Posts Tagged ‘Tapahtumat / Events’

JOULU KAUPPAA

Tuesday, December 20th, 2011
KUUSI

Joulukauppaa Oksasenkadulla
**************************

20. – 22. 12. 2012

************* ** ** * * *
Auki / Open klo 11-19

Tervetuloa! Welcome!
************* ** ** * * *

Koristeet itselle ja kuuselle. Lehvät, käädyt ja kävyt uudelle vuodelle.

ihanaa *upeaa * kiiltävää
Tämän krumeluurin saatat kaivaa esiin myös pääsiäisenä.

T. L+A

This sublime poverty of ours / Meidän ylevä köyhyytemme

Tuesday, November 29th, 2011

Peachum&co

Oksasenkatu 11 & Ylioppilasteatteri esittää / presents:

A theatrical installation

työryhmä / working group: Hanne Granberg, Pipsu Isola, Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Ossi Koskelainen, Taneli Rautiainen, Nestori Syrjälä

näyttelijät / the actors: Heidi Ajanto, Geoffrey Erista, Reetta Koskinen, Marjukka Myllyntaus, Sohvi Roininen, Salla Rupponen

Suomi Gaala: Avajaiset ja ensi-iltabileet 6.12 Oksasenkadun kellarissa ensi-iltaesityksen jälkeen kello 21.30 -> /

Finland Gala: Opening and premiere party  6.12 in the basement of Oksasenkatu 21.30 ->

gallerian aukioloajat / opening hours:

ti-su klo / tue-sun 12-18, paitsi / except 10.12 12-14.30

esitykset / performances:

(esitykset suomeksi! / performances in finnish)

Huom! galleriatilat ovat vaikeakulkuiset eivätkä valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille.

ti 6.12.

to 8.12.

pe 9.12.

la 10.12 klo 15

ma 12.12.

ke 14. 12.

pe 16.12.

su 18.12.

Esitykset klo: 19.00 paitsi la 10.12. klo 15.00.

liput saa Ylioppilasteatterin sivuilta:

http://www.ylioppilasteatteri.fi/pub/ohjelmisto/esityskalenteri.php

in english below

“Meidän ylevä köyhyytemme” on teatraalinen installaatio, joka koostuu gallerianäyttelystä ja teatteriesityksestä galleriassa.Teos perustuu Bertolt Brechtin Kolmen pennin oopperaan (1928) ja Kerjäläisromaaniin (1934).

Teatteriesitys on rakennettu pelin muotoon – itsessään ambivalentti muoto aikana jolloin ns. crowdsourcing-tekniikat suodattavat elintärkeitä resursseja ihmisryhmistä. Nämä kurinpidon uudet muodot pyrkivät suoraan kontrolloimaan erilaisia elämän muotoja: eleitä, tunteita, liikkeitä, haluja. Osallistujien ruumiiden liikkeitä voidaan tarkastella näin kurjuuden perusliikkeinä (Brecht). Tilanteessa, jossa pelin säännöt määräävät selkeät rajat osallistujien liikkeille, vaikuttaa siltä että peli itse, tai kilpailun prinsiippi sinänsä, pelaa pelaajia eikä toisinpäin.

Näyttely-lavasteessa tapahtuva toiminta sijoittuu ajattomaan Lontooseen, jonka alamaailmaa hallitsee kaksi johtajaa, murtovaras Puukko-Mac ja Lontoon köyhin mies, Kerjäläiskuningas Jonathan Jeremias Peachum. Näyttely-lavaste muodostaa voimakentän, jossa jengien intressikonflikti kehkeytyy teatteriesityksen aikana. Muina aikoina, kun tilassa siis ei pelata, katsoja voi tarkastella lavasteeseen sisäänrakennettua narratiivia tietyn etäisyyden päästä, eri tuotantokäytäntöjen ja taloudellisten ajallisuuksien linkittymisenä. Vastoin tavanomaista ajatusta oletetusta puolueettomasta etäisyydestä, tässä tapauksessa katsojan osallistumattomuus peliin realisoituu nimenomaan astumisena lavasteeseen, keskelle kohtausta.

Teatteri-installaation tilassa Kapteeni Macheathin johtaman murtovarkaiden joukon laittomat aktiviteetit sekoittuvat suuren luokan liiketoimintaan, jota finanssimaailma tukee. Teatteriesityksen toiminta (joka perustuu Kolmen pennin oopperan tekstiin) sijoittuu “hämäriin vuosiin” tai “varhaisempaan aikaan”, jota Kertoja kuvailee ajallisesti myöhäisemmästä, kaikkitietävästä positiosta käsin. Eri aikatasojen eroja ei kuitenkaan milloinkaan selkeästi ilmaista, mistä johtuen nämä näennäisen yhteensopimattomat liiketoiminnan tavat ilmenevät kaikki tämänhetkisinä. Onko tässä kuvaus finanssikapitalismin varhaisvaiheista, sen jonkinlaisesta alkukohtauksesta (Ur-szene) vai onko kyseessä kenties synkkä loppupeli?  Vai ovatko nämä kaksi pikemminkin sama asia?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“This Sublime Poverty of Ours” is a theatrical installation that consists of a gallery exhibition and of a theatrical performance set into the exhibition. The piece is based on Bertold Brecht’s The Threepenny Opera (1928) and The Threepenny Novel (1934).

The performance is modeled as a participatory game – as such an ambivalent form in the times of various “crowdsourcing” techniques that extract vital resources from groups of human beings. These novel forms of discipline of the new, continuous capital intend to control directly forms of life: gestures, emotions, movements, desires. The body movements of such players can be characterized as basic movements of misery (Brecht). In a situation where the rules of the game impose strict restrictions on the movements of the players, the game, or the principle of Competition, appears to be playing the players and not vice versa.

