SYLI – Mari Hokkanen ja Sanni Priha

July 31st, 2016 by Oksasenkatu

Syli_W3A6382_julistepieni

SYLI

Mari Hokkanen & Sanni Priha

12.-31.8.2016

Näyttely on avoinna Ke-Su 13-18

Avajaiset torstaina 11.8 18-21, Tervetuloa!

Näyttely on auki myös Taiteiden Yönä 25.8, luvassa erityisohjelmaa klo 18-21:30!

Syli on Mari Hokkasen ja Sanni Prihan elokuvaa, ääntä, valokuvaa ja esineitä yhdistelevä ja toimintaan kutsuva näyttelykokonaisuus.

Pöytälaatikkoon jääneistä ideoista, vuosien varrelta kerätyistä dokumenteista ja elämäkerrallisista välähdyksistä esiin tulleista löydöistä taiteilijat ovat rakentaneet elämän vaiheita ja haasteita esittäviä installaatioita. Teosten tarkoituksena on höllentää suhdettamme elämään.

Valokuvaaja Mari Hokkasen ja elokuvaohjaaja Sanni Prihan taiteellista työskentelyä yhdistää performanssi, tarinallisuus ja dokumentaarisuus. Syli on Mari Hokkasen ja Sanni Prihan ensimmäinen yhteinen taiteellinen ulostulo. Näyttely on toteutettu yhteistyössä äänisuunnittelija Viljami Lehtosen kanssa.

***

CRADLE

Mari Hokkanen & Sanni Priha

12.-31.8.2016

Exhibition is open Wed-Sun 13-18

Opening August 11th at 18-21PM, Welcome!

The exhibition will be open on the Night of the Arts on 25.8 at 18-21:30, with special performances! Details will follow.

Cradle is an exhibition of Mari Hokkanen and Sanni Priha´s recent collaboration, consisting of film, sound, photography and props inviting the audience to act.

From past ideas, documents collected over the years and biographical flashes the artists have constructed installations that simulate chapters and challenges from everyday life. The objective of the work is to soften our relationship towards daily experience.

Photographer Mari Hokkanen and film director Sanni Priha has a shared interest in performance, story telling and documentary. The exhibition is their first project together. The exhibition has been made in collaboration with sound artist Viljami Lehtonen.

Näyttelyä on tukenut / Exhibition is supported by

Untitled design

WASD

July 8th, 2016 by Oksasenkatu

WASD

WASD – Reija Meriläinen, Santeri Räisänen & Eetu Sihvonen

15.7.–30.7.2016

Näyttely on auki kaksi viikkoa 15.7.–30.7.2016 ti-su klo 12-18.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 14.7. klo 18!

The exhibition is open for two weeks 15.7.–30.7.2016. Tue-Sun 12-18. Welcome to the opening on Thursday 14th of July at 6PM!

What A Silly Dare

WASD on kokeileva taiteellinen yhteistyö Reija Meriläisen, Santeri Räisäsen ja Eetu Sihvosen välillä. Reija Meriläinen on taiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, installaatioiden ja veistosten kanssa, joissa yhdistyy digitaalinen ja ruumiillinen.
Santeri Räisänen on tulevaisuuden teknologioista ammentava futuristi, jota
kiinnostaa teknologian ja inhimillisyyden rajapinnat. Eetu Sihvonen on GREXITin (exit graafisesta suunnittelusta) tehnyt taiteilija, joka on viimeaikoina käyttänyt medianaan 3D-animaatiota. Yhdessä he ovat alkaneet työstää interaktiivista videoinstallaatiota, joka käyttää hyödykseen videopelien mekaniikkaa ja estetiikkaa.
Teos tulee pääasiassa muodostumaan paikan päällä Oksasenkatu 11 -galleriassa, jossa kolmikko työskentelee tiiviisti seuraavan kahden viikon ajan.

When? After Some Days

We Ain’t Sorry, Duh

WASD is the first artistic collaboration between three creative individuals Reija Meriläinen, Santeri Räisänen, and Eetu Sihvonen. Reija Meriläinen is an artist working mainly with video and sculpture, creating installations that combine the physical and digital. Santeri Räisänen is a futurist with an eye for emerging technologies, who wants to blur the lines between the human and the artificial. Eetu Sihvonen is an artist who GREXITed (exit from graphic design), and has recently been using 3D graphics as his primary media. Together they have started to work on an interactive video installation that incorporates video game mechanics and aesthetics. For the most part, the work will be created in the Oksasenkatu 11
gallery, where the three will work intensely for the next two weeks.

