WYRD : RITUAL ART & OCCULTURE

October 1st, 2017 by Oksasenkatu

WYRD

LUMOUTUMINEN - ESOTEERINEN NÄYTTELY

ENCHANTMENT – ESOTERIC EXHIBITION

Galleria Oksasenkatu 11

8.10-29.10.2017

avoinna/open

to-pe/thu-fri 14-18

la- su/sat-sun 12-16

Tervetuloa hiljaiseen avajaisjuhlaan lauantaina 7.10. klo 16-18
Welcome to silent opening on Saturday 7th of October at 16-18

Okkulttuurin konsepti pitää sisällään kaksi termiä: ”okkulttinen” viittaa länsimaiseen esoteeriseen traditioon, jossa tieto on mystistä ja piilotettua, ja ”kulttuuri” viittaa faktaan, että edellä mainittu traditio on osoittautunut uudelleentulemisen merkkejä tässä ajassa.

Näin on tapahtumassa/tapahtunut erityisesti länsimaissa, jotka ovat jatkuvasti vähemmän uskonnollisia, mutta joissa sen sijaan eri lähtökohdista johdettu hengellisyys on vahvassa nousussa. Ihminen tuntuu tarvitsevan pyhän kokemuksia. Toisin sanoen tämän päivän ihminen ei ole luopunut uskonnosta, vaan tullut eri tavalla uskonnolliseksi. Okkulttuurin tutkimuksen piirissä tätä prosessia tarkastellaan lumoutumisen tai uudelleen lumoutumisen moninaisina strategioina.

Taiteen kentässä okkulttuuri tarkoittaa toisiaan ruokkivaa monipuolista keskustelua uskonnon/pyhän ja taiteentekemisen välillä. Okkulttuuri on osa taiteellista työskentelyprosessia tuottaen uusia identiteettejä, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita. Toisin sanoen taiteesta tulee osa prosessia, jossa pyhän, maallisen, uskonnon, hengellisyyden ja muiden kategorioiden rajapintoja siirretään ja luodaan uudestaan.

-lähteenä teksti Wyrdin sivuilta, tutkija Nina Kokkinen, Turun Yliopisto

Suomalainen esoteerisen ja rituaalisen taiteen perinne on suhteessa pitkä, mutta siitä toisaalta tiedetään vähän ja toisaalta taiteilijat harvemmin ainakaan julkisesti kytkeytyvät siihen. Meidän tarkoituksenamme on neuvotella perinteen kanssa nykytaiteen kehyksessä. Dialogi perinteen kanssa toteutuu kahden taiteen muodon välisenä dialogina: kuvataiteen ja äänitaiteen. Molemmat kurottavat historiaan ja katsovat tulevaisuuteen samanaikaisesti.

Esitämme nyt Oksasenkadulla kuva- ja äänitaidetta yhdistävän esoteerisen taiteen näyttelyn.

Tervetuloa olemaan, aistimaan ja kokemaan. Kehotamme ottamaan aikaa ja olemaan rauhassa teostemme kanssa.

Näyttelyssä on kaksi kerrosta, kaksi teosta, kaksi maailmaa.
Voit kokea kerrokset itse valitsemassasi järjestyksessä.

RITUAALITAIDEKOLLEKTIIVI WYRD

Olemme Jani-Petteri Olkkonen (esitys- ja rituaalitaiteilija, teatteriohjaaja, s.1978) ja Jenny Suhonen (taidemaalari ja arkkitehti, s.1978). Muodostamme yhdessä rituaalitaidekollektiivi Wyrdin. Taiteemme kytkeytyy suomalaisen ja pohjoismaalaisen esoteerisen ja rituaalisen taiteen perinteeseen, ja neuvottelee tämän perinteen kanssa nykytaiteen kontekstissa ääni -ja kuvataiteen välisenä dialogina. Perustimme rituaalitaidekollektiivin Wyrd kesällä 2016, jolloin toteutimme kaksi esitykellistä teosta, mm. nimikkoteoksemme ”Wyrd” B-galleriassa Turussa. Sittemmin olemme esiintyneet mm. Angakoq III -performanssifestivaaleilla. Oksasenkadun ääntä ja kuvaa yhdistävä näyttely on ensimmäinen kolmen esoteerisen näyttelyn sarjaa. Seuraavat näyttelyt ovat tammikuussa 2018 Tampereella taidekeskus Mältinrannassa ja saman vuoden joulukuussa Vaasassa Black Wall Galleryssa.

www.wyrdritualart.com

ENGLISH:

The concept of occulture is constructed on the basis of two terms: “occult” refers to the western mystery/esoteric tradition concerned with arcane and hidden knowledge, and “culture” to the fact that this tradition has been becoming more popular in modern Western societies. The concept of occulture also opposes the simplified perception of Western culture as less religious and emphasizes instead, that it is becoming differently religious. Although institutional religions may be losing their significance, different forms of spirituality are taking part in ever growing process of re-enchantment.