The action taking place in the exhibition-as-set is situated in a timeless London whose underworld is dominated by two leaders, the robber Mac the Knife and “the poorest man of London”, the “Beggar King” J.J. Peachum. The exhibition-as-set is structured as a force field of the conflict of interests between these two men and their gangs, unfolding in the course of the theatrical performance. In the absence of the performance-game, the narration built into the set can be appreciated by the gallery spectator from a relative distance as a linkage of different practices of production and economic temporalities. In contrast to the conventional, supposed impartiality of the gallery visitor, in this case her non-participation is realized through stepping directly on to the scene.

The illegal activities of the mob of burglars, directed by the gang leader Mac, seemlessly blend into big business backed by finance in the space of the exhibition-as-set. The action of the theatrical performance (based on the Threepenny opera) is situated in the “semi-darkness” of an “earlier period” which The Narrator describes from a later, all-knowing perspective. The time passed between the different types of activities is however never clearly specified resulting in a contemporaneity of apparently incompatible business procedures. Is this a description of the early beginnings of financial capitalism, its Ur-szene, or perhaps one of a dark endgame? Or are these two rather the same thing?

IMG_9256_

This sublime poverty of ours / Meidän ylevä köyhyytemme
Oksasenkatu 11 & Ylioppilasteatteri esittää / presents:
A theatrical installation
työryhmä / working group: Hanne Granberg, Pipsu Isola, Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Ossi Koskelainen, Taneli Rautiainen, Nestori Syrjälä
näyttelijät / the actors:
Heidi Ajanto, Geoffrey Erista, Reetta Koskinen, Marjukka Myllyntaus, Sohvi Roininen, Salla Rupponen
Suomi Gaala: Avajaiset ja ensi-iltabileet 6.12 Oksasenkadun kellarissa ensi-iltaesityksen jälkeen kello 21.30 -> /
Finland Gala: Opening and premiere party  6.12 in the basement of Oksasenkatu 21.30 ->
gallerian aukioloajat / opening hours:
ti-su klo / tue-sun 12-18, paitsi / except 10.12 12-14.30
esitykset / performances:
(esitykset suomeksi! / performances in finnish )
Huom! galleriatilat ovat vaikeakulkuiset eivätkä valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille.
ti 6.12.
to 8.12.
pe 9.12.
la 10.12 klo 15
ma 12.12.
ke 14. 12.
pe 16.12.
su 18.12.
Esitykset klo: 19.00 paitsi la 10.12. klo 15.00.
liput saa Ylioppilasteatterin sivuilta:
http://www.ylioppilasteatteri.fi/pub/ohjelmisto/esityskalenteri.php
in english below

Alan Phelan: Seeing Things That Aren’t There

Monday, October 17th, 2011

rosebud-72 (1)

Alan Phelan

Seeing Things That Aren’t There

Sokea Yksityistilaisuus

HIAPin residenssitaiteilijan näyttely Oksasenkatu 11 – galleriassa /

Project Show of HIAP Resident Artist at Oksasenkatu 11 gallery

Näyttelyn avajaiset / Opening Reception:

Lauantaina 22.10.2011 klo 18 alkaen/Saturday 22/10/11 from 6pm

Gallerian aukioloajat / Opening Hours for the Gallery::

Sunnuntaina 23.10.2011 klo 12-18, Keskiviikko – Lauantai 26.-29.10.2011 12-18 /

Sunday 23/10/11, 12-6pm, Wednesday – Saturday 26-29/10/11 12-6pm

Oksasenkatu 11, 00100 Helsinki, Finland

Näyttely esittelee useita irlantilaistaiteilija Alan Phelanin työn alla olevia teoksia, joita hän on työstänyt viimeisen kolmen kuukauden aikana HIAPin taiteilijaresidenssissä. Phelan työskentelee laaja-alaisesti niin tekstiilin, paperimassan kuin videotaiteenkin parissa. Nyt esiteltävien teosten lähtökohtana ovat Helsingin maanalaiset tunneliverkostot, joiden kautta taitelijaon kehittänyt kiinnostustaan “infrastrukturaaliseen estetiikkaan”. Käsite mahdollistaa useiden rinnakkaisten narratiivien olemassaolon liittäen fyysisen poliittiseen ja yhteiskunnallisen yksilölliseen.

Phelan esittää näyttelyssä ensimmäistä kertaa videoteoksen, joka kuvattiin maanalaisessa parkkihallissa Erottajalla, alun perin pommisuojaksi kylmän sodan alkuvuosina rakennetuissa tiloissa. Käsikirjoitus, jossa kolme epätodennäköistä hahmoa keskustelevat autokulttuurin psykologiasta, on kehitetty yhteistyössä irlantilaisen kirjalilijan ja psykoterapeutin Medb Ruanen kanssa. Videon kolme hahmoa kiistelevät alan nyansseista Freudin varhaistuotannosta Lacanin myöhäisempään tuotantoon, metsästäen petollista O-Objektia tai halun saavuttamatonta kohdetta.

Phelanin sekoittaa tuotannossaan sananmukaisia ja vertauskuvallisia viittauksia rohkaisten ristiriitaisiin näkökulmiin ja tulkintoihin yrittäen huomaamattomasti romuttaa kulttuuriset ennakko-odotuksemme. Näyttelyn teokset rakentavat suuria kontrasteja liittämällä yhteen poliittista historiaa, kulttuuriteoriaa, psykoalalyysia, sficiä ja seksuaalisuutta, jotka muokkautuvat kiinnostuksesta narratiiviin, kulttuurien väliseen potentiaaliiin ja suhteellisiin merkityksiin.