While Awkward Summer Dreams

The exhibition is open for two weeks 15.7.–30.7.2016. Opening hours: Tue-Sun 12-18.
Welcome to the opening on Thursday 14th of July at 6PM!

www.reijamerilainen.com
www.eetusihvonen.tumblr.com

JENNI ESKOLA – MOVEMENT 8.6 – 29.6.2016

June 7th, 2016 by Oksasenkatu

Langat_nettikuva

Avoinna 8.6.-29.6.2016, ti-su klo 13-17,

Avajaiset 7.6. klo 17-21, Tervetuloa!

Open 8.6.-29.6.2016, tue-sun, at 13-17

Opening 7.6. at 17-21, Welcome!

Tässä näyttelyssä jäädään paikoilleen niin pitkäksi aikaa, että jalat eivät enää kanna, maalataan täydellinen vihreän sävy ja seurataan sen lakastumista, selvitellään solmuja perin pohjin loppuun saakka, sekä poltetaan vanhat piirustukset, valmistetaan jäljelle jäävästä tuhkasta mustetta ja jatketaan piirtämistä.

Oksasenkadulla esillä on videoita ja paperitöitä, joissa tarkkailun kohteena on muutos, joka tapahtuu jatkuvasti ympärillämme ja meissä itsessämme. Useimmiten liike on niin hidasta, että sitä on vaikea havaita ja vielä vaikeampaa käsittää. Sen ei haluaisi tapahtuvan tai sen haluaisi tapahtuvan paljon nopeammin. Kuitenkin se tapahtuu, ja siinä tahdissa kuin kuuluukin. Kaikki ajallaan, kaikki aikanaan, mikään ei ole pysyvää, mutta mikään ei myöskään katoa – muuttaa vain muotoaan.

Jenni Eskola (s.1982) on Porissa asuva kuvataiteilija, joka työskentelee monin materiaalein ja medioin. Usein teokset käsittelevät toistoa ja ainutkertaisuutta, tyhjyyttä ja sen täyttämistä, sekä kestämistä niin ajallisessa kuin fyysisessä merkityksessä. Tässä näyttelyssä keskitytään kestoon ja sen myötä näkyväksi tulevaan liikkeeseen. Aiemmin teoksia on ollut esillä mm. Amos Andersonin taidemuseossa, Helsingin taidemuseossa, galleria Forum Boxissa sekä Galerie Anhavalla. Teoksia on valtion, Helsingin taidemuseon, Saastamoisen säätiön ja Pro Artibus -säätiön kokoelmissa.

Kiitos: Taiteen edistämiskeskus, Turun Hifistudio, Porin videotuki, Paulon säätiö, Svenska Kulturfonden ja Suomen kulttuurirahasto

****

På den här utställningen stannar man kvar så länge att benen inte längre bär, målar en fulländad grön nyans och följer hur den torkar, reder grundligt ut trassliga knutar till sista trådända, bränner gamla ritningar, gör bläck av askan och fortsätter att teckna. På Oksasenkatu 11 visas videor och pappersarbeten som fokuserar på den förändring som ständigt pågår i vår omgivning och inuti oss själva. Oftast är processen så långsam att den är svår att upptäcka och ännu svårare att begripa. Helst önskar man att den inte alls skulle ske eller att den skulle ske mycket snabbare. Likafullt sker den, och precis i den takt som den ska. Allt har sin tid, allt i sinom tid, ingenting är beständigt men ingenting försvinner heller – byter bara skepnad.

Jenni Eskola (f. 1982) är en bildkonstnär som bor i Björneborg och arbetar med varierande teknik och medier. Ofta behandlar hennes verk upprepning och unikhet, tomhet och hur tomhet fylls samt uthållighet i både tidslig och fysisk bemärkelse. Den här utställningen fokuserar på varaktighet och på den rörelse som synliggörs med den. Eskolas verk har tidigare visats bland annat på Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors konstmuseum, galleri Forum Box och Galerie Anhava. Hennes verk ingår i statens konstsamling, Helsingfors konstmuseums samling, Saastamoinens stiftelses samling och stiftelsen Pro Artibus samling.

