10.12 12-14.30
esitykset / performances:
(esitykset suomeksi! / performances in finnish )
Huom! galleriatilat ovat vaikeakulkuiset eivätkä valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille.
ti 6.12.
to 8.12.
pe 9.12.
la 10.12 klo 15
ma 12.12.
ke 14. 12.
pe 16.12.
su 18.12.
Esitykset klo: 19.00 paitsi la 10.12. klo 15.00.
liput saa Ylioppilasteatterin sivuilta:
http://www.ylioppilasteatteri.fi/pub/ohjelmisto/esityskalenteri.php
in english below

Tags:

Leave a Reply