///////////////////////////////////////////////

For this exhibition, Irish artist Alan Phelan will present several works that have been developed while on residency at HIAP over the past three months. Phelan works in a variety of media which include fabric, papier-mâché and video. The underground tunnels of Helsinki city formed the starting point for Phelan’s work here.  These allowed him to develop his interest in “infrastructural aesthetic”, a concept that allows several parallel narratives to exist, linking the physical to the political to the societal to the individual.

Phelan will also screen for the first time a video made in the underground car park chambers of Erottaja in Helsinki, built originally during the early Cold War years as an air raid shelter. The script has been developed with Irish writer and psychotherapist Medb Ruane and has three unlikely characters discussing the psychology of car culture. The three argue over some of the nuances of the field from early Freud to the later Lacan, teasing out the illusive O-Object, or the unobtainable object of desire.

With Phelan’s work there is a mix of literal and symbolic references, encouraging conflicting viewpoints and interpretations, attempting to gently undermine the certainty of our cultural assumptions. The works in the show contrast greatly so as to engage political history, cultural theory, psychoanalysis, science fiction and sexuality – shaped through interests in narrative, trans-cultural potential, and provisional meaning.

Alan Phelan (b. 1968 Dublin. Lives and works in Dublin, Ireland) studied at Dublin City University, Dublin, 1989 and Rochester Institute of Technology, New York, 1994. He has exhibited internationally in venues including Cabinet, New York; Chapter, Cardiff, Whitney Museum of American Art, New York; SKUC, Ljubljana; Feinkost, Berlin; SKC, Belgrade. In Ireland he has exhibited at the Irish Museum of Modern Art, mother’s tankstation, Dublin; MCAC, Portadown; Limerick City Gallery of Art, and Solstice Arts Centre, Navan. He was editor/curator for Printed Project, issue five, launched at the 51st Venice Biennale, and has curated exhibitions at the Royal Hibernian Academy, Dublin, Project Arts Centre, Dublin, and Rochester, New York. Phelan was short-listed for the AIB Art Prize in 2007 for his work on the IMMA commission, Goran’s Stealth Yugo, 2009. He has completed several public art projects in Ireland, Wales and New York including projects for Dublin City Council, Dun Laoghaire Rathdown and the Department of Communications. His work is represented in the collections of the Irish Museum of Modern Art, Limerick City Gallery of Art, The National Self-Portrait Collection and several private collections.

Noah Angell: Film Works

Monday, September 26th, 2011

NAngell_slow_airs_still

Oksasenkatu 11 esittää lontoolaisen Noah Angellin yksityisnäyttelyn “Film Works”. Näyttely koostuu kolmesta videoteoksesta. Angell käyttää teoksiinsa kaikenlaista filmimateriaalia – mm. arkisto-, dokumentti-, fiktio- ja avantgarde-elokuvaa ja internet-materiaalia sekä erilaisia nauhoituksia videoiden ääninä. Materiaalin alkuperäinen konteksti muuttuu käsittelyn jälkeen. Eri lähteistä peräisin olevan kuvan ja äänen yhdistelmä tuottaa uuden merkityksen, ja samalla problematisoi niiden välisen ennakkoon oletetun yhteenkuuluvuuden.

“Slow airs” on vankila-elokuva, jonka materiaali on editoitu Frederik Wisemanin Titticut Follies-elokuvasta, ja yksityisestä spiritistisestä äänityksestä nimeltään From the Land of Light. Videoteos esittää elämän maan päällä olevan kuin huonosti johdettu vankimielisairaala.

“Each Dawn I Die” koostuu kokonaisuudessaan Kenzo Mizoguchin vuosien 1950 – 1955 elokuvien fade-in ja fade-out-kohtauksista. Lopputulos on elokuvallisen rakenteen kokeilu, joka sisältää viittauksia ruumiin ja politiikan sisäisten ja ulkoisten mekanismien sammuttamiseen / sensuuriin.

“Nocturnessa” kuulemme vietnamilaisen naisen äänen puhumassa englantia vahvalla ranskalaisella korostuksella. Ääni kontrastoituu näkymään lentokoneesta yötaivaalla, joka etsii maisemasta tuttuja hetkiä, samalla kun kansanlauluista, protestilauluista ja runoudesta editoitu monologi puhuu menettämisestä, sosiaalisen struktuurin hajoamisesta, ja kaikesta siitä mitä joskus tunsimme – ja mahdottomuudesta kuvata tätä kokemusta kielen avulla.

Lauantaina 1.10 kello 18.00 taiteilija pitää luennon / performanssin otsikolla:
Unohtaminen ja negatiivinen tila etnografisten kenttä-äänitysten piirissä.

Luento keskittyy historiallisen muistin aukkohin, väärinmuistamiseen, arkaiseen puheeseen ja historiallisen subjektin puutteeseen kenttä-äänityksissä. Tärkeänä osa luentoa on myös lauluja ja artikkeleja äänitetystä puheesta joiden aiheena on unohtaminen. Ohjelmaan kuluu äänityksiä Borneosta, Italiasta, Kreikasta, Malesiasta, Mexicosta, Uudesta Guineasta ja Yhdysvalloista.

************************************

Oksasenkatu 11 presents the solo exhibition of London based artist Noah Angell. The exhibition is titled Film Works and is comprised of three videos.

The videos use all manner of films – archival, documentary, cinema, avant-garde film, internet debris, etc. and recordings as source material, but the original context is missing. The fusing of image and sound from different sources produces new meaning, and at simultaneously suspends the assumed unity of the two.

“Slow airs” is a prison film composed from Frederick Wiseman’s Titticut Follies and ‘From the Land of Light’, a privately issued UK spiritualist recording. In it life on earth in the general sense is viewed as a poorly run prison for the criminally insane.