Tack: Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Åbo Hifistudio, Videotuki Björneborg, Paulon säätiö, Finska Kulturfonden

*****

This exhibition is about staying rooted to one spot for so long that the legs give out, painting a perfect tone of green and seeing how it withers, painstakingly unravelling tangles up until the very end, and burning old drawings, making ink from their ashes and then continuing to draw. The show on Oksasenkatu 11 presents videos and paper works that take as their theme the change that is constantly happening around us and in us. For the most part, the process is so slow that it is difficult to perceive and even more difficult to understand. You would like it to not happen or to happen more quickly. Yet, it does happen, and precisely at the rate it is supposed to. Everything in time, everything in its own sweet time, nothing is permanent, yet nothing disappears – only its appearance changes.

Jenni Eskola (b.1982) lives and works in Pori. She works with a variety of materials and media. Often her works are about repetition and uniqueness, void and its filling, and endurance in its temporal and physical senses. The focus in this exhibition is on duration and the movement made visible by it. Eskola has previously exhibited her work at the Amos Anderson Art Museum, Helsinki Art Museum, Gallery Forum Box and Galerie Anhava. Her work is included in the State Art Collection and the collections of the Helsinki Art Museum, the Saastamoinen Foundation and the Pro Artibus Foundation.

Thanks: Arts Promotion Centre Finland, Hifistudio Turku, Pori videotuki, The Paulo Foundation, The Swedish Cultural Foundation in Finland and The Finnish Cultural Foundation

OPEN CALL 2017 for ART YOU CAN ENTER

April 21st, 2016 by Oksasenkatu

OK11 is changing it’s operation model in 2017. All exhibition times will be annual open calls for site-specific art, art that you can get enter. We’re in full operation mode of applying funding.

We’re calling out for artists and art groups to exhibit in 2017. We’re looking for art that is built on site for the site and the different interpretations of the space.  The first open slot will be in April 2017.

Exhibition times including construction will be depending on the project from 4 to 6 weeks. We are offering the space, PR and assistance with the construction if necessary. If funding is provided for the gallery, a small stipend will be awarded for the exhibiting artist or group to cover some costs of the materials or accommodation.

Please keep in mind that arranging gallery attending is still a work in progress and depending on funding, thus the final responsibility of gallery attending lies on the artist.

Please submit

-a written description of the project max A4. The written description should include a list of basic materials needed and if the project requires assistance.

-3 images that support the application

-link to an online portfolio or website

-CV

Application materials should be submitted as pdf-files max. 2MB per file and may include a link to a video to be viewed online. Please keep your application as concise and short as possible as we are expecting to go through many.  Deadline for all applications is September 31st 2016 at 23:59. Please submit all applications to info@oksasenkatu11.fi. The applicants will be notified October 31st.

Looking forward to it,

OK11

Erika Erre, Pia Euro, Hanna Marno, Jenny Suhonen and Ella Tahkolahti

OPENCALL2017

OK11 at SUPERMARKET ART FAIR

April 18th, 2016 by Oksasenkatu

Hub_sketch2

At Supermarket Art Fair OK11 is represented by an installation piece by Ella Tahkolahti. The work was exhibited in the gallery in October 2015 where it was a part of her solo exhibition Hub.

In this installation Tahkolahti studies the relation between space, image and spectator. The difference between presentation and representation. The three-dimensional and the two-dimensional. Mirror and light. The cave. The black square. Square. The hub of things and the world.

 

OK11 is represented at Supermarket by Pia Euro, Hanna Marno, Jenny Suhonen and Ella Tahkolahti. Erika Erre is running the office meanwhile back in Helsinki.

Hermanni Keko & Joonas Siren: Pyhäinjäännös / Residue of Sacred

March 9th, 2016 by Oksasenkatu

12819302_10154017607013724_3429891590235594012_o

Go find a treasure at 60°10’29.7″N 25°00’56.7″E
dig a bone up
or mud inside plastic
golden organ
man is a relic
and that is
how things are
so
that is
things are
is
are
at

Opening Thu 17.3. at 6 PM

Open daily 12-6PM

Last day of the exhibition Thu 24.3.

Carolin Koss: EMERALD GREEN

February 25th, 2016 by Oksasenkatu

Koss-blog

An exhibition by Carolin Koss
03.03.-13.03.16
Tue-Sun 12-19

Opening: 03.03.16 at 18:00
Press conference: 03.03.16 at 14:00

EMERALD GREEN is a 3-channel video installation about a dystopian world, where nature has been rendered extinct, breathable air has gotten scarce and the sun has vanished due to exploitation of natural resources and human error. The focus is on 3 people who try to survive and escape into their subconsciousness in order to re-imagine and rebuild the contaminated world they live in.

The video installation is an imaginary reaction to real issues such as air becoming more and more polluted, water resources running dry, oceans accumulating tons of plastic waste, the human body degrading through processed food and an obscured force steering the fate of the world.