In the field of art this means a close and multi-faceted dialog between religion and art-making,   in which one is feeding the other. In the hands of the artists occulture becomes a form of practice, that produces new identities, worldviews and power relations. In other words, art becomes a part of the processes in which the boundaries of the sacred, the secular, religion, spirituality and other categories are being shifted and created continuously anew.

-Nina Kokkinen, MA researcher/University of Turku, Finland

The Finnish esoteric and ritual tradition in art is long, but little is known, and the artists rarely knowingly engage in it. Our purpose is to negotiate with the tradition in the context of contemporary art. The dialogue with the tradition is realized in two forms of art: visual and sound art. Both reach out to the history and look to the future at the same time.

We are now showing an esoteric exhibition combining visual and sound art.
Welcome to be, to sense and experience. We invite you to take time and be in peace with our  art work.

In the exhibition there are two floors, two works, and two worlds.
You can choose in which order you experience the floors.

RITUAL ART COLLECTIVE WYRD

We are Jani-Petteri Olkkonen (performance- and ritual artist, theatre director b.1978) and Jenny Suhonen (visual artist, architect b.1978). Together we form a ritual art collective Wyrd. Our art is linked to the traditions of Finnish and Nordic esoteric and ritual art and it negotiates with this tradition int the context of contemporary art as interaction between visual and sound art.           We establish Wyrd in summer 2016 when we realized two performative works, the other being exhibition carrying our name ”Wyrd” at B-gallery in Turku. Since then we have performed among other places in Angaqok III -performance festival. The esoteric exhibition in OK11 is the first in a series of three. The following exhibitions are in January 2018 in Taidekeskus Mältinranta in Tampere and the same year in December in Black Wall Gallery in Vaasa.

www.wyrdritualart.com

Mipt: There is no time. Ei ole aikaa 13.9. -1.10

September 12th, 2017 by Oksasenkatu

Jäämatka

Mipt: There is no time. Ei ole aikaa
Esitysinstallaatio Oksasenkatu 11 -galleriassa
13.9. – 1.10.2017

>>>avoinna ke-su 11-20<<<
avajaiset keskiviikkona 13.9.2017 klo 18 – 20 :-)
Päivittyvä ohjelma Facebookissa.
Tervetuloa!

There is no time. Ei ole aikaa.

On ajan antamiseen perustuva pyhiinvaelluskone.
Auraattinen pyhä kone ja tila tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden pyhiinvaellukseen, hiljentymiseen ja poissaoloon galleriatilassa.

Esitysinstallaatio koostuu odotuksista, vaelluksista, tauoista, peseytymisestä,
levosta ja rukouksesta. Installaation kasvualustana toimivat Jäämatka-esityksen aineelliset ja henkiset jäljet. Se on osa esityskokonaisuutta, joka etsii ja perustaa taiteen tärkeyttä henkilökohtaisen merkittävyyden tilana sekä avaa
uudentyyppisiä kokijalähtöisiä näyttämöjä.

Resepti
Tilaan tullessa vieras kirjautuu vastaanottotiskillä ja määrittelee paljonko
aikaansa Jumalalle* haluaa luovuttaa (min.20 min). Vieras sitoutuu viettämään tilassa vähintään tuon ajan. Tuo mukanasi hyvän kokoinen kivi. Lisäksi tuo mukanasi hammasharja ja muki. Myös hedelmiä saa tuoda yhteiseen pöytään. Halutessasi voit varata pyhiinvaellusajan ennakkoon, osoitteesta: jaamatkaposti@gmail.com!

Vapaa pääsy.

MIPT (lyh.Macchina Internazionale Pellegrinaggio Töölö, suom. Töölön Kansainvälinen Pyhiinvaelluskone) = Juhani Haukka, J. K., Lauri Antti Mattila, Sari Paljakka ja Esa-Matti Smolander.

*ymmärrettynä miten sen kukakin itselleen määrittelee, monikollisenä tai
yksiköllisenä, tuttuna tai tuntemattomana. Jumala voi olla esim. Kaikki-ne-työt-ja-asiat-jotka-pitäisi-tehdä-ja-muistaa.

End of Time.
Ajan loppu.
Ei ole aikaa.
There is no time.
Aika on loppu.
“Aika on vain joki, jossa me kalastelemme.”

[ENG]

Mipt: There is no time. Ei ole aikaa.
13.9. – 1.10.2017
@ Oksasenkatu 11 -gallery

Open wed-sun 11-20, opening wed 13.9. between 18-20, More info about program in Facebook. Welcome!

There is no time. Ei ole aikaa. is a pilrimage vechile based on giving time. Auratic holy machine and space offer their user a possibility quiet down and to experience pilgrimage and absence in a gallery space.

Performative-installation consists of expectations, travel, brakes, washing up, rest and pray. Jäämatka-performance (2017), its material and spiritual trails work as breeding ground for the installation. Installation is part of a series of
performances that trail and base importance for art from being a space for personal significance and open up new kinds of experience oriented stages.