“Each Dawn I Die” is edited entirely of the fade outs and -ins of taken from the films made by Kenji Mizoguchi during the period of 1950-1955. What results is an experiment in filmic structure which contains
resonances pertaining to internal and external mechanisms of shutting down / censorship, of the body, and of the political.

In “Nocturne” we hear the voice of a Vietnamese woman speaking in English, with a strong French pronunciation. The voice is contrasted to a view from an airplane in the night time, scanning the landscape for familiar moments, while a monologue edited from folks songs, protest songs, and poetry speaks of loss, the disintegration of normalcy, of social structure, of all that one once knew, and the failure of language to adequately convey such an experience.

On saturday 1.10 at 18.00 the artist holds a lecture / performance with the title: “Forgetting and negative space within the ethnographic field recording.”

It focuses upon lapses in historical memory, misremembering, archaic speech, and the absence of the historical subject as heard in field recordings. Also prominently featured are songs and articles of recorded speech which take forgetfulness as their subject. Included in the program are recordings from Borneo, Italy, Greece, Malaysia, Mexico, New Guinea, and the United States.

DAN MOYNIHAN: DIPLOMATIC IMMUNITY

Monday, September 19th, 2011

dan_pic

Ensimmäistä kertaa, yleisön pyynnöstä, osoittaen esimerkillistä omistautumista hetken mielijohteelle, australialainen taiteilija Dan Moynihan yhteistyössä Oksasenkatu 11:sta kanssa esittää näyttelyn:

DIPLOMAATTINEN KOSKEMATTOMUUS

Valikoima uusia teoksia esitellään viikonlopun mittaisessa näyttelyssä.

Avajaiset perjantaina 23.9. 2011 18 – 22, avoinna lauantain ja sunnuntain 12 – 18. Älä hukkaa tätä mahdollisuutta nähdä voimannäyttöä, jota voi kuvailla vain kuvanveistoksellisesti rohkeaksi, mielekkään omahyväiseksi ja erittäin merkittäväksi.

*****************************************

For the first time, by popular demand in a display of spur of the moment endurance seldom seen, Australian artist, Dan Moynihan in association with Oksasenkatu 11 present:

DIPLOMATIC IMMUNITY

An assortment of new work showcased in the weekend long exhibition.

Opening Friday the 23.9. 2011 18 – 22, continuing on through Saturday and Sunday 12 – 18. A not to be missed powerhouse display that can only be described as: sculpturally brave, meaningfully complacent, and handsomely significant.

Silent Wishes

Wednesday, May 11th, 2011

Silent Wishes invitation (2)

Hiljaiset toiveet

Helsingissä järjestetään toukokuussa taidenäyttely ja -huutokauppa Japanin katastro?n hyväksi. Näyttely osallistuu kantamaan huolta yhä ajankohtaisesta katastro?sta. Tässä epätavallisessa ryhmänäyttelyssä monipuolinen joukko taiteilijoita – mukana hyvin tunnettuja, ja toisaalta uransa alussa olevia taiteilijoita – esittävät henkilökohtaiset ja vilpittömät myötätunnon eleensä omilla teoksillaan.

Näyttely koostuu pääasiassa maalauksista, valokuvista ja veistoksista. Taiteilijat ovat lahjoittaneet teoksensa myyntiin, ja kaikki ovat tervetulleita katsomaan ja jättämään tarjouksia tähän hyväntekeväisyys-huutokauppaan. Kyseessä on “hiljainen” huutokauppa, jossa hintojen nousua ei paljasteta huutoajan aikana – sen sijaan voit itse asettaa hinnan teokselle josta olet kiinnostunut. Itse näyttelyn lisäksi teokset ovat esillä internetissä jo näyttelyä ennen ja sen aikana. Näyttely järjestetään taiteilijavetoisen Galleria Oksasenkatu 11:n tiloissa. Tarkempaa tietoa tarjouskilpailusta ja kuvia taideteoksista löytyy osoitteesta: http://silentwishes11.blogspot.com/

Tästä tapahtumasta ainutlaatuisen tekee se, että kaikki osallistuvat taiteilijat valitsivat lahjoitettavan teoksensa ajatellen Japanin tilannetta. Eräät taiteilijat toimittivat lisäksi kirjallisen viestin jonka voi lukea internet-sivuilta tainäyttelyssä, toiset päättivät pysyä hiljaa ja antaa taiteen puhua puolestaan. Näyttely tarjoaa tilan on pohdinnalle ja keskusteluille, ja mahdollisuuden osallistua Japanin elpymisen nopeuttamiseen.

Osallistuvat taiteilijat ovat:

Asp Suzanna

Ekström Saara

Farkas Dénes

Granberg Hanne

Heino Timo

Hiltunen Heli

IC-98

Kaila Jan

Kato Shoji

Karhunen Jaakko

Kim Eungyung

Kivi Jussi

Kujasalo Matti

Merenmies Elina

Nurro Arto

Rautiainen Taneli

Sunna Mari

Takala Päivi

Valkonen Ilona

Väisänen Hannu

Wesamaa Laura

Aloitteen tähän hyväntekeväisyys-näyttelyyn ja -huutokauppaan on tehnyt japanilainen taiteilija Shoji Kato yhdessä Eungyung Kimin kanssa, ja se järjestetään yhteistyössä Oksasenkatu 11-taiteilijakollektiivin jäsenten Hanne Granbergin, Jaakko Karhusen ja Laura Wesamaan kanssa.

Kaikki huutokaupassa kerätyt varat menevät lyhentämättöminä (100%) Japanin Punaiselle Ristille Suomen Punaisen Ristin kautta.

Töiden online-katselu alkaa lauantaina 7.5. 2011 osoitteessa http://silentwishes11.blogspot.com/

Huutojen vastaanotto ja näyttely sulkeutuvat sunnuntaina 22.5. 2011 kello 18.00.