The three videos were realised over a period of 4 years in devoted collaboration with film students from Taik, filmmakers, artists and the support of AVEK, Suomen Kulttuurirahasto, Arts Promotion Center, Nygréns Stiftelse, Anita Snellman Foundation, Taik and Kuvataideakatemia.

CAROLIN KOSS (*1986) is a Helsinki based artist and filmmaker originally from Germany. Koss works with various mediums and often creates contemplative and aesthetic works, which explore the essence of humankind, dealing with sub-consciousness, instinctive behaviour and environmental issues. Her works recurrently have a dreamlike nature and captivate through symbolic language and stylised imagery. She completed her MFA degree at the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki in 2014. Her films and video works have been shown on various national and international exhibitions and film festivals e.g. in Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Poland, Germany, Great Britain, Italy, Spain, Macedonia, Colombia and New York. She recently exhibited at Landscape-Metropolis environmental art festival at G11 gallery in Berlin, at Future Memories exhibition at Palazzo Ca’ Zanardi in Venice and at Liquid Cities exhibition at XY Atelier Contemporary Art Gallery in New York.

Suvi Nurmi: Ekfrasis – erään taidetilan historia

February 9th, 2016 by Oksasenkatu

12622349_822891891171669_3319002358149501039_o

17. – 28.2.2016.
Avoinna ti-su klo 12-18.

Tervetuloa avajaisiin ti 16.2. klo 18-20!

Oksasenkatu 11:n persoonallisen galleriatilan ottamisesta taiteen käyttöön tulee kuluneeksi nyt tasan 20 vuotta. Kuvataiteilija Suvi Nurmen yksityisnäyttely pureutuu tilaa koskeviin muistoihin ja mielikuviin.

Vuonna 1996 tilassa aloitti toimintansa kulttimaineeseen kohonnut galleri leena kuumola, joka suosi kokeellista video- ja tilataidetta ja tarjosi taiteilijoille ilmaiset näyttelytilat ensimmäisenä galleriana Helsingissä. Samaa tinkimätöntä, epäkaupallista linjaa on jatkanut tilassa nykyään toimiva, taiteilijaryhmän vapaaehtoisvoimin pyörittämä Oksasenkatu 11. Välissä tila toimi hetken aikaa Kuvataideakatemian galleriana.

Kun Suvi Nurmi kutsuttiin pitämään yksityisnäyttely Oksasenkatu 11:ssä, hän otti lähtökohdakseen tilan värikkään historian ja etenkin ihmiset tapahtumien takana. Nurmi haastatteli yli kahtakymmentä henkilöä, joille tila oli tavalla tai toisella tuttu. Erityisesti taiteilijaa kiinnosti se, miten eri tavoin galleriatilan fyysiset puitteet sanallistettaisiin, kun apuna olisivat pelkät muistot ja mielikuvat.

Haastattelumateriaalia kertyi yli 15 tuntia. Mukana oli tilan entisiä ja nykyisiä pyörittäjiä, oman näyttelynsä Oksasenkadulla joskus pitäneitä taiteilijoita sekä satunnaisia näyttelyvieraita. Eräs haastateltavista oli työskennellyt tilassa 1990-luvun alkupuolella, kun siinä toimi antikvariaatti. Jututettavaksi pääsi myös Oksasenkatu 11:n entinen isännöitsijä, joka pystyi raottamaan talon historiaa 1950-luvulta saakka.

Viisi vuotta sitten Kuvataideakatemiasta valmistuneen Suvi Nurmen taiteesta tekee poikkeuksellista se, että hän työskentelee kuvataiteilijana sanojen keinoin. Myös tällä kertaa teksti on pääosassa niin kirjoitetussa kuin puhutussakin muodossa. Tässä näyttelyssä taiteilija kuitenkin laajentaa ilmaisuaan kuvallisempaan suuntaan, sillä yhtenä teoksena nähdään haastateltujen piirtämistä pohjapiirroksista muodostuva animaatio.

Näyttelyn nimi ”Ekfrasis” merkitsee kirjallisuudentutkimuksessa taideteoksen kuvailua sanojen keinoin. Käsite on toisinaan laajennettu tarkoittamaan myös muiden kohteiden, kuten rakennusten ja tilojen sanallista kuvausta.