Manual
While entering the space guest signs in at the reseption desk and defines how much time one would like to donate to God* (min. 20 min). Guest commits to spend at least that time in the space. Bring with you a stone. Bring with you a toothbrush and a cup. You can also bring fruits for sharing. If you want, you can reserve a time for pilgrimage beforehand from  jaamatkaposti@gmail.com!

Free enterance.

MIPT (lyh.Macchina Internazionale Pellegrinaggio Töölö, suom. Töölö International Pilgrimage Vechile) = Juhani Haukka, J. K., Lauri Antti Mattila, Sari Paljakka ja Esa-Matti Smolander.

*understood as one likes to define or signify it for oneself, one or multiple, known
or un-known. God can be for example All-the-work-and-things-that-have-to-be-done-and-remembered.

Eating the other : ID:I galleri

August 29th, 2017 by Oksasenkatu

ID:I kuva?

Opening on Friday 1.9 at 6-8PM, Warmly Welcome!
Open 2.9 Saturday 13-18 & 3.9  Sunday 12-16:30.

EATING THE OTHER

LIMINALITY; video, Alexander Mood
KEBAB DREAMS; video, Dan Lageryd
TIDE; soundwork, Jenny Aschenbrenner

When the electrician Harry Beck designed the map for the London railway system, he used an electrical circuit plan as a basic inspiration. Given that our thoughts and impulses are transmitted electrically, the map and the underground network stands as a perfect metaphor for the nerve system in the city.

The video work consists of two projections of people who are on their way out through the ticket barriers at metro stations Östermalmstorg and Skärholmen, leading up to two distinct parts of Stockholm: a Million-program suburb and the city’s financial center. Like waves of people, they are welling up from the underworld, in slow motion.

(Skärholmen and Östermalmstorg are located at the two ends of the Stockholm socioeconomic spectrum, strictly segregated by the city’s highly segregated housing situation. They are also on the same subway line.)

Cut out adhesive letters spelling Pizza, Kebab, Sushi, Take Away. A graphic semblance of a man in a moustache serving a pizza. An exotic made up bird on an utopian island. This is what is presented to us in the windows of fast food restaurants across cities in the western world.

The fastfood restaurant is at the same time a place where prejudice is challenged, a place of exploitations and a place of dreams. Exotic dreams of faraway places and exotic food, less exotic dreams of work, of safety and money, of establishing a new life, of financing a move back home, of providing a future for your family.

Today’s surging people form a connection with what those at modernity’s birth tried to understand in their time of rapid change and what this did with the experience of a firm and lasting identity.

A series of fragments from Virginia Woolf’s novel The Waves are woven together now and then, the suburbs and the inner city, elite and exclusion. The same thoughts, the same fears and hopes of rest and security tucked into the quagmire of change.

”You can not live outside of the machine for more than maybe half an hour.”

As a motorway noise of colliding sentences, a sea of competing statements, the voices form a sort of chorus, consistent in their search.

Relocating: Janne Lappalainen 4.8 – 27.8

July 27th, 2017 by Oksasenkatu

webJanneLappalainensiirtyn5

Janne Lappalainen: RELOCATING 4.8. – 27.8.2017
Avoinna to-su 13-18, Taiteiden yönä to 24.8. klo 18-22
Avajaiset to 3.8. klo 18-20, Tervetuloa!

RELOCATING -installaatio on kuvaus matkasta ja liikkeestä, jonka tavoitteena on paikan ja elintilan löytäminen. Liike, liikkuminen ovat elinehtoja elämän jatkumiselle välillä uhan tai pakon saattelemana. Teoksessa kuvataan liikkeen pysähtymistä viimeiselle raiteelle tuntemattoman eteen. Se tuo esiin elollisen ja kuolevan raja-aseman.

Mitä seuraa kun liike pysähtyy?  Teos on kuvaus tapahtumasta, jossa materiaalinen ja ei-materiaalinen eroavat toisistaan. Mustan ja pelottavan seinän lävistävä valonsäde on väylä uuteen. Teos avaa näkökulman, jossa liike ja oleminen jatkuvat erilaisessa muodossa. Taiteilijan mukaan tätä voidaan tulkita kahdesta eri näkökulmasta: eräänlaisena maanpäällisenä ylösnousemuksena, jossa ihminen löytää uuden elämäntarkoituksen, tai kuoleman jälkeisenä siirtymisenä uuteen olomuotoon.
RELOCATING on materiaalisin keinoin suunniteltu kuvaus ei-materiaalisesta. Teoksen materiaaleina on käytetty käsiteltyjä huonekaluja sekä video- ja valoteoksia. Teos on jatko-osa taiteilijan ”Jos tähdet olisivat Jumalia” – näyttelylle, joka esitettiin entisen Lapinlahden sairaalan ruumishuoneella ”Kammiossa” kesällä 2016. Installaatio-teoksessa käsiteltiin kuoleman odotusta.