Näyttelyn avajaiset perjantaina 13.5. 2011 kello 18.00 – 20.00, Oksasenkatu 11, Helsinki

Aukioloajat ja aika: ke-pe 16.00-20.00, la-su 12.00-18.00.

tiedustelu sähköpostitse: silentwishes11@gmail.com

Yhteystiedot: Shoji Kato (englanti): 044 3456 460 & Jaakko Karhunen (suomi): 0407576121

Tervetuloa!

______________________________________________________________________

Silent Wishes

An art exhibition and auction for disaster relief fund-raising for Japan will take place in Helsinki in May. The exhibition shares the concern for the recent, and ongoing, disaster in Japan. Diverse participating artists – some of them are renowned, emerging, respected or young – will show their personal and sincere gestures with their works in this unusual group show.

The exhibition consists mostly of paintings, photographs, posters, sculptures. The works are all donated by each artist, and everyone is welcome to see and bid in this charity auction.

This is a silent-auction, in which bidding is not disclosed until the end of bidding time, where you can place your prices for the works you wish to purchase. There will be an online-viewing of art works prior and during the physical exhibition at innovative artist-run premises of Oksasenkatu 11 in Helsinki. More details of the auction procedure and each art work images and info can be found at: http://silentwishes11.blogspot.com/

What makes this event unique is that all the participating artists chose the art works and donated with their heartfelt wishes for Japan. Some of them chose to be silent, yet some of them sent their written messages along with their artworks, which can be read both online and at the gallery. The exhibition offers a space to have re?ections and discussions, and possibility that you can contribute your wishes for the recovery of Japan by making a bit on this silent auction.

Participating artists are:

Asp Suzanna

Ekström Saara

Farkas Dénes

Granberg Hanne

Heino Timo

Hiltunen Heli

IC-98

Kaila Jan

Kato Shoji

Karhunen Jaakko

Kim Eungyung

Kivi Jussi

Kujasalo Matti

Merenmies Elina

Nurro Arto

Rautiainen Taneli

Sunna Mari

Takala Päivi

Valkonen Ilona

Väisänen Hannu

Wesamaa Laura

The auction and exhibition is initiated by a Japanese artist Shoji Kato with Eungyung Kim, and organized in collaboration with Hanne Granberg, Jaakko Karhunen and Laura Wesamaa, who are members of the artist collective Oksasenkatu 11.

All fund (100%) raised through the auction will go to Japan Red-Cross through Finnish Red-Cross’s donation account.

Online-view of the exhibition/auction opens on Saturday, 07.05.2011 at http://silentwishes11.blogspot.com/

The entry for the bidding and the exhibition close on Sunday 22.05.2011 at 18:00

Opening reception of the exhibition at Oksasenkatu 11, Helsinki, Friday 13.05.2011 18:00-20:00

Opening days and hours: Wed-Fri 16:00-20:00, Sat-Sun 12:00-18:00

Contact email: silentwishes11@gmail.com

Contact: Shoji Kato (English): 044 3456 460 & Jaakko Karhunen (Finnish): 0407576121

Welcome!