Lisätietoja:
Suvi Nurmi, 0503801089 / nurmisuvi@gmail.com / http://suvinurmi.webs.com/ / https://www.facebook.com/nurmisuvi/

Lauri & Jenni Luhta: Besoins

January 24th, 2016 by Oksasenkatu

besoins

Lauri & Jenni Luhta / Besoins – Uusia kuvia ja ääniä

Näyttely avoinna 3.2-14.2.2016, ke-su klo 12-18
Tervetuloa avajaisiin 2.2 klo 18-20!
Yleisöopastus su 14.2. klo 14:00

Besoins on Lauri ja Jenni Luhdan uusi kuvaa ja ääntä yhdistävä näyttelyteos. Teos rakentuu seinille ripustetuista digitaalisista tulosteista ja tilassa soivista äänistä, jotka kokonaisuutena täyttävät koko Oksasenkatu 11 -gallerian kaksikerroksisen tilan. Äänet ovat Laurin ja kuvat Jennin tekemiä. Osuudet on toteutettu niin, että ne voitaisiin esittää erillään, mutta niin ei tehdä. Besoins rinnastaa kuvan ja äänen, koska niiden aihe on havaittavasti yhtä. Koska aihe on havaittavasti yhtä, kuva ja ääni eivät tyhjennä toisiaan, vaan lujittavat otettaan vastaanotossaan. Besoins on näyttely joka kutsuu astumaan sisään, kulkemaan läpi ja tulemaan ulos, kukin tarpeidensa mukaan.

Lauri Luhta (s. 1980) on helsinkiläinen live- ja mediataiteilija, tapahtumien järjestäjä, arkistoija, humanisti, teologi ja olemisen vartija. Jenni Luhta (os. Markkanen, s. 1986) on helsinkiläinen kuva-, performanssi- ja moraalinen taiteilija. Lauri ja Jenni Luhta ovat työskennelleet yhdessä vuoden 2015 alusta lähtien. Yhteistyö on käsittänyt näyttelyitä, ääniesityksiä, esitettyä filosofiaa, performansseja ja performanssitapahtumia.

*******

Lauri & Jenni Luhta / Besoins – New images and sounds

exhibition open 3.2.-14.2. 2016, wed-sun 12-18
opening 2.2. 18-20 Welcome!
Guided tour sun 14.2. at 14:00

Besoins is the new exhibition work of Lauri and Jenni Luhta combining image and sound. The work consists of digital prints displayed on walls and sounds played in rooms, which, as a complete entity, fill the whole two-level space of Oksasenkatu 11 gallery.
Sounds are made by Lauri and pictures by Jenni. These portions are realised in such a way that they could well be presented separately, but that is not what is done here. Besoins juxtaposes image and sound, because their subject matter is perceptibly the
same. Because the topic is recognizably one, the image and the sound do not deplete each other, but instead strengthen their hold as they are received. Besoins is an exhibition that invites to step inside, pass through and come out, according to one’s needs.

Lauri Luhta (b. 1980) is Helsinki-based live and media artist, organizer of events, archivist, humanist, theologian and custodian of being. Jenni Luhta (nee Markkanen, b. 1986) is Helsinki-based visual, performance and moral artist. Lauri and Jenni Luhta have worked together since the beginning of 2015. Their collaboration has entailed exhibitions, sound performances, performed philosophy, performance art and performance events.

Juan Duarte Regino: ENACTMENT

January 17th, 2016 by Oksasenkatu

12525459_813860252074833_3425169321632095834_o

Welcome to Oksasenkatu 11 on Saturday 23rd of January to follow
1 hour long audiovisual performance ENACTMENT by Juan Duarte

SCHEDULE:
7pm – doors open
8pm – Show Time (it IS ok to enter once show has started)
9pm – Show endS
10pm – doors close

This will be the premier of a new audiovisual work of interactive relations between sound and visuals. Through a series of sound generators multiple waves are created to collide and emerge during a live performance of one hour. The work takes as a reference the concept of “Cognitive Enactment” a process in which humans can learn from meaningful interactions with objects that imply an ecological approach on interaction in between user, interface and environment.

///
Juan Duarte Regino (Mexico City, 1985) is a media artist based in Helsinki since 2011. He obtained the degree of Master of Arts at the Medialab Helsinki in 2015 – Aalto University. His work in New Media has been hosted in the following festivals, galleries and cultural organisations: CMT Festival, The Centre for Contemporary Art – Ujazdowski Castle, Haiart, Pixelache, Ptarmigan, Ljudmila, Rundum, Third Space, Nida Art Colony, Spiral Gallery, Roda Sten Konsthall.

http://juanduarteregino.com/