Lisätietoja Siirtyneet-näyttelystä 045-6395579 tai jannepl@hotmail.com
Janne Lappalainen on Helsingissä asuva taiteilija ja työskentelee Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamolla. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Keramiikka- ja lasisuunnittelun osastolta Taideteollisesta korkeakoulusta Helsingissä sekä sisustusarkkitehdiksi Metropolia ammattikorkeakoulusta Vantaalta. Hän on lisäksi opiskellut kuvanveistoa Hochschule für angewndte Kunstissa Wienissä. Hän työskentelee laaja-alaisesti eri kuvataiteen osa-alueilla, mutta on keskittynyt pääosin installaatioihin.
Paljon kiitoksia saamastani kannustuksesta ja avusta:
Paavo Pirttimaa, Urho Kähkönen, Sami Backman, Joshua Stein.

 

Janne Lappalainen: RELOCATING 4.8. – 27.8.2017

Open: Thursday–Sunday 1.00–6.00 pm, during the Night of the Arts 24.8. 6.00-10.00 pm
Exhibition opening: Thursday, 3.8., 6.00–8.00 pm

RELOCATING is an image of travel and movement, whose purpose is to find place and space for living. Movement and travel are an integral part of life. Movement and travel too sometimes take place under threat or duress. The work depicts motion that halts at the final step before the unknown. It highlights the boundary between living beings and death. What happens when motion stops? The work is an image of the moment in which material and immaterial diverge. The ray of light that pierces the black, disquieting wall is a pathway to the new. The work opens a perspective in which motion and being continue in a different form. According to the artist, this may be interpreted in two different ways: as a sort of earthly resurrection, in which man finds a new meaning of life, or as a transformation to a new state of being after death.
RELOCATING renders the immaterial by material means, including refashioned furniture, video and light art. The work is a sequel to the artist’s installation, If Stars Were Gods (Jos tähdet olisivat Jumalia), which was shown in summer 2016 at Kammio, the morgue of the former Lapinlahti
hospital. The work explored the expectation of death.
For additional information about RELOCATING, please contact Janne Lappalainen at +358-45-6395579 or jannepl@hotmail.com
Janne Lappalainen lives in Helsinki and works in an atelier at Lapinlahden Tilajakamo.

He completed his studies at the University for Art and Design in Helsinki with a Master of Arts at the Department of Ceramics and Glass Design. The artist also trained as an interior designer at Metropolia University of Applied Sciences in Vantaa.

He has studied sculpture at Vienna’s University of Applied Arts. Janne Lappalainen works in a wide variety of visual media with a focus on installations.
For their encouragement and help many thanks to:
Paavo Pirttimaa, Urho Kähkönen, Sami Backman, Joshua Stein.

Short Time, Long Distance: Mini film and video art festival

July 27th, 2017 by Oksasenkatu

Atlas_still 

Helsingin pienin lyhytelokuva- ja videotaidefestivaali

“Short Time, Long Distance” kokoaa neljään näytökseen lyhytelokuvia ja videoteoksia “ennen näkemättömistä” palkittuihin. Ne linkittyvät “lyhyen ajan” ja “pitkän etäisyyden”-teemoihin muodostamalla ajattomia kineettisiä poikkileikkauksia jossain poeettisen, eksistentiaalisen ja poliittisen välimaastossa.

Festivaali keskittyy teosten aikaa kestävään audiovisuaaliseen resonanssiin tuomalla ne esille vuosikymmenen aikahaarukassa vastoin yleistä festivaalipolitiikkaa, jossa esitettäväksi otetaan maksimissaan kaksi vuotta vanhoja teoksia. ”Short Time, Long Distance” -festivaalin tavoitteena on luoda kontakteja teosten, yleisön ja tekijöiden välille.

Short Time, Long Distance 29.-30.7. 2017 Klo 18-21
A mini festival for film and video art at Galleria Oksasenkatu 11

www.pokniupok.wixsite.com/stdlfestival

Taiteilijat / Artists:

Maira Dobele, Yassine Khaled, Markus Leppälä, Elina Oikari, Sanni Priha, Jaakko Ruuska, Tomasz Sekular, Antti Seppänen, Eeva Siivonen, Sakari Suuronen, Jerem Tonteri, Teo Tornberg ja Maria Viitahuhta.

LAUANTAI 29.7.
I Näytös alkaa klo 18
LONG DISTANCE:
-Toosh-war-ka’ma, 2,09’, 2016, ohj. Antti Seppänen
-Territorial Nervous System, 5’, 2010, ohj. Elina Oikari
-Rubbish Man, 4′, 2009, ohj. Yassine Khaled
-Sisämeri, Osat I-II, 14’, 2017, ohj. Marja Viitahuhta
-Radikaali, 14′, 2013, ohj. Sanni Priha
-Monitor Man, 10′ 2016, ohj. Yassine Khaled
kestot yht. 50 min
Keskustelua ja tauko yht. 40 min

II Näytös alkaa klo 19.30
LYHYET FIKTIOT:
-Frederico, 15′, 2017, ohj. Tomasz Sekular & Teo Tornberg
-Kylpyhuonemies, 10,30′, 2012, ohj. Markus Leppälä
-Uudestisyntymiä, 7,33′, 2009, ohj. Jerem Tonteri
-Valon lapset, 31′, 2008, ohj. Jaakko Ruuska
kestot yht. 65 min
Keskustelua 20 min
Tapahtuma päättyy ja galleria suljetaan klo 21.00

SUNNUNTAI 30.7.