Hiljaiset toiveet
Helsingissä järjestetään toukokuussa taidenäyttely ja -huutokauppa Japanin katastro?n hyväksi.
Näyttely osallistuu kantamaan huolta yhä ajankohtaisesta katastro?sta. Tässä epätavallisessa ryhmänäyttelyssä
monipuolinen joukko taiteilijoita – mukana hyvin tunnettuja, ja toisaalta uransa alussa olevia taiteilijoita – esittävät
henkilökohtaiset ja vilpittömät myötätunnon eleensä omilla teoksillaan.
Näyttely koostuu pääasiassa maalauksista, valokuvista ja veistoksista. Taiteilijat ovat lahjoittaneet teoksensa
myyntiin, ja kaikki ovat tervetulleita katsomaan ja jättämään tarjouksia tähän hyväntekeväisyys-huutokauppaan.
Kyseessä on “hiljainen” huutokauppa, jossa hintojen nousua ei paljasteta huutoajan aikana – sen sijaan voit itse
asettaa hinnan teokselle josta olet kiinnostunut. Itse näyttelyn lisäksi teokset ovat esillä internetissä jo näyttelyä
ennen ja sen aikana. Näyttely järjestetään taiteilijavetoisen Galleria Oksasenkatu 11:n tiloissa. Tarkempaa tietoa
tarjouskilpailusta ja kuvia taideteoksista löytyy osoitteesta: http://silentwishes11.blogspot.com/
Tästä tapahtumasta ainutlaatuisen tekee se, että kaikki osallistuvat taiteilijat valitsivat lahjoitettavan teoksensa
ajatellen Japanin tilannetta. Eräät taiteilijat toimittivat lisäksi kirjallisen viestin jonka voi lukea internet-sivuilta tai
näyttelyssä, toiset päättivät pysyä hiljaa ja antaa taiteen puhua puolestaan. Näyttely tarjoaa tilan on pohdinnalle ja
keskusteluille, ja mahdollisuuden osallistua Japanin elpymisen nopeuttamiseen.
Osallistuvat taiteilijat ovat:
Asp Suzanna
Ekström Saara
Farkas Dénes
Granberg Hanne
Heino Timo
Hiltunen Heli
IC-98
Kaila Jan
Kato Shoji
Karhunen Jaakko
Kim Eungyung
Kivi Jussi
Kujasalo Matti
Merenmies Elina
Nurro Arto
Rautiainen Taneli
Sunna Mari
Takala Päivi
Valkonen Ilona
Väisänen Hannu
Wesamaa Laura
Aloitteen tähän hyväntekeväisyys-näyttelyyn ja -huutokauppaan on tehnyt japanilainen taiteilija Shoji Kato yhdessä
Eungyung Kimin kanssa, ja se järjestetään yhteistyössä Oksasenkatu 11-taiteilijakollektiivin jäsenten Hanne
Granbergin, Jaakko Karhusen ja Laura Wesamaan kanssa.
Kaikki huutokaupassa kerätyt varat menevät lyhentämättöminä (100%) Japanin Punaiselle Ristille Suomen Punaisen Ristin
kautta.
Töiden online-katselu alkaa lauantaina 7.5. 2011 osoitteessa http://silentwishes11.blogspot.com/
Huutojen vastaanotto ja näyttely sulkeutuvat sunnuntaina 22.5. 2011 kello 18.00.
Näyttelyn avajaiset perjantaina 13.5. 2011 kello 18.00 – 20.00, Oksasenkatu 11, Helsinki
Aukioloajat ja aika: ke-pe 16.00-20.00, la-su 12.00-18.00.
tiedustelu sähköpostitse: silentwishes11@gmail.com
Yhteystiedot: Shoji Kato (englanti): 044 3456 460 & Jaakko Karhunen (suomi): 0407576121
Tervetuloa!Silent Wishes
An art exhibition and auction for disaster relief fund-raising for Japan will take place in Helsinki in May.
The exhibition shares the concern for the recent, and ongoing, disaster in Japan.
Diverse participating artists – some of them are renowned, emerging, respected or young – will show their
personal and sincere gestures with their works in this unusual group show.
The exhibition consists mostly of paintings, photographs, posters, sculptures. The works are all donated by each
artist, and everyone is welcome to see and bid in this charity auction.
This is a silent-auction, in which bidding is not disclosed until the end of bidding time, where you can place your
prices for the works you wish to purchase. There will be an online-viewing of art works prior and during the
physical exhibition at innovative artist-run premises of Oksasenkatu 11 in Helsinki. More details of the auction
procedure and each art work images and info can be found at: http://silentwishes11.blogspot.com/
What makes this event unique is that all the participating artists chose the art works and donated with their
heartfelt wishes for Japan.
Some of them chose to be silent, yet some of them sent their written messages along with their artworks, which
can be read both online and at the gallery.
The exhibition offers a space to have re?ections and discussions, and possibility that you can contribute your
wishes for the recovery of Japan by making a bit on this silent auction.
Participating artists are:
Asp Suzanna
Ekström Saara
Farkas Dénes
Granberg Hanne
Heino Timo
Hiltunen Heli
IC-98
Kaila Jan
Kato Shoji
Karhunen Jaakko
Kim Eungyung
Kivi Jussi
Kujasalo Matti
Merenmies Elina
Nurro Arto
Rautiainen Taneli
Sunna Mari
Takala Päivi
Valkonen Ilona
Väisänen Hannu
Wesamaa Laura
The auction and exhibition is initiated by a Japanese artist Shoji Kato with Eungyung Kim, and organized in
collaboration with Hanne Granberg, Jaakko Karhunen and Laura Wesamaa, who are members of the artist collective
Oksasenkatu 11.
All fund (100%) raised through the auction will go to Japan Red-Cross through Finnish Red-Cross’s donation
account.
Online-view of the exhibition/auction opens on Saturday, 07.05.2011 at http://silentwishes11.blogspot.com/
The entry for the bidding and the exhibition close on Sunday 22.05.2011 at 18:00
Opening reception of the exhibition at Oksasenkatu 11, Helsinki, Friday 13.05.2011 18:00-20:00
Opening days and hours: Wed-Fri 16:00-20:00, Sat-Sun 12:00-18:00
Contact email: silentwishes11@gmail.com
Contact: Shoji Kato (English): 044 3456 460 & Jaakko Karhunen (Finnish): 0407576121
Welcome!

Pe 29.4 ! Unien Savonlinna ja Long Boards & Big Dicks

Friday, April 29th, 2011

kasetti

Huomenna perjantaina 29. päivä Oksasenkatu11-galleriassa Töölössä näytetään
kaksi elokuva-/videoteosta: Unien Savonlinna ja Long Boards & Big Dicks, joka
samalla saa ensi-iltansa. Seitsemän maissa alkaa hommat, ensin Long Boards &
Big Dicks.

Tervetuloa!

This friday, 29th, screening of two movies in Oksasenkatu11-gallery, Töölö:
Unien Savonlinna and Long Boards & Big Dicks, starting at seven pm, first LB&BD.

Unien Savonlinna-trailer and info in English:
http://www.fonal.com/shop/paavoharju_uniensavonlinna_dvd

Welcome!

Tietoa molemmista teoksista alapuolella.

———————————————————–
Viime marraskuun ensi-illan alla kirjoitettu tiedote Unien
Savonlinnasta:

“Ei kovin kauan aikaa sitten Savonlinnassa oli toinen, piilotettu Savonlinna –
Unien Savonlinna. Se oli autiotaloissa, luolissa, hylätyissä tehtaissa ja
laivoissa – kaikkialla, missä Tuotteen pojat pitivät majapaikkaansa.
Itsekyhätyt, seesteisen ajattomat, kesän kultaaman romanttiset saastan
pesäkkeet kätkivät sisäänsä myös Suomen omaperäisimmät musiikilliset visiot ja
yhtyeet, joita Oopperakaupunki ei noteerannut, mutta jotka nousivat kunnian
kentille ympäri Suomea ja maailmaa. Kansainvälisesti laajalti huomioitu
Paavoharju nousi lavalle viimeksi 2009 Roskilde festivaaleilla, Joose
Keskitalosta on tullut eräs 2000-luvun tärkeimmistä suomalaisista
lauluntekijöistä ja Harmaa Getto nousi heti debyyttilevyn “Suomimorsiamen Pyhä
tie” myötä vuoden 2009 kiistellyimmäksi nimeksi Suomen räppipiireissä. Murjut
joissa tällainen henki pesi Savonlinnassa ovat nyt palasina, mutta onneksi
kaikki palat eivät ole hukassa. Paavoharju-yhtyeen Lauri Ainala on kerännyt
palat vuosien varrelta ja hitaasti rakentanut niistä uniikin dvd-kokonaisuuden.

DVDn pääteos on hieman yli 50 minuuttia pitkä Lauri Ainalan tuottama ja ohjaama
elokuva. Teosta voisi kuvailla ambient-elokuvaksi, sillä se pyrkii tarkan
dokumentoinnin sijaan luomaan Unien Savonlinnan tunnelmaa. Tyyliltään
ennennäkemätön kuvan ja äänen symbioosi on koottu digipokkareilla ja
miniDV-kameroilla suunnittelemattomasti vuosien varrella kuvatusta
materiaalista.

Elokuvan lisäksi DVDllä on musiikkivideoita (vierailevina ohjaajina Ville
Kettunen, Sami Sänpäkkilä, Jenni Rope sekä Topias Salonen), erityisiä
livetaltiointeja, dokumentinomaisia pätkiä, sekä kuvagalleria. DVD-paketin
mukana tulee myös vihko, jossa on eri kirjoittajien luoma kertomus eräästä
kesästä hylätyssä meijerissä. Kertomusta kuvittavat valokuvat aidoilta
tapahtumapaikoilta.

Suomalaiset levy-yhtiöt Helmi Levyt ja Fonal Records julkaisevat DVDn
yhteistyössä loppusyksyllä 2010.

myspace.com/uniensavonlinna
myspace.com/paavoharju
myspace.com/joosekeskitalo
myspace.com/harmaagetto

———————————————————–

Long Boards and Big Dicks – Who of these are false bohemians?

Kuin mielijohde kaupan päiväyksestä menneitä tuotteita poisheittäessä,
lähikaupan työntekijä murskaa, tuhoaa lavallisen Kinder-yllätysmunia vaistoten
niiden dyykkaajan kokevan jotain uutta ja salattua,
kaupallis-uskonnollismyyttistä tuoretta valaistumista. Elokuvan vaikuttajina
ovat toimineet Pispalanharju, Oulun aliskat, Tampereen teollisuus-Nekala,
Kyyjärven Kissankulma, sekä Helsingin Itä-Pasila ja saapuneiden yöelämien
kohtaukset. Jälkimmäisessä, elokuvaa joka on naamioitu skeittaus(rullalautailu)
-videoksi, on kuvattu. Maisemaformaatin noustessa tärkeäksi de clip au theme, se
ei kuitenkaan saa ajoittaisuudessaan toimimaan itseään lacunan kaltaisena
mysteerisenä menetyksenä, pikemminkin teoksen lavastamattomat kohtaukset
elementti -ja betonimiljöössä, kaupungin ja kunnallis -ympäristörakenteellisten
virheiden, vastuuttomien ja vastuullisten yksityiskohtien puuttumisena.
vrt.vaik. “gäppi”, tiilen puuttuminen kävelytieltä tai sen eräänlainen positio,
“jökki/tökki”, obstaakkeli joita jojotteluun verrattavissa oleva liikunta -ja
häirikköharrastus, elämisen tapa (wau), pyrkii kuin harhauttamaan olemalla
pelkästään aidosti läsnä. Itseasiassa kaikki on tapahtunut “Mofeelassa”,
maanpinnan yläpuolella sijaitsevassa pommisuojassa. Miltonia lukeneet
ymmärtävät asiayhteyden mutta itse en, koska en ole lukenut. Voi olla, on syöty
liikaa kebabia tai muuta palkoproteiniia liikkuakseen nilkoillaan pitkiä
helteisiä kesäpäiviä ja hankkimassa karvoitusta lihaksistoihin, niiden alle,
mutta silti se pyrkii iättömyyteen ja elokuva onkin sallittu, ikärajaton sekä
vapaa sukupuolisuuteen liittyvistä myyteistä ja alistusmekanismeista. Teos
kannattelee kukkivaa teoriaa ja koittaa pyyteettömästi pyrkia kohteeseen par en
excellence human rights.

Video liikkuu kokemuksellisen kerronnan, “valmiiksi-löydetty” -tekniikkaa
kehittäen sekä edullisen (massojen tekniikka) materiaalin ehdoilla. Digivideon
laatu ja resoluutio antaa mahdollisuuden retusoida blur-tekniikalla yhdenlaista
maailmallista tempputaidetta suuntaan joka esittelee esteettistä ja
urheilullis-vakaata tekniikkaa. Voisi sanoa että teoksen yleisluonne
pääpiirteittäin on trikkiä, silmänkääntotemppua. Aihe on liikkeen trooppien
hyvänhenkistä sekakäyttöä. Illusionismin teknologisoimisella kohde kantaa
pääpirteittäin kahta tasoa, toteutuksen kahdella tempputasolla, huimat
kameralla tehdyt teknilliset esteettiset puijaukset sekä kohteen kohteiden
konteksti, suhde ympäröivään hupaisaan(vitaaliseen kuin morbididiseen)
arkkitehtuurilliseen ja sosiaaliseen aikalaisuuteen; lihan, luun ja luovuuden
liike sekä uhrautuvuus sen piirissä jota voi luonnehtia taiteellisissä
metatasoissa liikkuviksi pyrkimyksiksi.