I Näytös alkaa klo 18.00
LYHYET KIRJEET:
-Saareke, 3′, 2010, ohj. Sakari Suuronen
-Feed Me, Adults, 2,30′, 2015, oh. Maira Dobele
-ATLAS, 22′, 2015, ohj. Eeva Siivonen
-Road to Srebrenica, 9,40′, 2015, ohj. Markus Leppälä
-Le Temps de l’Escargot 20′, 2016 ohj. Elina Oikari
kestot yht. 58 min
Keskustelua ja tauko yht. 30 min

II Näytös alkaa klo 19.00

PITKÄ KIRJE:
-Jäävuoren varjoon, 57′, 2009, ohj. Antti Seppänen
Loppukeskustelua n. 25 min

Festivaali päättyy ja galleria suljetaan klo 21.00

SATURDAY 29.7.
I Screening at 18
LONG DISTANCE:
-Toosh-war-ka’ma, 2,09’, 2016, dir. Antti Seppänen
-Territorial Nervous System, 5’, 2010, dir. Elina Oikari
-Rubbish Man, 4′, 2009, dir. Yassine Khaled
-Inland Sea, Parts I-II, 14’, 2017, dir. Marja Viitahuhta
-Radical, 14′, 2013, dir. Sanni Priha
-Monitor Man, 10′ 2016, dir. Yassine Khaled
duration of the screening 50 min

Q&A and Pause 40 min

II Screening at 19.30

SHORT FICTION FILMS:
-Frederico, 15′, 2017, dir. Tomasz Sekular & Teo Tornberg
-Bathroom Man, 10,30′, 2012, dir. Markus Leppälä
-Rebirths, 7,33′, 2009, dir. Jerem Tonteri
-The Illuminous Ones, 31′, 2008, dir. Jaakko Ruuska

duration of the screening 65 min

Q&A 20 min

Screenings will end and the gallery closes at 21.00

SUNDAY 30.7.

I Screening at 18.00
SHORT LETTERS:
-Saareke, 3′, 2010, dir. Sakari Suuronen
-Feed Me, Adults, 2,30′, 2015, dir. Maira Dobele
-ATLAS, 22′, 2015, dir. Eeva Siivonen
-Road to Srebrenica, 9,40′, 2015, dir. Markus Leppälä
-Le Temps de l’Escargot 20′, 2016 dir. Elina Oikari

duration of the screening 58 min

Pause/Q&A 30 min

II Screening at 19.30
LONG LETTER:
-Iceberg Shadow, 57′, 2009, dir. Antti Seppänen

Q&A 25 min

Screenings will end and the gallery closes at 21.00

oikari_pariisin_paivakirjat_1(1)

SILENCE, PLEASE: Yassine Khaled & Elina Oikari

July 20th, 2017 by Oksasenkatu

weboikari

8.-30.7. 2017

Ke-Pe 12-16 ja La-Su 13-18

Screening 29.7 & 30.7 klo 18 -20:30, Tervetuloa!

Silence, Please tutkii pienen töölöläisen galleriatilan suhdetta taidemuseoon. Näyttelyssä jäljitellään yksinäistä käyntikokemusta suuressa klassisen taiteen museossa. Silence, Please hyödyntää OK11:n tilaa yhdistämällä siihen elementtejä barokista, antiikin Kreikasta sekä surrealismista. Näyttelyn tunnelma on klaustrofobinen vierailu unelmassa jostain suuresta. Yläkerran teokset yhdistyvät alakerran teoksiin ääniteoksen kautta, joka tuo kokonaisuuteen salaperäistä aavemaisuutta.

Yassine Khaled on Helsingissä asuva marokkolainen kuvataiteilija. Khaled työskentelee monialaisesti muun muassa veistostaiteen, installaation, performanssin, maalauksen ja liikkuvan kuvan parissa.
Hänen teoksiaan on esitetty kansainvälisesti useissa taidemessu-, festivaali- ja biennaalitapahtumissa, mukaan lukien: Supermarket Art Fair (2017), Tukholma, CMOOA -Collection’s Auction, Palace Es Saadi, Marrakech (2016), 1:54 Contemporary African Art Fair, Lontoo (2015), “Culture Vultures”, Dar Tazi-art festival, Fes, Marokko (2013), Biennale OFF 4 Marrakech (2012), Contemporary Art Fair of Africa and Mediterranean, Casablanca (2011) ja WEG WEG WEG (film program), Utrecht, Alankomaat (2011).
Khaled sai toisen palkintosijan vuoden nuorena taiteilijana Marokon kulttuuriministeriöltä vuonna 2014.