Tilaisuuden järjestää Tuomo Tuovinen

Wednesday, April 6th, 2011

oksasenkatu 11/ptarmigan collaboration:

Oksasenkatu11promsmall


Invisible Prom
performance : music : exhibition
9.04.2011
presented by Ptarmigan + Juliacks + Oksasenkatu 11
klo 18:30 – 22 3,00 € or ilmainen pääsy (with ticket stub from afternoon event)
for the afternoon event check: http://www.ptarmigan.fi/events/96
Oksasenkatu 11

Welcome to Invisible Prom: A weird and wonderful evening! This event is the reception/performance event following the premier of the film, and also a comic book release party. As it is prom themed, the best outfit wins a special prize.
Here are more info’s about each performance:

Julia Bondesson’s performance combine puppetry, sculpture, dance and performance art. She is in her final year at the Royal Art Academy in Stockholm. (SWEDEN)

Imaginary playground is a concept and performance platform with changing participants. It is envisioned as a site to develop collective and individual ideas about performance art and live art. For this performance the artists are:
Sari Kivinen (Australia/Finland), Tuuli Tubin (Estonia), Katariina Myllari (Finland), Christina Georgiou (Cyprus.)

Lapin (UK) is a project of UK born, Helsinki based Musician/Sound-Artist/Instrument-Designer Julian Parker. Expect rich soundscapes improvised on live-patched analog electronics.

Jone Takamäki recent winner of the Audio Radius Prize Winner for best sound design for the play, Woyzeck, is going to going to play some shakuhachi flute, plus some surprise electronic stuff!

Dinosauruxia is a music project by two young Finnish ladies, lolis if you like, Emilia Lagk; a singing librettist, and Sanna Lehto; a multihanded pianist, creating a picturesque soundworld within multiple universes, one being their bedrooms packed with synthesizers, pianos and love letters never sent, and the others – places and thoughts they are constantly in touch with.

Juliacks will be MCing the event and releasing the new Finnish-American comic book, Invisible Forces :: Näkymättömiä Voimia that is a parallel story to the film.

ON THE WALLS: Things by Katri Inkeri (Finland) and Hayley Quentin (USA.)

Thursday, March 3rd, 2011

LIMITATIONS >> NANNA HELLBERG 10.3 – 27.3
OKSASENKATU 11 Helsinki
OPENING 9.3 6PM – 8PM
CONTACT Nestori Syrjälä
www.oksasenkatu11.fi

>>

LIMITATIONS Video Color No sound
TEXT Ola Nilsson
FLYER Johan Öhrn
The exhibition is supported by IASPIS and Kulturkontakt Nord
www.nannahellberg.com

>>

Territoryspeak. Do not look the dogwolf in the eye. It is said that the dogwolf collects the worst about the human kind: the hierarchy, obedience, submission, skill and intelligence. The dogwolf is all that. Not to look it in the eye is to exclude it from its/our world. It is a silent treatment. The humanwoman enters a cage covered in her own urine. That is a kind of speak. A discourse of smell and gestures. She looks the dogwolf straight in its yellow eye and invites him. My territory on your territory.

The art of Nanna Hellberg (video, performance, painting, audio) has something restrained yet potentially explosive about it. Her work refers to autobiographical narratives as well as music and subcultures, religious rituals and transgressive cinema. It is often physical and action oriented. Nanna Hellberg, born 1980, lives and works in Stockholm.

Monday, February 21st, 2011

soppa_tiedotekuva3

Soppa

Meri Linna ja Tuomo Tuovinen

Taidenäyttely

24.2 – 5.3.2011

Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 23.2 18-20

avoinna ke–su 12–18

Järjestetään Soppa

Töölön Oksasenkatu 11 -galleriassa pidetään tarjoilu. Näyttely kulttuuriravintola Eliten naapurissa ei jäljittele maailmaa, vaan tarjoaa kävijälle ilmaista soppaa. Teos on yhtä aikaa konkreettinen ja abstrakti. Kaikille aisteille käyvä näyttely hahmottelee utopiaa: Robin Hoodin teeseremonia, harras soppatykki-happening, apinoiden alttari tuhlaukselle,

olemista iliman aekojaan, kannattamatonta bisnestä – ja ruokaa, sitä itseään an sich, ei sen kummempaa. Soppaa keittävät kahden viikon ajan Meri Linna ja Tuomo Tuovinen sekä joukko mukaan kutsuttuja taiteilijoita. Lisäksi ainakin kolmena iltana on luvassa erikoisohjelmaa:

la 26.2. klo 18 – Videokerho

ke 2.3. klo 18 – Elävää musiikkia: Kari Peitsamo,JyrkiNissinen

la 5.3. klo 18 – Elävää musiikkia, special guest

Lisätietoja: tuomo.tuovinen@kuva.fi

Soup

Meri Linna and Tuomo Tuovinen

An exhibition

24.2 – 5.3.2011

Welcome to the opening Wednesday February 23th 18-20

open wed-su 12-18

The exhibition next door to the “culture and artist restaurant” Elite in Töölö is not a replica of the world, merely it offers soup to the visitors. The work in Oksasenkatu 11 gallery is grounded in the concrete simpleness of itself, where from it reaches an abstract dimension. It is an event evoking all senses to contemplate on a utopia, or – how to put it – to be doing nothing, like tea party with Robin Hood, an unprofitable business, a monkey altar for wastefulness – and food as it is served, simply an sich. Soup will be cooked during two weeks by Meri Linna and Tuomo Tuovinen together with a

group of invited artists. Also at least three special evenings will be arranged:

Saturday 26.2. from 6 p.m Videoclub

Wednesday 2.3. from 6 p.m live music: Kari Peitsamo,Jyrki Nissinen

Saturday 5.3. from 8  p.m live music (see artist confirmationlater on)

More info:tuomo.tuovinen@kuva.fi