https://yassinekhaled9.wixsite.com/yassine

Elina Oikari on helsinkiläinen elokuvantekijä ja kuvataiteilija. Hänen lyhytelokuvia ja videoteoksia on esitetty useilla kotimaisilla ja kansainvälisillä elokuva- ja musiikkifestivaaleilla.
Oikari ohjannut seuraavat lyhytelokuvat ja videoteoksen kinokonsertteihin: Kasvojen vaihdos (2016) Outi Tarkiaisen sävellykseen, Myrskyn ääni (2016) yhdessä säveltäjä-muusikko Aino Eerolan sekä äänisuunnittelija Jyri Pirisen kanssa, Myrsky (2013) yhteistyö säveltäjä Mari Sainion ja kapellimestari Kaapo Ijaksen kanssa, Missing Tapes from a Highway Set (2012-2015) yhteisproduktio Olavi Louhivuoren ja hänen bändinsä Oddarrangin kanssa sekä Pelleas et Melisande, Part I (2011/2012) yhteisproduktio kahdella eri sävellyksellä, Sibeliuksen sävellys Dalia Stasevskan johdolla sekä Mari Sainion sävellys Kaapo Ijaksen johtamana.
elinaoikari.com

Wed-Fri 12-4 pm 
Sat-Sun 1 pm-6 pm

Screening 28.7 & 29.7 at 18 -20:30, Welcome!

Silence, Please explores the relation between a small gallery space in Töölö and an art museum. The exhibition recreates an experience of a lonely visit in a museum of classical art somewhere. Silence, Please utilizes the space of OK11 by combining elements of a baroque, Ancient Greece and surrealism in the space. It’s a reminiscence of a claustrofobic visit in a dream of something grand. The sound work combines the upstairs and the downstairs artwork with a sense of something secret and eerie.

Yassine Khaled is Helsinki-based Moroccan visual artist. Khaled uses various mediums such as sculpture, installation, performance, painting and video. His works has been represented internationally in several galleries, art fairs and biennales including: Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden (2017), CMOOA -Collection’s Auction, Palace Es Saadi, Marrakech (2016), Exhibition Laboratory, Helsinki (2016), 1:54 Contemporary African Art Fair, London (2015), GVCC, Casablanca (2012-2015), ”Luxures”, RonchauxRoom, Besançon, France (2014), Gallery Mohamed El Fassi, Rabat, Morocco (2011) and WEG WEG (film program), Utrecht, Netherlands (2011).
Khaled has been selected for the 2nd Prize for the Artist of the New Generation, Morocco in 2014.

https://yassinekhaled9.wixsite.com/yassine

Elina Oikari is a Finnish filmmaker and visual artist. She has directed several short films and video works which have been presented at several international film and music festivals.
She has directed the following short films and video works for film concerts: Change of Faces (2016) with the composition of Outi Tarkiainen, The Sound of Tempest (2016) with composer- musician Aino Eerola and sound designer Jyri Pirinen, The Tempest (2013) with composer Mari Sainio and conductor Kaapo Ijas, Missing Tapes from a Highway Set (2012-2015), co-work with Olavi Louhivuori and his band Oddarrang, and Pelleas et Melisande, Part I (2011/2012) film concert -production with two different compositions, compositions of Jean Sibelius and Mari Sainio.
elinaoikari.com

Anastasia Artemeva ja Steve Maher : LEVIATHAN

June 5th, 2017 by Oksasenkatu

leviathan

10.06. – 02.07.2017
Oksasenkatu 11, 00100 Helsinki

Auki To-Su 13.00 – 18.00
Avajaiset perjantaina 9.6 klo 18-21, Tervetuloa!

Anastasia Artemeva and Steve Maher : LEVIATHAN

10.06. – 02.07.2017
Oksasenkatu 11, 00100 Helsinki

Open Thu–Sun 13.00 – 18.00
Opening of the exhibition on Friday JUNE 9th, at 6–9 pm,

Leviathan

Leviathan ilmenee allegoriana kautta kirjallisuuden ja mytologian. Joissain taruissa se esiintyy  merten hirviönä, jättiläisenä kalana tai valaana, kun taas toisissa Leviathan kuvaa jotain joka alleviivaa maailmamme materiaalia, muuttuen itse maailmaksi sitä hotkimalla, ahmimalla.

Leviathan on Steve Maherin ja Anastasia Artemevan yhteisnäyttely, jossa galleria Oksasenkadun tilat on muunnettu fiktiivisen leviathanin ruuansulatusjärjestelmäksi sukeltaen syvälle gallerian ytimeen, kellaritilaan, jossa yleisö tulee kokemaan Leviathan-installaation valojen, äänen, tuoksun, kuvan ja esineiden kautta.

Leviathan

Throughout literature and mythology the leviathan re-occurs as allegory. In some tales it is a beast of sea, a giant fish or whale. In others it is an organisation, something which underpins the fabric of our world, engulfing it, consuming it, becoming a world itself.

Leviathan is a dual show concept by Steve Maher and Anastasia Artemeva, in which the gallery of Oksasenkatu 11 is re-configured as the digestive system of an imagined leviathan, delving deep into the depths of the galleries core, basement level, the audience will be immersed within an artwork installation through the arrangement of lighting, sound, scent, image and objects.

Steve Maher is a visual and relational artist from Limerick, Ireland based in Helsinki, Finland and working throughout Europe and North America. He is an independent researcher, writer, inventor and artist. Maher’s work takes place across many platforms with a keen focus on collaborative process and co-creation in socially informed work. Maher has been featured as part of several international biennales, conferences. Recently he represented Finland at the Moscow Biennale of Young Art 2016 and at STRP Biennial 2017 Eindhoven, he presented at Parson’s School of Design, New York and is the sole recipient of the Kieran Meagher legacy award.

www.stevemaher.net

Anastasia Artemeva is a Russian/Irish artist working and living in Helsinki. She earned a Master of Arts degree from Aalto University as well as a BA degree from Limerick School of Art and Design in Ireland. Artemeva studies interaction and creates a setting for it. She is interested in the codes of social norms and accepted truths, questioning transparency and exclusivity affected by socio-political, cultural and personal restrictions. Her recent international project Prison Outside brings together artists, researchers and criminal justice advocates across the world and is supported by the Kone Foundation.

www.anastasia-artemeva.com

Marko Timlin: AUDIBLE LIGHT

April 28th, 2017 by Oksasenkatu

AudibleLightBlog

06.05. – 28.05.2017

 

Avoinna to-su 13.00 – 18.00

Näyttelyn avajaiset perjantaina 5. toukokuuta klo 17-20. Tervetuloa!

 

_____-________-___–_______-_—-________–_—____–_-_______|_________

AUDIBLE LIGHT ||| lokeroi:

kineettinen ääni-installaatio, kokeellinen musiikki, tee-se-itse, vieraantunut teknologia, äänitaide…

AUDIBLE LIGHT on Marko Timlinin viimeisin taideteos, joka esitetään ensimmäistä kertaa toukokuussa 2017 Oksasenkatu 11:ssä. Se on laaja kineettinen ääni-installaatio, joka tuottaa ääntä suoraan valosta. Projektin alkuperäinen innoittaja oli Variophone, optinen syntetisaattori jonka kehitti venäläinen keksijä Evgeny Sholpo Leningradissa vuonna 1930.

AUDIBLE LIGHT muuntaa galleriatilan pohdinnan, tyyneyden ja rauhan tyyssijaksi. Suurikokoiset levyt pyörivät tasaisesti, tuottaen äänimaisemia jatkuvana virtana, kirjavien valokuvioiden valaistessa pimeää näyttelytilaa jossa äänen ja valon herkkä vuorovaikutus alkaa muistuttaa elävää organismia.

Pysähdymme,

kuuntelemme,

hengitämme,

venytämme…ajattomuutta…

__-___________-__________–__________|__-_____________-_—_____-______

Marko Timlin on äänitaiteilija, säveltäjä, esiintyjä sekä digitaalisten ja analogisten äänikoneiden rakentaja. Taiteilijana ja muusikkona hänen teoksensa koostuvat esityksistä itsetehtyjä soittimia hyödyntäen tai ääni-installaatioina ja multimedia-näytelminä.

Timlinin töitä on ollut esillä mm. Whitebox Galleryssa New Yorkissa, Sound&Sight -festivaaleilla Montréalissa, Kiasma-teatterissa Helsingissä, MIMstuudiossa Tallinnassa, Fylkingenissä Tukholmassa, Akusmata-äänitaidegalleriassa Helsingissä, Porin Taidemuseossa sekä Tampere Biennalessa.

www.timlin.de

Paljon kiitoksia:

Solomon Embafrash, fablab Aalto-yliopisto, Jani Purhonen, Ana Gutieszca ja Axel Patzak

Projekti on saanut tukea seuraavilta tahoilta:

Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Oskar Öflund -säätiö

– – – –

 

(EN)

06.05. – 28.05.2017

Open Thu–Sun 13.00 – 18.00

Opening of the exhibition on Friday May 5th, at 5–8 pm, Welcome!

 

_____-________-___–_______-_—-________–_—____–_-_______|_________

AUDIBLE LIGHT ||| file under:

kinetic sound installation, experimental music, DIY, alienated technology, sound art…

AUDIBLE LIGHT is Marko Timlin’s latest artwork presented for the first time in May 2017 in Oksasenkatu 11. It is a large-scale kinetic sound installation creating sound directly from light. This project was initially inspired by the Variophone instrument, an analog optical synthesizer developed by Russian inventor Evgeny Sholpo in 1930 in Leningrad.

AUDIBLE LIGHT turns the gallery space into a place of contemplation, tranquillity and calm. Big disks are turning gracefully producing continuously flowing soundscapes, vivid light patterns illuminate the darkened exhibition space and the delicate interplay between sound and light resemble a living organism.

We stop,

we listen,

we breathe,

we stretch…timelessness…

__-___________-__________–__________|__-_____________-_—_____-______

Marko Timlin is a sound artist, composer, performer and creator of digital and analogue sound machines. His artistic and musical work comprises concerts with self-made instruments, sound installations, and multimedia theatre plays.

His works have been presented amongst others at Whitebox Gallery New York, Sound&Sight Festival Montréal, Kiasma teatteri Helsinki, MIMstuudio Tallinn, Fylkingen Stockholm, Akusmata Sound Art Gallery Helsinki, Porin taidemuseo and Tampere Biennale.

www.timlin.de

Many thanks to:

Solomon Embafrash, fablab Aalto Yliopisto, Jani Purhonen, Ana Gutieszca and Axel Patzak

This project has been kindly supported by:

Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus and Oskar Öflund säätiö

 

Blänk – Milka Luhtaniemi, Terhi Nieminen, Joonas Siren & Jussi Suvanto

April 9th, 2017 by Oksasenkatu

17814523_1161394390654749_6633236736432279913_o

Esitykset gallerialla 13.4  klo 18 ja 14.4 klo 15, Tervetuloa!

Ihminen menee toiseen huoneeseen hakemaan jotakin, ei enää muista mitä on hakemassa. Kaksi esiintyjää ovat unohtuneena juuri hakemaan jotakin.

Esityksen aihe on ajatuksen katkeaminen. Mitä jos unohtamisen jälkeinen blänk onkin mahdollisuus vapautua? Mitä jos blänk on mahdollisuus keksiä uusia keinoja tuottaa todellisuutta ja hukata kiintopisteitä? Mitä jos voisimme päästä eroon sisäistetyistä mekanismeista vain vaihtamalla huonetta, unohtamalla, blänkkäämällä?

Työryhmä: Milka Luhtaniemi, Terhi Nieminen, Joonas Siren, Jussi Suvanto

Tila on valitettavasti esteellinen.

Kari Yli-Annala / Harhamala

April 9th, 2017 by Oksasenkatu

17626400_1154037981390390_5184362654800806552_n

to 6.4 – su 9.4, klo 13:00 – 18:00
Avajaiset keskiviikkona 5.4. klo 17:00 – 19:00

“…totuus ja oikea jonain luonnon lakina, jota on oikeutettu käsin
muovailemaan.”
– Irmari Rantamala: Martva (1909)

Sana ”harhama” tarkoittaa kimeeriä, yhteensulautumaa, kuvittelua tai harhaa. Antiikin mytologiassa kimeeri on olento, joka muodostuu leijonan, vuohen ja käärmeen osista. Kimeeri voi olla myös eläin, jonka geneettisessä koodistossa on mukana myös jonkin toisen lajin perimää. Biologiassa se on eliö, jolla on kaksi tai useampi geneettisesti erilaista solukantaa. Se ei ole kuitenkaan kahden lajin risteytys.

Harhama on myös Irmari Rantamalan, vuonna 1909 julkaistun samannimisen romaanin päähenkilön nimi. Rantamalan tapaan tuon Harhamala-näyttelyssäni yhteen eri rekisterien asioita yhdeksi kokonaisuudeksi, heijastellen oman aikani poliittista menneisyyttä ja nykyhetkeä. Jokainen aika ja poliittinen usko luo omat harhamansa. Toiset niistä kantavat hedelmää, toiset jäävät historian oudoiksi ehdotuksiksi tai momenteiksi. Jäljitän näitä harhamoita maalausten, esineinstallaation, äänen ja videon keinoin.

Sunnuntaina 9.4. esitän myös retrospektiivin videotöistäni WHS Teatteri Unionissa klo 15:00 – 19:00 (Siltavuorenranta 18, Helsinki). Tervetuloa!

Jos haluat lisätietoa tai vaikka haastattelun, soita 0504318898.

HARHAMALA (CHIMERALAND)
Kari Yli-Annala’s Harhamala in Oksasenkatu 11
Thu 6.4 – Sun 9.4. from 1pm – 6pm
Opening on Wednesday 5.4. from 5pm to 7pm.

“…the truth and rightfulness as a kind of natural law, which could be molded by hand.”
– Irmari Rantamala: Martva (1909)

The Finnish word “harhama” means a chimera. A chimera is a hoped thing which is illusory or impossible to achieve, a monstrous creature with parts from multiple animals, or a single animal organism with genetically distinct cells from two different zygotes.

Harhama is also the name of a character in Irmari Rantamala’s novel (1909) with the same name. Following Rantamala, I bring things from different registers together, reflecting the past and present. Every time and political belief combine their own chimeras and sometimes they are realised in the real world.
In my exhibition I use paintings, object-installations, sound and video to trace them.

On Sunday 9.4. I will present a retrospective screening of some my video works in WHS Theater Union, from 3pm –7pm (Siltavuorenranta 18, Helsinki).
Welcome!

If you want more info or an interview of these things, please call 0504318898.